Vil FTF også sikre statsstøtte til Billund?

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
16. nov 2012

SAS’ massive spareplaner og overlevelseskamp har helt naturligt trukket overskrifter i alle landets medier, siden fremlæggelsen i mandags. Det gamle, hæderkronede flyselskab har for mange af os været en hel naturlig del af vores infrastruktur.

Men i de senere årtier er der dog sket rigtig meget på flyfronten, som har ramt SAS hårdt.

Tirsdag middag hørte jeg imidlertid til min store overraskelse Bente Sorgenfrey i P1 Debat plædere for at staten burde træde til og hjælpe SAS og Københavns Lufthavne. Formanden for FTF, som organiserer kabinepersonalet, sagde blandt andet, at SAS spiller så stor en rolle for væksten og erhvervsudviklingen i hovedstadsområdet, at en eventuel konkurs ville gå ud over landets interesser.

Jeg er helt enig med Bente Sorgenfrey i, at god infrastruktur er vigtig for at skabe de bedste vækstbetingelser. Men hvis argumentet for at give statsstøtte til Københavns lufthavn er omsorgen for vækst og arbejdspladser, og at det er i hele landets interesse, så må konsekvensen vel være, at Bente Sorgenfrey generelt går i gang med at arbejde for statsstøtte til alle lufthavne i Danmark?

Alle steder spiller lufthavnene en rolle for arbejdspladser og vækstmuligheder, så hvis statsstøtte er det rigtige at gøre i København, træffer det sig så heldigt, at det samtidig vil være det rigtige at gøre også for alle provinslufthavnene. Det vil også ud fra en fordelingspolitisk betragtning være en meget smuk løsning.

Stigende passagertal
Men ideen om alene at støtte Københavns Lufthavn via statsstøtte til SAS er helt ude i skoven. SAS er for det første ikke hele landets selskab. Selskabet står for 40 pct. af samtlige afgange fra København, men har kun to ruter fra Vestdanmarks store lufthavn i Billund. Og den ene drives endda i samarbejde med Lufthansa. Trods den manglende interesse fra SAS, er det alligevel lykkedes Billund Lufthavn at øge passagerantallet fra 1,88 til 2,71 mio. passagerer fra 2006 til 2011. Uden statsstøtte vel at mærke.

For det andet melder Københavns Lufthavne om stigende passagertal igen i år trods Cimber Sterlings konkurs i maj. Der er altså ingen grund til at støtte den privatejede lufthavn i hovedstaden med statslige midler.

Udviklingen har gjort, at vi nu kan vælge mellem mange forskellige selskaber med faldende priserne til følge. En udvikling der er til gavn for både ferierejsende og erhvervslivet.

Jeg håber, at SAS igen bliver en konkurrencedygtig virksomhed, og at den udvikler sig til at blive hele Danmarks og hele Skandinaviens selskab. Og hvis vi skal statsstøtte lufthavne direkte eller indirekte må vi som minimum forlange, at pengene kommer til at arbejde og skabe arbejdspladser over hele Danmark. 

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk