Tønder Bank – Endnu en ”enlig svale”?

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
07. nov 2012

Knap har chokket over udviklingen i Tønder Bank lagt sig, før investorerne naturligt må spørge sig om Tønder Bank er ”endnu en enlig svale” eller der reelt er tale om et enkeltstående tilfælde. Under alle omstændigheder er det en påmindelse om, at de private investorer skal se sig mere end almindelig godt for og ikke investere i tiltro til den budpræmie de håber opstår, når et større pengeinstitut” skal komme og redde”.

Tønder Bank – når solvens politiet rykker ud –for sent

Nærmest som en tyv om natten rykkede de finansielle myndigheder ud i slutningen af sidste uge og endte Tønder Banks selvstændighed med Sydbanks overtagelse. Såvel aktionærer som også ejere af hybridkapital går tomhændet fra den operation. Det er en god grund til at gentage, at:

  • Lokale pengeinstitut aktier har en lav pris på grund af strukturændringer,  solvensproblematikker og tvivl om lånebogen.
  • At konsolideringen trækkes ud og strandes på det overtagede institut mangel på realitetssans, når det handler om at forhandle en pris på vegne af aktionærerne.
  • At større pengeinstitutter er loyale overfor deres regnemaskiner.
  • At større  pengeinstitutter som skal overtage har egne kunder, ansatte og ikke mindst aktionærer at referere til.
  • Udlån er stagnerende/faldende. På et tidspunkt kommer konsolideringen i større udstrækning til at handle om at overtage netop udlån. Det sker dog først når økonomien er i mere smult vande, og risikoen for at ”ukendte” banker slæber rundt på tunge efterladenskaber fra fortiden er mindre.
  • De overtagelser vi har set hidtil har snarere været kendetegnet ved at være sket for tidligt og/eller til en for høj pris. Et forhold som også Vestjysk Banks bestyrelsesformand Carsten Andersen selv har berørt.

Andre årsager end rent økonomiske til at være lokal PI aktionær

Tønder Bank sagen er ikke nødvendigvis endnu en eller ”den næste i rækken”. Det ændrer dog på ingen måde ved at private investorer skal være meget varsomme med at købe aktier i lokale PI i tiltro til at fusioner vil kursmæssigt forgylde dem. Udgangspunktet er nu engang at udviklingen fortsætter. I en lang række tilfælde afspejler lave aktiekurser de problemer der er, snarere end de muligheder der kan opstå. De private investorer skal derfor have et andet investeringsalibi end chancen for en overtagelsespræmie ved køb af lokale PI aktier.

Bestyrelsen har også et ansvar

Indtil videre har vi mest hørt om ledelsens skurkerolle og revisionens ditto. Men under overfladen burde der være en debat, som vejer om ikke tungere så dog ligeså tungt. Nemlig hvor bestyrelsen har været i den her sag. Hvorfor har man ikke fulgt god skik for hvor længe man kan sidde i bestyrelsen? Har man undladt at stille de rigtige og relevante spørgsmål og har bestyrelsen mere været en medløber end den vagthund, som skal sikre aktionærernes interesser. Det må være en debat som investorerne fortsat har til gode. Forhåbentlig. Det hjælper ikke Tønder Bank investorerne. Men kan forhåbentlig forhindre en gentagelse.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk