Det begynder med mig

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
31. okt 2012

I min seneste blog gav jeg råd til statsministeren om, hvad man kan gøre noget for løse vores akutte problemer i virksomheden Danmark her og nu.

Men jeg har naturligvis også selv et ansvar i forhold til at handle på vegne af min egen virksomhed, Region Syddanmark. Her producerer vi primært to ting – velfærd og regional udvikling. Det har vi OECD og andres ord for, at vi er blandt de bedste til i verden.

På sundhedsområdet har vi siden 2006 været gennem en stor omlægning af vores struktur og hvert år forbedret vores produktivitet. Det har betydet, at vi har overholdt budgetterne og levet op til behandlingsgarantien år efter år – trods et stadigt stigende antal patienter.

Som alle andre virksomheder skal vi hele tiden udvikle os for at nå vores mål. Vi skal sikre, at det offentlige sundhedssystem hænger sammen og, at der leveres kvalitet ved at gå nye veje og satse på egne styrker.

Inden for regional udvikling er vores største udfordring lige nu at skabe nye virksomheder til erstatning for de, der lukker. Derfor har vi valgt at fokusere vores begrænsede midler på det, vi er særligt gode til i Syddanmark: Sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhvervene.

Samtidig vil vi fokusere på at øge produktiviteten i vores virksomheder, på kvalificeret uddannelse og på at give bedre muligheder for vækst over hele regionen. Målet er at komme op i den absolutte verdenselite på de tre satsningsområder.

Vi har givet os selv fire år til at komme op blandt de bedste. Målet kan kun opnås ved at gøre op med ”plejer”- mentaliteten. Derfor evaluerer vi løbende vores nøgleaktiviteter og sætter i den proces alt til debat; OPP, organisering, kompetenceudvikling, velfærdsteknologi, tværgående samarbejder, afbureaukratisering. Intet er helligt.

Når vi er færdige med processen, bliver der sat mål på indsatsen for de næste fire år – og ikke mindst for, hvordan vi kommer derhen. Det handler altså ikke kun om den til tider siddende regering. Det handler om, at vi alle gør noget for at ændre på tingenes tilstand. Og det begynder med mig.

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk