Kvindekvoter er udtryk for betonsocialisme

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
27. okt 2011
Diskussionen om de få kvindelige bestyrelsesmedlemmer i danske børsnoterede virksomheder er igen blusset op, efter at den nye regering er trådt til og den nye Berlinglomand af en ligestillingsminister netop har meldt ud, at man vil indføre tvangskvoter, dog først efter at have hentet inspiration fra udlandet.

Der hersker ikke tvivl om, at den forholdsvis lave andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder udgør et problem. Spørgsmålet er bare, om man skal bruge socialistiske tvangskvoter eller alternativt tilbyde positive incitamenter til virksomhedens ejere, så de i højere grad søger at besætte nye bestyrelsesposter med kvindelige kandidater.

Det helt grundlæggende problem er, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt med egnede kvindelige bestyrelseskandidater til at besætte de tunge poster i danske bestyrelser. Indfører man tvangskvoter som i Norge, hvor selskabet endda bliver tvangsindløst, hvis ejerne ikke makker ret og indfører mindst 40 procent kvindelige bestyrelsesmedlemmer, så vil det betyde, at det er de samme ganske få kvinder, som kommer til at sidde i et meget stort antal bestyrelser.

Ved at man tilsidesætter ejernes ejendomsrettigheder til selv at udpege sin topledelse ved at indføre en vilkårlig kvoteandel, kommer der ikke nødvendigvis flere nye kvindelige bestyrelsesmedlemmer, men de få eksisterende kvindelige medlemmer skubber i stort tal deres velkvalificerede mandlige kollegaer ud af bestyrelseslokalet.

Dette strider mod ånden i Fondsbørsens anbefalinger om god selskabsledelse, da for mange bestyrelsesposter kan føre til, at det enkelte medlem ikke har tid nok til at varetage sit hverv som bestyrelsesmedlem på en betryggende og kvalificeret måde.

Det er vigtigt at pointere, at diskussionen om kvoter for kvindelige bestyrelsesmedlemmer, intet har med ligestilling at gøre. Dette skyldes, at der ikke er tale om diskrimination fra mændene side, som ikke har nogen interesse i at fravælge velkvalificerede kvindelige kandidater.

Derimod er ligestillingskortet, noget som de hardcore feministiske socialister kynisk spiller i bestræbelserne på at udmanøvrere den sidste mandlige bastion – velvidende at de kvindelige bastioner fortsat lever i bedste velgående.

Årsagen til at øge andelen af kvinder i bestyrelsen skal derimod ses i lyset af, at kønsfordelingen hos virksomhedens interessenter f.eks. medarbejdere, kunder, leverandører etc. ofte har en ligelig kønsfordeling. Derfor er det ikke langtidsholdbart, at de kvindelige bestyrelsesmedlemmer kun udgør omkring 10 procent.

Der er ingen tvivl om, at i takt med at kvinderne overhæler mændene på landets videregående uddannelsessteder, vil kvinderne stille og roligt indtage bestyrelseslokalerne i de kommende år. Dette kræver dog, at kvinderne selv er villig til at gå efter en målrettet erhvervskarriere, med de mange personlige og familiære fravalg dette nødvendigvis indebærer.

For de røde politikere i Folketinget kan det være enormt fristende at kræve kvoter for kvinder i private bestyrelser, da man uden videre har næsten 50 procent opbakning blandt vælgerne. Resten af flertallet kan man hente hos underkuede bløde mænd, hvis maskulinitet er begrænset til at fantasere om tegneseriernes superhelte.

Med andre ord er tvangskvoter i danske private virksomheder udtryk for en gammeldags betonsocialistisk tankegang. Frem for pisk og central statsstyring, bør politikerne anvende positive økonomiske incitamenter f.eks. i form af en nedsættelse af selskabsskatten for de virksomheder, hvor bestyrelsen ikke bare består mænd.
Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk