SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Tobaksafgifternes ubetydelighed

authorimage
BLOGS
Af: Nikolaj Stenberg
26. Aug 2012

Studier fra Irland har vist, at den organiserede kriminalitet er steget efter man der indførte skrappe rygeregler, ligesom andelen af unge rygere åbenbart også skulle være vokset. Uanset hvilket område man indfører forbud, eller forbudstenderende regulering på, synes der at være mennesker, som mod en risikojusteret avance hellere end gerne vil udnytte situationen og afhjælpe efterspørgslen på de (sorte) markeder, lovgivningsmagten skaber.

Mens spiritusforbuddet i USA gavnede mafiaen i bl.a. Chicago, lever IRA, camorra’en, mafiaen, de balkanske forbrydersyndikater og ikke mindst kinesiske kopi-cigaretfabrikker efter sigende højt på vores vesteuropæiske rygepolitikker og -forbud.

For at forstå hvor meget den rygeregulering vi er ved at etablere egentlig batter, er det relevant at starte et sted. Et sådant sted kunne være ved spørgsmålet: Hvor prisfølsomme er cigaretter egentlig? Dét spørgsmål rejser lektor Christian Bjørnskov netop over på Punditokraterne-bloggen. Han svarer selv på spørgsmålet og henviser derfor til et studie (working paper findes her) fra Illinois-universitetet i Chicago, hvor man har vurderet effekten af ændringer i cigaretafgifterne.

Forskernes resultat er påfaldende: En fordobling af afgifterne forøger kun rygernes chance for at holde op med at ryge dagligt med 1½ procent – og så er der ikke engang taget højde for signifikansen: ”Det vil sige, at afgifter på rygning i bedste fald har en meget lille, og i sundhedsforstand ret ubetydelig virkning.

Hører man således til blandt dem der mener, at tobaksafgifterne skal forhøjes ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, så har man nu den udfordring foran sig, at løfte bevisbyrden for, at en forhøjelse af disse afgifter har signifikante sundhedsmæssige effekter. Den synes ikke umiddelbart let at løfte.

Profil
Nikolaj Stenberg authorimage Nikolaj blogger om de danske og europæiske retsstaters gode og dårlige sider, den politik der føres og de konsekvenser dén har for erhvervslivet og borgernes rettigheder. Det er emner, som Nikolaj er velbevandret i både fagligt og praktisk, og som han har været præmieret til Danmarks bedste blogger for at skrive om.

Nikolaj arbejder i en statslig myndighed. Alt hvad han skriver her på bloggen er i eget navn og for egen regning.

Kontakt Nikolaj

Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk