Og pludselig så verden mindre slem ud

authorimage
BLOGS
Af: Bo Overvad
17. feb 2012
2012 er startet med en fantastisk optimisme, hvis man ser på aktiemarkederne. Glemt er fuldstændig den pessimisme, der prægede markederne før jul. Næsten fra den ene dag til den anden skiftede fokus. Men er det berettiget?

Uroen på de finansielle markeder rasede igennem det meste af andet halvår af 2011. Fokus var på risikoen for lav vækst globalt set, et sammenbrud i det europæiske økonomiske system og frygten for mange års tilbageholdenhed på de offentlige finanser.

Nu fokuserer markederne på bedre nøgletal, udsigten til at den græske situation bliver håndteret fornuftigt og på, at økonomier normaliseres igen. Det er et enormt skift i stemningen på markederne.

Den væsentligste ændring, som har overrasket stort set alle, er den stærke fremgang, der er sket i USA de seneste par måneder. Stort set alle nøgletal har overrasket positivt i forhold til forventningerne.

Tre forhold betyder rigtig meget:
1. For det første har udviklingen på arbejdsmarkedet overrasket. Antallet af nye arbejdspladser stiger nu tæt på 200.000 per måned, og ledigheden er faldet markant..
2. For det andet er der nu klare tegn på, at boligmarkedet efter mange år begynder at vise fremgang. Antallet af boliger til salg er faldet markant, og forholdet mellem indkomster og boligpriser er nu på det mest attraktive niveau stort set nogensinde. Det er utroligt vigtigt, at boligmarkedet kommer i gang igen, idet investeringer i denne sektor normalt bidrager rigtig meget til væksten.
3. Endelig har den amerikanske centralbank meldt ud, at de korte lave renter vil blive fastholdt i flere år fremad. Alt i alt forhold, som trækker i den rigtige retning. USA er dermed på vej ud af den krise, der har præget stemningen gennem flere år.

Virksomhederne har brugt de forløbne år til at tilpasse omkostninger og er dermed klar til at servicere det kommende opsving. Investorerne har gennem 2011 været meget skeptiske, hvorfor aktiemarkedet var prissat meget billigt ved indgangen af 2012. Nu er aktierne steget pænt i 2012, og det betyder stigende formuer og dermed udsigt til stigende forbrug. Det er dermed nemt at fortsætte den positive historie, hvad markederne da også har gjort.

I Europa ser det ud til, at den positive stemning i USA har medvirket positivt. Der er stadig utrolig stor fokus på Grækenland og de sydeuropæiske lande. Det er dog tilsyneladende en stigende tiltro til, at det lykkes at få en politiske aftale på plads og at man på kort sigt kan inddæmme uroen. Tiden hjælper også her. Frygten for at bankernes beholdning af græske obligationer skulle vælte den finansielle sektor er dæmpet. Bankerne har haft tid til at tilrette balancerne, og selv om der vil blive konstateret store tab, er der taget hånd om det meste. Samtidig har nøgletallene stabiliseret sig og tyder nu godt nok på faldende vækst i første halvår, men ikke så slemt som man frygtede for et par måneder siden.

Også Asien har overrasket positivt, nu fokuseres på pengepolitiske lempelser mod tidligere frygten for opstramninger.

Selv om markederne nu kun fokuserer på de positive meldinger, er der fortsat store bagvedliggende problemer, som gør opsvinget skrøbeligt. Ikke mindst problemerne i Europa kan sprede sig igen, hvis fokus blot rettes mod et andet land end Grækenland. Jo længere tid den meget lempelige pengepolitik fortsætter, jo større bliver risikoen for at inflationen pludselig tænder af, og hvad gør man så, når man har lovet af pengepolitikken vil være lempelig i flere år fremover?
Profil
Bo Overvad authorimage Bo Overvad er direktør for Alm. Brand Markets & Asset Management og vicedirektør i Alm. Brand Bank.
Tidligere bloggere på borsen.dk