A.P. Møller Mærsk - Dygtig ledelse uden kursmæssig effekt

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
14. nov 2012

Man kan godt have en dygtig ledelse uden at aktiekursen nødvendigvis arter sig som investorerne håber på. APM aktiekursen er på niveauet fra den senere del af 2003. Det var dengang amerikanerne gik ind i irak. Olieprisen var USD 40 per tønde. Verden var på vej til at sunde sig efter .com boblen, år 2000 problematikken, 11/9 2001 og meget andet. Der er sket meget siden dengang. Også i A.P. Møller Mærsk. Indtjeningen er steget. Men aktiekursen er den samme.

En konjunkturfølsom forretning

Indtjeningen i APM svinger meget. Hvis oliepriserne er høje tjener olieforretningen gode penge. På den anden side kan det så være, at en del af den forbedrede indtjening går ud over containerforretningen, hvis de stigende omkostninger til brændstof ikke kan overvæltes på kunderne i form af kompenserende prisstigninger. Og vice versa. I det hele taget er APM en virksomhed som i høj grad er påvirket af konjunkturerne. Når der er høj vækst kan man tydeligt se det på resultaterne i positiv henseende. Og omvendt.

Det tager tid at vende en supertanker

I efterkrisetiden; altså efter 2008, har indtjeningen ikke levet op til ledelsens og ikke mindst investorernes forventninger. Det skyldes ikke kun at verden er vækstlammet. Men også at de forbedringer som selskabet har sat i søen jo først kan vise sit indtjeningspotentiale over tid. En supertanker kan ikke vendes på kort tid. Det er en langsommelig proces, som indtjeningsmæssigt er blevet besværliggjort af den lavere vækst og ændringer i verdenshandlen. Ikke mindst i transformationen af Kinas økonomi fra gazelle udvikling til ”blot” høj vækst.

Konjunkturfølsomhed har lavere prisfastsættelse

Det er ikke kun udfordringer med økonomien, de enkelte selskabers indtjeningsevne og de store udsving, som giver investorerne udfordringer. Vi lever i en anden investeringstid. Investorerne er nervøse. For den globale vækstudvikling. For Europas lave vækst og strukturelle udfordringer. For amerikanernes gældsætning og budgetunderskud og for hvordan verden økonomisk skal vækste, når Kina skal ned i et fortsat højt, men dog lavere vækstniveau end de tidligere har været. Blandt andet.

Disse faktorer tilsammen bekymrer investorerne. Og denne bekymring giver sig udslag i en mindre villighed til at betale og honorere en given indtjening. Det er således ikke kun en lavere indtjening, som har gjort, at aktiekursen er faldet over de seneste 4 år. Men samtidig også en mindre investorvillighed til at betale for en given indtjening. Det er produktet af disse faktorer som tilsammen er meget udfordrende og gør, at det mest håndgribelig billede på de anstrengelser som APM har gjort de seneste år,  har været det årlige udbytte i størrelsesordenen 1-2,5 % i direkte afkast.

Det lange seje træk

Der er ingen nemme løsninger, men udelukkende hårdt arbejde. Fokuseringen på de interne indtjeningsmæssige discipliner. Dernæst må investorerne på sigt håbe på at den globale vækst kommer til at se og være mere stabil. Det vil i sig selv potentielt have den sideeffekt at udsving i indtjeningen bliver mindre. Alt andet lige vil mindre udsving og en positiv vækst i indtjeningen kunne have den effekt, at prisen på en given indtjening stiger, og det vil være positivt for aktionærerne.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk