SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Strategieksekvering kun i Pixibog format

authorimage
BLOGS
Af: Alexandra Krautwald
04. Oct 2011
Mennesker gør det, der tilfører dem værdi. Og det der tilfører mest værdi, gør de først. ”Enkelt og sandt,” siger de fleste ledere samstemmende. Men alligevel er det overraskende få ledere, der forstår at gøre ønskede strategiske indtaster så klare og attraktive for medarbejderne, at planen kan realiseres af menneskene på gulvet.

Netop i disse år, hvor mange organisationer har umådelig svære udfordringer med at hjemtage ønskede resultater, viser dugfriske undersøgelser, at hemmeligheden til succes primært skal findes i ledernes evne til at:

 1. Gøre strategien let at FORSTÅ for medarbejderne
 2. Gøre strategien værdiopfyldende så medarbejderne oplever, at de af hjertet VIL strategien
 3. Tilbyde enkelt og relevant kompetenceuddannelse der gør medarbejderne i stand til at KUNNE leve strategien
 4. Tilbyde honorering der gør det attraktivt for medarbejderne at GØRE strategien

Ifølge Composings egne undersøgelser i markedet og mine personlige erfaringer med implementering af strategi gennem de sidste 20 år, udformes der både klare, skarpe og berettigede strategier. Der er skrevet og studeret meget om spørgsmålet til, hvorfor 17 ud af 20 af disse udmærkede strategidokumenter fra danske lederes hænder ikke giver det forventede resultat. De lette svar lyder på mangel på god kommunikation og implmenteringsplaner. Nogle bud handler om, at der ikke opstilles rette konkrete mål for den enkelte, og at virksomhedens monitorerings- og ledelsessystem ikke kan håndtere kompleksiteten i opfølgningsarbejdet. Andre igen mener, at hovedårsagen til de udeblevne succeshistorier skal findes i ringe eksekveringskraft blandt virksomhedens nøglepersoner.

Visse vasse. Vel er der sandhed i ovenstående. Men 100 % ædruelig er den ikke.

Ledere gør ikke det, de lover
For mig står det krystal klart, at virksomhederne kan hjemtage mere end det, de på deres bedste dage drømmer om, hvis da bare en enkelt forudsætning ville ændre karakter i fremtiden. Ledere gør nemlig desværre ikke det, de helliger sig til i strategiplanlægningen. Hvis de gjorde det, ville organisationerne kunne notere sig resultater som aldrig før. Men efter at have givet håndslag og skulderklap og lovet og nikket på direktionsgangen, går ledergruppen hver til sit. Og her hersker en anden naturlov bestående af skjulte personlige dagsordner, dovenskab, mental analfabetisme og mangel på kollektiv ansvar og interesse. Og der er fokus på at optimere egen drift i eget departement, daglig problemløsning overfor kunder og medarbejdere og arbejde med overflødig administration der hæmmer dem som ledere. Hermed skubbes stolen væk under den, der mest af alt er ansat til at realisere virksomhedens overordnede strategi. Det er ærgerligt men sandt. Hertil kommer det kedelige faktum, at rigtig mange ledere ikke kender forskel på driftmæssige og strategiske tiltag og indsatser. Begreberne blandes sammen i en stor pærevælling, og så er det ikke underligt, at virksomhedens topfigur ofte har problemer, når der skal fremlægges for bestyrelsen. Heldigvis forholder det sig sådan, at mange bestyrelsesmedlemmer heller ikke mestrer at kunne skelne mellem strategi og drift, så risikoen for at blive afsløret og stillet nærgående spørgsmål til er lille.

Strategiske indsatser består af helt nye indsatser der ændrer forretningen markant. Alt andet er at definere som drift. Drift er at gøre mere eller bedre af det, man allerede gør i forvejen. At øge en given margin, eller at intensivere salget og effektivisere forretningsgangene eller skabe mere tilfredse kunder, er f.eks ikke strategiske indsatser. Mange strategier er udformet uhensigtsmæssigt, rodet og mangelfuldt fra starten. Ordlyden af dem skelner sjælden mellem det ene g det andet, og af den grund bliver de også vanskelige at implementere.

