Super Mario er langt fra game over

authorimage
BLOGS
Af: Helge J. Pedersen
07. aug 2012

Mario Draghi, direktøren for Den europæiske Centralbank  (ECB), lyder ikke for ingenting kælenavnet ”Super Mario”.  Ligesom superhelten fra computerspillene skal han løse næsten umulige opgaver, og derfor var spændingen stor inden torsdagens pressemøde i ECB. Ville Draghi afsløre detaljerne for den ultimative redningsplan for eurozonen – eller var det tomme ord, han havde fyret af, da han ugen inden på en tale i London bramfrit udtalte, at: ”Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough”.
 
På pressemødet gentog Draghi, at euroen er kommet for at blive og at der IKKE bliver nogen tilbagevenden til Lira eller Drachma (så ved vi det), men der blev ikke afsløret nogen detaljer for, hvordan ECB præcist vil forhindre det. Det skuffede umiddelbart de finansielle markeder, men faktisk var der efter min mening meget at tage med sig fra mødet.
 
Opkøb af statsobligationer i stor stil
For det første blev det antydet, at en ny rentesænkning meget vel kunne være på trapperne, hvis den nuværende svækkelse af eurozonens økonomi fortsætter. Og det er der meget, som tyder på. Så mon ikke ECB i nær fremtid reducerer den i forvejen rekordlave styringsrente yderligere.

For det andet løftede Draghi faktisk sløret for, hvordan man planlægger at få renten på de gældsplagede landes statsobligationer ned på et niveau, som ikke forhindrer pengepolitikken i at fungere tilfredsstillende. Det skal ske gennem opkøb af statsobligationer – som dog først vil finde sted, efter at de respektive landes regeringer har anmodet den europæiske redningsfond EFSF/ESM om hjælp. Pointen er, at denne hjælp vil blive gjort betinget af, at landene indgår et økonomisk spare- og reformprogram. Det er en model, som også de tyske politikere og den tyske Bundesbank, der ellers er arge modstandere af det nuværende opkøbsprogram for statsobligationer, SMP, formentlig vil kunne acceptere.

Det er uklart, om SMP vil blive videreført, men under alle omstændigheder vil der blive tale om betydelige ændringer i det nye program i forhold til det hidtidige - udover kravene til den økonomiske politik.

Dels vil ECB fremover offentliggøre detaljer om sine handler med statsobligationer – noget som er almindelig centralbankpraksis i andre lande, men som hidtil er blevet opfattet som en dyb hemmelighed i Frankfurt. Dels vil centralbanken næppe som hidtil få status som foranstillet kreditor fremfor private hvis en gældsomlægningsaftale eller statsbankerot i de enkelte lande skulle komme på tale. Det kan være helt afgørende for private investorers interesse i at købe statsobligationer fra kriseramte lande i fremtiden.  
 
ESM bliver ikke en bank foreløbig
Blandt redningsmodellerne har det også været nævnt, at ESM kunne udstyres med en banklicens. Herved kunne ESM låne penge fra ECB, og benytte låneprovenuet til bl.a. at købe nødlidte landes statsobligationer. Banklicensen ville indebære en betydelig gearing af ESM, hvis udlånskapacitet er på 500 mia. EUR. Men det skal huskes, at det for det første er politikerne, som skal udruste ESM med en banklicens, og det vil Tyskland ikke gå med til. Og for det andet skal ECB i givet fald tage stilling til om ESM kan accepteres som en passende modpart for ECB – og det er ESM i sin nuværende form ikke ifølge Draghi.
 
Så bundlinjen er, at det bliver gennem et storstilet opkøbsprogram af statsobligationer, at Super Mario vil redde euroen uden at skabe høj inflation.  Jeg tror på, at han også klarer denne opgave – med lidt hjælp fra det politiske establishment.

Profil
Helge J. Pedersen authorimage Uddannet cand.polit. Startede karrieren i Privatbanken, der siden blev til Unibank og nu Nordea. Har undervist i nationaløkonomi på Københavns Universitet og CBS, og har skrevet lærebogen "Nationaløkonomi på dansk."
Tidligere bloggere på borsen.dk