Enorme udfordringer for 2012

authorimage
BLOGS
Af: Helge J. Pedersen
14. dec 2011
På denne tid er der tradition for at tage et tilbageblik på året, der gik og samtidig se frem mod det, der kommer. Og uden at tage munden for fuld, kan det vist roligt konstateres, at 2011 bød på en række af uforudsete begivenheder, som fik stor betydning for den økonomiske udvikling. Det arabiske forår, jordskælvet i Japan og den dramatiske opblussen af statsgældskrisen slog benene væk under den ventede fremgang i verdensøkonomien, som ellers i begyndelsen af året befandt sig i smult vande. Allerede i løbet af foråret begyndte den løbende strøm af nøgletal at indikere, at den internationale økonomi blev kastet ud i høj sø, men vores holdning var dog, at den trods alt ville klare skærene og undgå at blive ramt af en ny global recession.

Usikkerheden blev imidlertid forstærket, da gældskrisen eskalerede henover sommeren, og efteråret stod klart i krisens tegn. Den dramatiske udvikling i Europa, hvor den ene redningsplan fulgte den anden, mens statsbankerotten bankede på Grækenlands dør og truede med at brede sig til kernelande som Italien og Frankrig, forårsagede panik på de finansielle markeder i et omfang, som gav minder om dagene i kølvandet på Lehmans kollaps i september 2008, der blev startskuddet til den store recession.

Krisen er lokal
Den gode nyhed er, at der ikke desto mindre fortsat er fremgang i verdensøkonomien. I modsætning til i 2008 er den aktuelle krise af lokal karakter. Der er fortsat god om end aftagende vækst i de fremstormende asiatiske lande, og USA’s økonomi synes at være i en markant bedre forfatning end frygtet for blot få måneder siden.

Problemerne er således stort set alene knyttet til Europa, hvor de til gengæld også er voldsomme. Alligevel tror jeg ikke på en gentagelse af den dybe nedtur i 2008-09, men at vi blot står over for en ’normal’ recession, som vil udspille sig over et par kvartaler. Når det er sagt må det ikke glemmes, at også udviklingen indenfor Europa vil være kendetegnet ved store regionale forskelle. Sydeuropa vil i lang tid fremover være fanget i recessionens kløer, mens Nordeuropa vil være i vækst, om end i et adstadigt tempo.

Opbakning til euroen
Forudsætningen er, at statsgældskrisen ikke eskalerer yderligere, og at systemiske nedbrud i den finansielle sektor undgås. Et stort skridt i denne retning blev taget, da eurolandenes stats- og regeringsledere bekræftede deres fulde opbakning til den fælles valuta på topmødet i Bruxelles den 8-9. december, hvor arkitekturen til en finanspolitisk union for eurolandene også så dagens lys. Udkastet skal finpudses i detaljen over de kommende måneder, men det er min forventning, at aftalens hovedelementer i store træk bliver godkendt i de nationale parlamenter, selvom det ikke bliver uden sværdslag. Især kravet om, at gældsbremser indarbejdes i de nationale forfatninger, og at enstemmighedsprincippet afløses af et kvalificeret flertal ved beslutninger i den kommende permanente stabilitetsmekanisme, ESM, kan give anledning til politisk uro. Det skal bemærkes, at aftalen bygger videre på allerede vedtagne aftaler såsom euro plus pagten og det europæiske semester, hvilket blot bekræfter, at eurosamarbejdet er blevet uddybet markant i lyset af krisen.

Intet tryllemiddel
December-topmødet resulterede også i tilsagn om at forøge musklerne i EFSF, som er den institution, der skal komme nødlidende lande til hjælp med økonomiske midler, samt øge EU’s bidrag til IMF til samme formål. Men aftalen er ikke et tryllemiddel, som med ét kurerer den europæiske gældskrise. Den kan først afblæses, når kombinationen af vækst og strukturelle budgetforbedringer viser sig at kunne gå hånd i hånd. I den forbindelse skal det dog nævnes, at vækstudsigterne på kort sigt ikke kan undgå at blive hæmmet af den nye og strammere regulering af den finansielle sektor, som vil resultere i højere markedsrenter og lavere kreditvækst. Så udfordringerne for 2012 ser på forhånd ud til at blive enorme for alle økonomiske og politiske beslutningstagere, selvom udviklingen gennem det gamle år viste, at det ikke altid går helt som økonomen prædiker.
Profil
Helge J. Pedersen authorimage Uddannet cand.polit. Startede karrieren i Privatbanken, der siden blev til Unibank og nu Nordea. Har undervist i nationaløkonomi på Københavns Universitet og CBS, og har skrevet lærebogen "Nationaløkonomi på dansk."
Tidligere bloggere på borsen.dk