En sikker hånd på rattet
Ønsker man at gøre op med den kedelige statistik, og tilslutte sig en af de få, der rent faktisk lykkes med at implementere en ambitiøs strategi, kræver det i hovedtræk, at man formår at skelne og forenkle samt holde krampagtigt og sikkert fast i sine beslutninger. Jeg deltager pt i et forskerprojekt omhandlende strategi udarbejdelse- og implementering. Resultaterne af studierne er rasende interessante. De siger i store hovedtræk følgende om henholdsvis strategi udarbejdelse og strategi implementering:

Hvad kendetegner en god strategi:
 • At alt i den er gjort enkelt
 • At den er udarbejdet ud fra ønsket om en passion og ikke som udgangspunkt for at lave et budget
 • At den kun omhandler strategi - og ikke drift
 • At den foruden markedsmæssige aspekter, indeholder konkretiseringer indenfor performance og kultur
 • At den er velbegrundet og forholder sig til både ydre og indre verden
 • At den er gjort nærværende for den enkelte enhed og medarbejder
 • At den er foranderlig - kan ændres i takt med ændringer i markedet
 • At den er tilført de nødvendige ressourcer
 • At den er klar, tydelig, velkommunikeret og kendt
 • At den er skabt fordi den skal slides og bruges i hverdagen
 • At den indeholder en konkret plan for implementering - herunder implementeringsmål

Hvad kendetegner god strategi implementering:
 • At alt i den er gjort enkelt
 • At ledende medarbejdere i 70 % af sin arbejdstid forbliver oppe i masten, selv når det gynger nede i kælderen. Altså ikke forfalder til fintuning af drift anliggender
 • At strategiske indsatser implementeres i så stor grad, at de med tiden bliver driftsmæssige anliggender
 • At man sætter et strategi implementeringshold der ikke har andet til opgave end at monitorere, strukturere, følge op, afrapportere. Et andet hold har til opgave at kommunikere, motivere, indpiske, honorere
 • At implementeringsopgaven ikke klares i en stab, fordi det er en ledelsesopgave
 • At virksomheden honorerer medarbejderne på strategiske indtaster – for ikke at havne i drift igen
 • At virksomhedens adm. direktør også aflønnes på implementering af strategiske indsatser

En våd pose morgenbrød
”Hvordan kunne vi alligevel fejle?”, spørger direktion og bestyrelse så nogle gange alligevel, … for vi gjorde jo alt det rigtige…”. Svaret er desværre lige så enkelt, som spørgsmålet er det. Fordi I ikke så i øjnene, at I ikke har de helt rigtige direktører og ledende medarbejdere på holdet. Jeres humane materie er simpelthen ikke god nok. Og når det er tilfældet, så må der skiftes ud på pladserne. Mine resultater af forskerprojektet viser nemlig også, at en udskiftning af blot een dårlig leder med en anden der er god, kan løfte lønsomhedsprocentpointene fra et indeks på f.eks 35 til 46 - altså hele 11 procentpoint. Det rigtige mandskab gavner således ikke kun implementeringen, det har også en direkte effekt på bundlinjen.

Slutteligt viser undersøgelserne, at med rette ledelseshold har virksomhedens topdirektør sammen med sine meddirektører og ledere en unik mulighed for at indføre de sidste afgørende elementer for at nå målet:
 • Skabe et forum hvor tingene tør siges
 • Sætte en retning
 • Holde fast i en retning
 • Skabe konsistens mellem ord og handling
 • Skabe fælles forståelse for det sagte ord
 • Villighed til at gennemføre korrektioner som er nødvendige
 • Sikre loyalitet overfor beslutninger
 • Mod til at stille kritiske spørgsmål, også til de andres områder
 • Sikre rå banal strategisk ledelse
 • Sikre overblik over målet og styre tropperne derhen
 • Sikre at alle ved, hvad de skal gøre i adfærd for at få strategiske indsatser gennemført
 • Sikre igen og igen igen og igen at strategien kun lykkes, hvis direktion og ledergruppe har et helt reelt samarbejde og næsten hele tiden tænker i strategiske indsatser

Held og lykke med udfordringerne derude. De er bestemt til at få øje på.
Profil
Alexandra Krautwald authorimage Alexandra Krautwald blogger om de konsekvenser, erhvervslivets udvikling har for ledere. Hvis du sidder i chefstolen, er det her, du skal følge med for at holde fingeren på pulsen.

Som rådgiver for top- og mellemledere og forfatter af tre bøger om ledelse har Alexandra Krautwald de bedste forudsætninger for at give brugbare indspark til debatten om, hvad der skal til for at lede med succes.

Få Alexandras indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk