Mens vi venter på effekten af regeringens kickstart...

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
05. nov 2012

Jeg har længe undret mig.

Ikke over, at ”en omfattende kickstart af dansk økonomi” udgjorde et centralt element i regeringens første finanslov. Alt andet ville have været underligt, set i lyset af de løfter der var givet.

Heller ikke over at mere end en tredjedel af kickstarten – helt præcist 6,9 mia. – dækkede over investeringer, som kommuner og regioner allerede havde valgt at sætte i gang i 2012. Og selv fundet pengene til. For hvorfor strides om æren, når vi er enige om det rigtige i formålet.

Effekten af kickstarten har det imidlertid indtil videre været så som så med. Og det er her, jeg undrer mig!

Regeringens såkaldte økonomiske saltvandsindsprøjtning er tilsyneladende antaget at være timet og doseret så utroligt præcist, at enhver tale om eventuelle justeringer blankt afvises. Uanset hvilke økonomiske nøgletal, der er kommet frem inden for det seneste år. Heller ikke når finansordføreren fra et af regeringspartierne – og i øvrigt tidligere økonomiminister – i august i år er ude og sige, at kickstarten endnu ikke har båret frugt. 

Nu har vismændene netop meldt ud om en samfundsøkonomi, som ser ud til at stå i stampe i de næste år samtidig med at vi skal forvente flere arbejdsløse. I den anledning råber DI på initiativer, der kan skabe vækst. Der er altså mange andre end mig, som undrer sig. Men standardreaktionen fra regeringen er stadig den samme - at det skal nok komme.

I det lys undrer det mig, at regeringen kort før sommerferien lavede en 2013-økonomiaftale med kommunerne og regionerne, som betyder loft over anlægsudgifterne næste år og færre investeringer i skoler, veje, sygehuse osv.

Spørgsmålet blev igen rejst i forbindelse med kommunerne og regionernes budgetlægning for 2013. Om der i den aktuelle, økonomiske situation er sund fornuft i at opprioritere investeringerne næste år?

For eksempel i bedre fysiske rammer for de psykisk syge. Ifølge regeringsgrundlaget vil regeringen ”hurtigst muligt” drøfte med regionerne, ”hvordan og på hvilke vilkår psykiatrien kan blive en del af den bygningsmæssige opgradering, som regionerne forbereder netop nu for den somatiske del af sundhedsvæsenet”. Men ”hurtigst muligt” er altså hverken i 2012 eller 2013 …

I Region Syddanmark har vi valgt ikke at vente. Allerede for to år siden besluttede vi derfor – for egne penge – at fremrykke en række helt nødvendige investeringer bl.a. i nye psykiatriske afdelinger for at skabe tidssvarende rammer for både patienter og pårørende samt vores ansatte. Men også som saltvandsindsprøjtning til byggebranchen, nu krisen var sat ind.

I Region Syddanmark har vi mange investeringsplaner, som vi har måttet skrinlægge som følge af regeringens anlægsloft. Investeringer som kunne give besparelser i driften, bedre energieffektivitet og et renere miljø. Der er tale om investeringer, som vi har pengene til, og som kunne være med til at skabe arbejdspladser og sætte gang i hjulene. Nu har vi skrinlagt planerne, for vi vil selvfølgelig overholde vores del af aftalen med regeringen. Men jeg efterlyser noget eftertanke og vilje hos regeringen til at korrigere planer, som ikke virker som lovet. Måske kunne man endda have det håb, at vi kunne forene ønsket om at gøre den offentlige sektor bedre og samtidig skabe flere arbejdspladser.

Mens vi venter på effekten af regeringens kickstart, fortsætter jeg derfor med at undres over, at en fast økonomisk politik ender som en fastlåst ditto.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk