September er en svær investeringsmåned

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
17. sep 2012

”Sell in May and stay away” lyder et gammelt mundheld og sandhed på aktiemarkederne. Underforstået at efter en god start på året i første kvartal, drevet af ”nye og friske investeringspenge”, kommer der senere en mere svag periode, hvor aktierne falder. Sådan var det i år og det har også været sådan flere gange. Men i gennemsnit har september været en dårligere aktiemåned med hensyn til afkast. Men ikke i år; indtil videre i det mindste.

Aktieåret kan være delt ind i perioder og sæsoner

Aktieinvestorernes afkast svinger med årstiden.Ikkeforstået på den måde at man medsikkerhedkan planlægge sine positive årsafkast ved at være inde i eller ude af markederne på bestemte tidspunkter. Men hvis man ser hen over tid er der en vis tendens til at der er gode og dårlige tidspunkter for afkast; i gennemsnit.

Første kvartal er normalt god på aktiemarkederne

Året starter ”normalt” godt. Efter en god afslutning på sidste år (december og 4. kvartal generelt er en god måned/kvartal), og på grund af at investorerne starter året med at skyde penge ind i opsparingsordninger og investere dem, stiger aktierne i gennemsnit i januar. Efter januar og optimisme, kommer en mere stille periode i februar. I marts tager de positive afkast igen overhånd i vente af 1. kvartalsregnskaber i april, som i gennemsnit er en god måned.

Andet kvartal kan være lumsk

Ideen om at maj måned kan være dårlig præger investorerne. Majs dårlige omdømme er en lille smule ufortjent. Måske er det på grund af ordsproget. Men det kan også skyldes at vi de seneste år har oplevet perioder med kraftigt faldende aktiekurser i maj. Kraftig(ere) kursfald i maj skyldes ofte markante stigninger i månederne forud. Måske er det lidt ligesom med vejret. Det kan være skybrud er blevet værre og mere markante. Men det kan også være en kombination af værre vejrlig, men ikke mindst at vi hører mere om det, der gør tingene mere ”kommunikationsmarkant”. Langsigtet synes maj at være bedre end sit rygte.

Sommermånederne præget af ro og regnskaber

I gennemsnit er sommermånederne fornuftige. De er præget af halvårsregnskaberne i juli og august, men også meget af hvordan måneden forud er gået. En rigtig god måned forud jævnfør ovenfor, kan afkastmæssig være problematisk og vice versa.

Pas på september

Så kommer vi ind i september. Den har af flere årsager historisk vist sig at være en dårlig investeringsmåned. For det første er det måneden efter normalt fornuftige måneder. For det andet og nok vigtigere er det 3. kvartals sidste måned. Det er måneden før vi går ind i det kvartal som for mange virksomheder afgør forskellen mellem om året er forløbet godt eller skidt; nemlig 4. kvartal. Her er investorerne altså spændte.

Året slutter godt i gennemsnit

Efter en i gennemsnit svær september kommer markederne i gennemsnit til hægterne igen i 4. kvartal. I reglen har virksomhederne langsigtet været i stand til at leve op til forventningerne og være komfortable med helårsudsigterne. Derfor slutter året normalt i en positiv afkasttone.

Der er ingen regler uden undtagelser og ovenstående gælder som gennemsnitsbetragtninger. En af de forhold som dog går igen, er at en dårlig eller meget dårlig periode har en vis relation til den foregående måned. En meget god ”forgænger” kan gøre, at markederne kommer foran eller bagud i forhold til de økonomiske realiteter.

Aktierne stiger meget på forventninger – hvad med realiteterne?

I år har september måned været god. I kølvandet på en generelt meget god sommer. Først var det en dårlig maj. Siden fulgte en stigende beslutsomhed hos centralbanker og politikere især i Europa, som drev aktiekurserne op. På det seneste er det en indfrielse af investorernes forventninger til især den europæiske centralbank ECB og i sidste uge amerikanske FED og den ”omvendte økonomiske bevisbyrde” , som har drevet aktiekurserne opad. På et tidspunkt skal investorerne dog have reel stigende tiltro til tiltagende vækst for at den positive udvikling kan fortsætte. Det har vi indtil videre til gode.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk