Glædeligt at Manu Sareen har set lyset – uden tvang

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
03. jan 2012
Det er opløftende at ligestillingsminister Manu Sareen er kommet til den erkendelse, at tvang i danske bestyrelser ikke er vejen frem til at øge mangfoldigheden i danske bestyrelser. Op til valget skortede det ellers ikke med meget håndfaste udmeldinger fra rød bloks politikere, om at erhvervslivet enten retter ind, eller så indføres der gradvist kvoter.

Det er også positivt, at Manu Sareen aktivt vælger dialogen, frem for konfrontationen med dansk erhvervsliv. Men hvis det ikke var for organisationer som DI og Dansk Erhverv, er der ingen tvivl om, at politikerne ville falde for fristelsen og indføre kvoter i danske privatejede virksomheder, for at få del i de kvindelige vælgere, som går med den vildfarelse, at ”de mørke mænd” bevidst fravælger kvindelige bestyrelseskandidater.

Man kan spørge sig selv, at hvis det vitterligt gavnede virksomhedernes bundlinje med flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer, så burde enhver rationel bestyrelsesformand straks ved førstkommende generalforsamling foreslå at udskifte mænd på bekostning af nye kvindelige medlemmer.

Men det sker bare ikke, så enten er det fordi virksomhedens ejere ikke ønsker at maksimere afkastet, eller så må der være tale om en sammensværgelse udført af de ”mørke mænd” med slips og habitter. Begge dele er naturligvis helt forkerte.

Årsagen er derimod, at der pt. ikke er tilstrækkeligt med kvalificerede kvindelige bestyrelseskandidater, hvilket kan skyldes en lang række faktorer. En faktor er simpelthen, at mange kvinder bevidst ikke ønsker at gå efter posten som administrerende direktør, som er den primære kilde for nye bestyrelseskandidater. Der er alt for mange personlige omkostninger forbundet med et sådan karriereforløb, hvilket familien oftest betaler prisen for.

Derudover er forklaringen, at mange kvinder foretrækker en karriere inden for de mere bløde discipliner som HR, kommunikation og ledelse, hvilket har den ulempe, at ”resultaterne” ikke umiddelbart kan dokumenteres som f.eks. inden for finans, regnskab og afsætning, som typisk domineres af mænd.

Det er således sværere for mange kvinder at dokumentere deres værd i forhold til de erhvervsøkonomiske discipliner, hvor mændene klart er i overtal. Her ligger helt klart en udfordring.

Det er besnærende, at Manu Sareen vil undersøge tingene nærmere ved at se på, hvordan man gør det i udlandet. Det er uvist hvad der helt konkret ligger heri, men hvis man ønsker at kortlægge performance effekten af øgede kvinder i bestyrelserne bliver det ganske vanskeligt.

Det skyldes, at der ikke findes et objektivt performance mål for virksomhedens værdiskabelse, som også tager hensyn til virksomhedens risiko, men også hele spørgsmålet om årsag og virkning er en udfordring. Jeg har selv undersøgt effekten af kvinder i danske bestyrelser og finder ikke nogen statistisk signifikant sammenhæng. Det er måske et forskningsresultat som ikke lige frem er politisk korrekt, men det ser jeg helt bort fra.

I stedet for tvang og kvoter bør man belønne de virksomheder, som aktivt arbejder med mangfoldighed f.eks. ved at yde en skatterabat eller ved at virksomheden bliver positiv særbehandlet f.eks. ved offentlige udbud.

Budskabet er således, at vores ligestillingsminister aldrig må falde for fristelsen til at indføre norske tilstande, hvor aktionærernes ejendomsret er sat fuldstændig ud af spillet. I værste fald risikerer nordmændene at deres eget selskab tvangsopløses, hvis ejerne ikke indordner sig efter den helt vilkårlige norske model med minimum 40 procent kvinder.

Det har haft den effekt, at det er de samme få kvinder, som sidder i de største norske virksomheders bestyrelser - så søstersolidariteten var det første som røg ud med badevandet.

Kære Manu Sareen, mit håb er at du står fast på dialogen og ikke falder for fristelsen til at indføre kvoter, i håbet om at fiske nogle stemmer blandt de (heldigvis få) kvindelige vælgere, som lider af den vrangforestilling, at de bevidst holdes ude af bestyrelseslokalet af de ”mørke mænd” med slips og habitter.

Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk