Centraliseringen kan kvæle væksten

authorimage
BLOGS
Af: Carl Holst
13. sep 2012

I Syddanmark oplever vi drypvise tab af statslige arbejdspladser, og det sker stik imod alle internationale anbefalinger på området. De slår fast, at for eksempel statslige forskningsarbejdspladser bør ligge der, hvor deres samarbejdspartnere er, hvis vi skal holde fast i den vækst, vi har.  

For kun en uge siden anbefalede OECD på en konference i Billund at placere statslig forskning der, hvor erhvervskompetencerne er. Analytikerne fra OECD hæfter sig ved, at hele 63 pct. af Danmarks statslige ansatte inden for forskning og udvikling (og 71 pct. af de forbundne udgifter) er placeret i hovedstaden.  

I Region Syddanmark er der nationale centre inden for områderne velfærdsteknologi, energieffektivisering og grøn offshore. Det vil derfor være oplagt at forankre og udbygge forskningen her. Et oplagt eksempel kunne være at flytte dele af energistyrelsen til Esbjerg, der er et centrum for grøn offshore.  

I samme rapport konstateres det desuden, at Region Syddanmark og Region Midtjylland i fællesskab bidrager med mere til Danmarks vækst i BNP end Hovedstaden. På trods af advarsler og brug af tilnavne som Udkantsdanmark går det altså ganske godt i provinsen.

Den styrkeposition er imidlertid truet af centraliseringerne. Centraliseringen af statslige arbejdspladser tager nemlig pusten fra det erhvervsliv, der i forvejen har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

I argumentationen for at centralisere hører jeg ofte, at vi har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det er også rigtigt, men det bliver ikke nemmere af at flytte nogle af arbejdspladserne væk. Tværtimod.  Flere statslige arbejdspladser i provinsen vil nemlig gøre det langt lettere for vores virksomheder at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Arbejdskraften kommer ofte parvis, så for virksomhederne vil statslige arbejdspladser være en oplagt mulighed for at tiltrække højtuddannede medfølgende ægtefæller til de private arbejdspladser.

Arbejdsgivere ved allerede, at det ikke er nok at kunne tilbyde et enkeltstående job, når den rigtige kandidat skal tiltrækkes. Omgivelser og andre jobmuligheder til den ansatte og dennes familie skal også på plads. Det er ligesom med hønen og ægget. Hvad kommer først? Arbejdskraften eller jobbet? Er det virkelig en nødvendig forudsætning, at arbejdskraften allerede er til stede, før man flytter en statslig arbejdsplads til provinsen? Er jobbet udfordrende og interessant og er der job til ægtefæller, så vil de dygtige medarbejdere også flytte til provinsen.

Beregninger viser, at tendensen går begge veje. Når vi får flere statslige arbejdspladser, opstår andre arbejdspladser, og hvis der flyttes 10 statslige arbejdspladser fra Region Syddanmark, kan det samlede tab blive op til 15 arbejdspladser i regionen.

Derfor er der mere på spil end ”blot” den enkelte arbejdsplads, når vi kæmper for at bevare de godt 30.000 statslige arbejdspladser i Region Syddanmark.

Region Syddanmark er i forvejen den region med næstfærrest statslige arbejdspladser i forhold til indbyggertallet, og centraliseringen virker ustoppelig.

Bare i den seneste uge har vi hørt om flytninger af arbejdspladser fra Fødevarestyrelsen i Esbjerg. Tidligere på året er det gået ud over Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Og vi ved, at vi i Syddanmark skal være på vagt, hvis ikke vi skal miste arbejdspladser i Skifteretten, Jordbrugskommissionen og måske endda flere af de syddanske kaserner.

I Sverige har man udflyttet statslige arbejdspladser, når der for eksempel er kasernelukninger. Jeg synes dog ikke, man skal holde arbejdspladserne i region Syddanmark som en almisse. Nej, det skal være, fordi det er sund fornuft. Det er det nemlig, hvis vi vil have vækst.

Lad os starte med at stoppe centraliseringen, og derefter kan vi se, om det giver mening at flytte for eksempel dele af Energistyrelsen til Esbjerg. For øvrigt vil der være flere fordele ved en placering af statslige arbejdspladser i provinsen. Jeg er i hvert fald helt sikker på, at vi kan finde egnede lokaler i Syddanmark til en husleje, der ligger langt under tilsvarende i hovedstaden.


Profil
Carl Holst authorimage Forhenværende formand for Team Danmark og regionsrådsformand for Region Syddanmark. Har gennem mange år været en central person - både i det kommunale Danmark og i partiet Venstre.

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk