Aktiv vs passiv investering del 2/2

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
03. dec 2012

For et par uger siden slog jeg tonen an i den investeringsmæssige udfordring mellem aktiv vs passiv forvaltning for de private investorer. Forstået på den måde om de private skal sætte deres lid i det generelle tilfælde til at de aktivt styrede og dyrere investeringsmandater efter omkostninger viser sig pengene værd. Eller om investorerne snarere skal spare de højere rådgivningshonorarer og satse passivt.

Her kan du læse version 1/2, og nedenfor følger 2/2

Tiden efter 2008 ikke kun drevet af top down

”Vi står overfor nye tider”, hævdes det ofte. Hvor afkast de seneste år i en vis udstrækning har været bestemt af ”efterkrise” tiden i 2008. Altså at efter de massive kursfald, kom der på markedsniveau meget markante stigninger. Nu venter der os lavere vækst som giver lavere markedsafkast, og derfor er der brug for at de gode aktier bliver valgt ud og de dårlige valgt fra.

Tjah. Det er efter min mening et argument som der kan siges godt og dårligt om. Rigtigt er det at verden står foran en tid, hvor man med rette kan hævde, at tiden med de gyldne afkast på 7-10% om året på en ”passiv” investeringsstrategi i høj grad må antages at være passe. Renteniveauer på eller tæt ved 0 og en nominel vækst som kun når op i nærheden af 3 % takket være inflation, er i det mindste understøttende for at markedsafkast bliver mindre.

På den anden side er det heller ikke hele sandheden at sige, at de seneste år udelukkende har været top-down drevet. Hvis vi kigger indad for de danske selskabers vedkommende, har det i høj grad været mindre konjunkturfølsomme selskaber som afkast- og indtjeningsmæssigt har båret kursfremgang. De mere konjunkturfølsomme selskaber derimod hænger både indtjenings- og prisfastsættelsesmæssigt fast i efterkrisetiden.

De kommende år kan meget vel komme til at ligne dem vi lige har haft. Ikke forstået på den måde at de konjunkturfølsomme nødvendigvis bliver ved med at underperforme, men at en af grupperne tager afkastmagten. Er det godt eller skidt for passiv eller aktiv forvaltning? Efter min mening er der ikke en klar vinder af strategierne at hente i relation til vækstscenarierne.

Vælg det passive

Alt taget i betragtning mener jeg de private investorer ved valg af fondeovervejendeskal sætte kryds ved detpassive mandatog vælge at satse på om ikke det mest sikre så dog det mindst usikre. At investorerne for en mindre risiko og lavere omkostninger lægger deres afkastæg i en verden som trods alle de nuværende fortrædeligheder også i fremtiden vil vokse med fornuftige nominelle vækstrater. Men ingen regler uden undtagelser. For der findes dygtige forvaltere også på vore breddegrader, som har gjort sig fortjent til investorernes penge. Det er ikke nødvendigvis et enten eller, men kan være et både-og. Og kan også meget vel ske i "samarbejde" med for eksempel enkeltaktier.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk