Region Syddanmark vil stoppe regelrytteriet – vær med!

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
21. sep 2012

Under kampråbet ”Færre regler og mere fornuft” går Region Syddanmark nu i krig mod de regler og procedurer, der unødigt dikterer arbejdsdagen for regionens ansatte – og jeg håber, at så mange som muligt kommer med ammunition.

Vi vil gøre op med de overflødige bureaukratiske stopklodser, der stjæler tid fra kerneopgaven uden at gavne hverken patienter, virksomheder eller borgere. Det gælder, hvis en medarbejder skal kontrolleres eller bremses kortvarigt, eller hvis enkelte medarbejdere har en voldsom arbejdsbyrde i forbindelse med overflødig dokumentation. Sådan er det for eksempel på Vejle Handelsskole, hvor en ansat foreløbig har brugt 1.673 timer på at registrere de 13.000 elever, der er en del af et EU-projekt om fastholdelse af elever. Arbejdet fylder nu 259 ringbind og skal gemmes til 2025. Det er et absurd spild af arbejdstid, der desværre ikke står alene. Det hæmmer vores produktivitet og vores service, og det skal vi gøre noget ved.

Færre regler kan være med til at fremtidssikre os i årene fremover, hvor vi får færre penge til flere opgaver. Det kræver nye løsninger. Nye løsninger kræver frie tanker, og frie tanker kræver frie rammer. Ergo skal vi havde fjernet de barrierer i form af unødvendige regler, påbud og procedurer, som forhindrer den frie tankegang. Vi kan ikke leve af lave lønninger – vi skal leve af innovative og kreative hjerner, og det kræver frie rammer.

Første skridt i kampagnen ”Stop Regelrytteriet” er på Facebook, hvor vi frem til fredag den 21. december vil indsamle oplevelser, forslag og erfaringer fra brugere, borgere og ansatte i hele Region Syddanmark. Jeg håber at få ideer til, hvordan vi kan flytte flere ressourcer fra unødige regel og dokumentationsopgaver til bedre service. Der er tale om en løsningsorienteret kampagne – ikke brokkeri.

Det er altså ikke en ”pege fingre”-kampagne. Det er ikke politisk. I min optik har alle partier nemlig været stort set lige gode om, at vi har fået så mange regler, og jeg har sikkert også selv i løbet af min tid som amtsborgmester og nu som regionsrådsformand været med til at indføre regler, som senere har vist sig ikke at fungere efter hensigten.

Målet med kampagnen er at få eksemplerne på bordet, så vi fremover kan bruge flere kræfter på sund fornuft og mindre tid på regler og dokumentation.

Vores regionale opgaver omfatter sundhed og sygehuse, jordforurening, vækst- og erhvervsudvikling, psykiatrien samt dele af det specialiserede socialområde. Vi er dog helt indforstået med, at der måske kommer indlæg uden for de regionale opgaver. De vil blive ekspederet videre til rette myndighed.

Send dine ideer til, hvordan livet i Region Syddanmark  kan blive styret af mere fornuft og færre regler her:

www.facebook.com/stopregelrytteriet

Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk