CBS ved en skillevej

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
22. nov 2011
CBS kan aldrig konkurrere med eliteuniversiteter som Harvard, Stanford, MIT etc., men vi kan gøre det vi er bedst til, nemlig at uddanne fremtidens danske ledere. Vi har nu fået en ny rektor og en ny bestyrelse, efter at den tidligere topledelse på CBS havde ført en strategisk zigzagkurs, uden nogen klar substantiel målsætning eller ide om, hvilke midler der var brug for.

Fremtiden lover således godt med en ny velkvalificeret rektor og ny bestyrelse, som har begge ben plantet solidt i den danske muld. Vi vasker med andre ord tavlen ren og arbejdet på at fastlægge en ny strategi for CBS er indledt.

CBS står ved en skillevej, hvor mit bud på målsætningen må være at sikre CBS forskere de optimale rammevilkår, således at vi klarer os flot i internationale sammenligninger, men at vi samtidig hjælper erhvervslivet med at skabe økonomisk merværdi til gavn for hele det danske samfund. Her er vi nemlig ved sagens kerne.

Alt for meget forskning på CBS bliver ikke videreformidlet til erhvervslivet. Værdifuld forskning risikerer at blive spildt, hvis ikke samarbejdet mellem forskere og erhvervslivet styrkes markant. CBS skal være Danmarks erhvervsuniversitet, hvilket indebærer at CBS i højere grad skal satse på anvendelsesorienteret forskning, frem for teoretiske diskurser i få internationale tidsskrifter, som ingen af samfundets beslutningstager overhovedet har hørt om eksisterer og som overhovedet ikke rykker i praksis.

Forskere har behov for at vide, hvad der rent faktisk foregår derude i erhvervslivet, i stedet for at isoleres sig i deres elfenbenstårne. Forskere skal gives incitamenter til at arbejde en kortere periode i virksomhederne, hvilket kan medvirke til at de opnår nye banebrydende ideer inden for deres eget forskningsområde.

Forskning og erhvervskontakt udelukker nemlig ikke hinanden, hvilket dog også betyder at erhvervslivet i højere grad bør støtte forskningsprojekter på CBS økonomisk.

Jeg har valgt at stille op som medarbejdervalgt bestyrelseskandidat til CBS bestyrelse, da tiden er moden til et opgør med tidligere tiders berøringsangst over for erhvervslivet. Det er mit håb, at CBS igen vil være erhvervslivets foretrukne vidensbase og universitære samarbejdspartner. Der er med andre ord et stærkt behov for, at CBS genopfinder sig selv som en ægte Handelshøjskole, uanset om det skal udtales på dansk eller engelsk.
Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk