Nyt ansigt for Nordnet på Børsens blog

authorimage
BLOGS
Af: Per Hansen
10. sep 2012

Jeg har fået lov til fremover at tegne Nordnets profil på Børsen bloggen på bekostning af landechef Max Gandrup. Det er en tillidserklæring. Tillid er ikke noget man får, men noget man skal gøre sig fortjent til. Kun du som læser og debattør på bloggen kan give mig et feed back på, om jeg viser mig tilliden værdig. Jeg tager dog udfordringen op og vil i fremtiden være Nordnets debattør og stemme i finansverdenen her.

5 år inde i krisen. Er der nogen vending i sigte?

Vi er der ikke helt endnu, vil nogen synes. Men jo, faktisk har vi allerede passeret 5 års stregen for i det mindste en midlertidig ændret økonomisk verdensorden. Nej, vil de fleste hævde og rette opmærksomheden mod, at den ”officielle” økonomiske katastrofe-dag er at regne fra den 15. september 2008, hvor Lehman Brothers’ (LB) skæbne blev beseglet.
Forud var gået en weekend, hvor stort set alle regnede med at der nok skulle findes en løsning på LB problemerne. Men LB blev sorteper, fordi Merrill Lynch af frygt for at blive ladt tilbage som ”økonomisk ugift” med store økonomiske problemer i bagagen, bød sig til og blev gift med Bank of America. Siden fulgte hæslige 6 måneder med et børsmæssigt mareridt og udfordringer.

Krisen startede allerede i sommeren 2007

Men i virkeligheden var det et år tidligere, at krisen var startet. I juli 2007. Her var der kommet det som vi i dag kender som ”sikre” tegn på subprime krisen. Altså det forhold at på basis af markante ejendomsprisstigninger, ikke kun men også i USA, var der givet lån til boligkøbere, hvis økonomi ikke for alvor havde en tilstrækkelig god kreditværdighed. Det var naturligvis ikke kun kreditterne, men i en vis udstrækning også priserne, som var problemet. Men nok snarere kreditboniteten end priserne i sig selv. I USA i hvert fald.


Måske over det værste – men ikke ude af krisen

Nu står vi så her. Officielt tæt på at markere ”4-års dagen” for LB sammenbruddet i denne uge. Uofficielt har vi passeret 5 års dagen. I behørig stilhed. Der er ikke meget at fejre. På aktieindeksniveau er en række aktieindeks tæt på 2007/2008 toppen. Men hvis man kigger under overfladen, er der ikke meget der er, som det var. En række virksomheder er kommet styrket ud af krisen. Men de fleste virksomheder lider. Og det samme gør investorerne.

Især de cykliske af slagsen. I mange tilfælde ligger indtjeningen markant under dengang. Og som om det ikke var nok, så slås aktionærerne samtidig med eftervirkningerne af det økonomiske granatchok, som betyder at villigheden til at betale for en virksomheds given indtjening er meget lav i de mere konjunkturfølsomme selskaber. Det er en dobbelt uppercut til aktieinvestorerne og årsagen til at mange aktier i dag 4-5 år efter krisens indtog fortsat ligger milevidt fra 2008 formen.

Profil
Per Hansen authorimage Jeg har arbejdet med investering i mere end 20 år. Primært med aktier og virksomhedsforhold. Men også med de forhold som skaber forudsætninger og rammebetingelser for virksomhederne og som påvirker investorernes lyst til at investere.

I mere end 10 år har jeg intensivt beskæftiget mig med perspektivering af udviklingen på de finansielle markeder og samspillet mellem investorerne, medierne og virksomhederne. I starten som analytiker og de seneste fem år som aktiestrateg.

Hos Nordnet kommer jeg som Investeringsøkonom til at fortsætte perspektiveringen af finansielle forhold og samspillet med investorerne. Udgangspunktet vil være at stå på de private investores side og forsøge at guide dem igennem og afmystificere investeringsprocessen.

Privat bor jeg i Århus; er gift og har 2 børn. Jeg er uddannet Cand. Merc. I Finansiering.

Tidligere bloggere på borsen.dk