Fremtidens energisystem kræver enorme ændringer

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
23. nov 2012

Jeg har netop haft fornøjelsen af at være sammen med den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton ved et storstilet arrangement i Sønderborg, hvor også klimaspørgsmålet var i fokus for både præsidenten og for de tusinde deltagere.

Netop Bill Clintons besøg i den gamle garnisonsby er samtidig et udtryk for den store virkelyst, der kendetegner indsatsen i Syddanmark på hele energi- og klimaområdet, og det beviser samtidig, at vi i regionsrådet har succes med vores bevidste satsning på bæredygtig energi og klima som en del af vores strategiske indsatsområder for regionen.

Sønderborgs ProjectZero er i 2012 blevet optaget på Clinton Climate Positiv Listen. Det er en global liste over 40 klimaprogrammer verden over, og det vil givetvis komme andre virksomheder i det syddanske, der arbejder med blandt energibesparende udstyr, til gode.

Det vil tiltrække international opmærksomhed, og dermed skaffe flere kunder, større omsætning og forhåbentligt flere arbejdspladser til det syddanske.

Eller med andre ord, hjulene kommer til at dreje hurtigere, og er et godt bevis på, at satsning på en bæredygtig udvikling og vækst går hånd i hånd.

Derfor er jeg også utrolig glad for, at vi i Region Syddanmark sammen med SE, tidligere kendt som Sydenergi, og klyngesamarbejdet Lean Energy har taget initiativ til at invitere en lang række af vores regionale parter til samarbejde om at løse fremtidens energiudfordring.

For tilrettelæggelsen af fremtidens energisystemer til danskerne kræver enorme ændringer og gigantiske investeringer, hvis vi skal være på forkant med kravene til bæredygtige energiløsninger.

Formål med vores initiativ er i første omgang at styrke og kvalificere omstillingen til nye energisystemer, men også, at vi i regionen kan fastholde og udbygge vores erhvervsmæssige styrkepositioner på området.

Mere konkret er ambitionen at samle regionens forsyningsselskaber, kommuner, virksomheder og andre interesserede, så omstillingen sker så omkostningseffektivt som muligt.

Derfor er jeg også glad for, at adm. direktør Niels Duedahl fra SE i forbindelse med lanceringen af vores samarbejde har tilkendegivet, at initiativet også skal sikre en energiforsyning til lavest mulige priser for virksomheder og forbrugere.

Samtidig har bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen for Lean Energy Cluster – et klyngesamarbejde mellem de syddanske virksomheder, der producerer energieffektive teknologier - også understreget, at de syddanske virksomheder har stor interesse i at have et ambitiøst hjemmemarked, som tidligt efterspørger fremtidens energi- og klimaløsninger.

Lad mig her tilføje, at alle parter i det syddanske vil få glæde af en fælles indsats for at løfte omstillingen til fremtidens energisystem, og dermed også bringe vores virksomheder og arbejdskraft på en førerposition i Europa.

I min optik bliver de regionale spidskompetencer i stigende grad blandt de væsentligste konkurrenceparametre mellem lande – og i høj grad mellem regioner verden over.  Så vi er mere end på et område på vej mod enorme ændringer i vort samfund.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk