Dansk realkredit skal vise vejen i EU

authorimage
BLOGS
Af: Anne E. Jensen
28. feb 2012
I Danmark kan vi let og billigt omlægge vores realkreditlån. Den model skal nu udbredes til alle EU-lande.

Lige for tiden oplever vi igen en af de store danske konverteringsbølger. Midt i et ellers stillestående dansk boligmarked har finanskrisen gjort de danske realkreditobligationer ekstra attraktive som sikker havn for danske og udenlandske investorer. Det har bragt den lange rente ned til et historisk lavt niveau, som husstande nu kan mærke positivt. Rigtig mange danske husejere kan benytte den lave rente til at omlægge deres realkreditlån. Det er nu muligt at udskifte rentetilpasningslån eller fastforrentede 5 %-lån til nye 30-årige lån med en fast rente på 3,5 %.

Når det overhovedet kan lade sig gøre, skyldes det vores særlige danske realkreditmodel. I de fleste EU-lande finansierer man boligkøb med banklån. Og ikke med realkreditlån, der er finansieret ved salg af obligationer. Det gør det muligt for forbrugere at indfri det eksisterende lån før tiden - uden forhandling og uden de store omkostninger og gebyrer. Derfor kan danske boligejere optage nye lån på mere favorable vilkår. Denne adgang til fleksibel ”førtidig indfrielse” gør det danske system til noget helt særligt, som ikke findes i mange andre EU-lande.

Både EU-Kommissionen og den europæiske forbrugerorganisation, BEUC, har fået øjnene op for den danske model, og nu gør EU en indsats for at udbrede den til alle europæiske forbrugere.

I andre EU-lande kan boligejere godt komme ud af deres boliglån før tiden, men det er ikke enkelt. Ofte vil det kræve en konkret forhandling med banken. Det kan blive en dyr oplevelse, fordi opsigelsen indebærer store gebyrer og muligvis erstatning af bankens rentetab for en længere periode. Det giver ekstra økonomiske problemer, hvis man er nødt til at sælge sit hus pga. skilsmisse eller skal flytte på grund af nyt job i den anden ende af landet. Muligheden for at slå til og udnytte en lavere rente ved en låneomlægning er slet ikke så oplagt som i Danmark.

Nu foreslår Kommissionen, at EU-borgere får adgang til at indfri deres boliglån før tiden. Jeg håber Europa-Parlamentets flertal vil bakke op om det her. Forbrugere skal have ret til førtidig indfrielse, der enten er sikret via lånekontrakten (som i Danmark) eller i kraft af national lovgivning. Forslaget skal skabe fleksibilitet og sikre flere produkter på hylderne hos bankerne og realkreditinstitutterne i alle EU-lande

I Parlamentet er vi langt med denne sag, som også det danske formandskab har prioriteret. Det er derfor mit håb, at vi til efteråret kan få direktivet på plads. Denne sag er et rigtig godt eksempel på, at der i EU er plads til gode argumenter og gode modeller – uanset om de kommer fra et stort eller lille medlemsland. Med udgangspunkt i den velfungerende danske model sender EU her en håndsrækning og et positivt signal til forbrugere i alle EU-lande.

Profil
Anne E. Jensen authorimage Anne E. Jensen har siden 1999 været medlem af Europa-Parlamentet for Venstre og har arbejdet indgående med EU´s budget og for en solid og modstandsdygtig finanssektor i EU. Hun sidder som medlem i Budgetudvalget og som stedfortræder i Økonomi- og Valutaudvalget.

Anne E. Jensen er uddannet cand. polit. og har inden sin politiske karriere blandt andet været Direktør for Dansk Arbejdsgiverforening, Chefredaktør på Berlingske Tidende og Cheføkonom i Privatbanken/Unibank.
Tidligere bloggere på borsen.dk