SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Finger til bundlinjen når krisen kradser

authorimage
BLOGS
Af: Alexandra Krautwald
19. Aug 2011
Billedet af danske virksomheders evne til at klare sig gennem krisen er rasende dystert. Erhvervslivets topledere ved godt, hvad der står på spil. Recessionens potentielle bølge to ventes at vælte ind over adskillige organisationer inden længe. Kun halvdelen af befolkningen i Kongeriget Danmark er pt. i arbejde. Flere og endnu flere vil fremover skubbes side om side til masserne uden magt, medindflydelse og månedlig indkomst. Det gælder også for organisationernes øverst placerede medarbejdere. Headhunterne melder om opgaver omhandlende udskiftning af kaptajnen, omplacering af styrmændene og afskedigelse af matroserne. Det er triste kendsgerninger, vi er vidende til.

Men at opleve i hvilken grad vi lammes og passiviseres når konkurrencen spidses til, er endnu værre at lægge sanser til. I mit arbejde med relationer til mange af landets største virksomheder, oplever jeg top- og mellemledere miste kendetegn og kompetencer udi at prioritere og fokusere.

Med andre ord kniber det gevaldigt med at eksekvere på det aller vigtigste og mest presserende i relation til at få skabt en langsigtet succes og forandring. I stedet foretager man dag-til-dag panikhandlinger. På ekstraordinære bestyrelses- og direktionsmøder omstødes begavede strategiske beslutninger til nu-og-her handlinger der ikke er gennemtænkte eller i god tråd med hverken vision, mission og værdigrundlag. Hvad der er bygget op gennem årtier smadres på ganske få måneder. Og det har langsigtede konsekvenser.

Som alternativ – og minimum som supplement til nuværende rådvilde omorganiseringer, fyringer, besparelser og effektivisering af processer, bør kunsten at sætte strøm til virksomhedens vitale strategiske fokusindsatser intensiveres. Virksomhedens strategiske nerve i markedet samt dens produkter og ydelser til kunderne skal eksponeres, forfines, kommunikeres og ud over rampen i en raketfart, kun få fatter den reelle størrelse og obligatoriske fart af.

Det virker til, at virksomhedernes ledere venter på en ændring i verdensmarkedet, et valg og regeringsskifte eller måske et lille mirakel bragt til borde af en fjern fe der i sidste time kommer til betimelig undsætning. Men sagen er den, at sådanne redninger er ikke eksisterende, og at samtlige ledende medarbejdere skal rette opmærksomheden mod en serie af dyder der skal udleves i adfærd igen og igen indtil målet nås. Første skridt på vejen er, at virksomhederne tillader sig selv at tage risici og agere i et marked, hvor kun de stærkeste overlever. Det nytter ikke noget, at bede ledere og medarbejdere om at springe op som en løve og samtidig forvente, at de falder ned som et lam. Der er brug for beslutninger præget af sikkerhed og mod, kontinuitet i handlekraft samt vedholdenhed og fokus på det mest vigtige - på grænsen til nærmest rigidt.

DET MÅ KOSTE PÅ BUNDEN DE KOMMENDE ÅR
Mange virksomheder har lagt for optimistiske budgetter. Flere oplever at måtte nedjustere flere gange hen over året. Toplinjen afpasses, hvorimod bundlinjen forsøges realiseret gennem endnu flere besparelser og tilskæringer. Skærekniven hvæsses for øjnene af virksomhedens ledere og medarbejdere der kvitterer med ineffektivitet, halvhjertede indsatser og sygdom. Det kan ingen virksomheder overleve på. Substans på den lange distance opnås kun ved at værne om sine levende aktiver, holde fast i sine udgangspunkter og fokusere på essensen af vigtighed. Den slags indsatser koster. Også i en finanskrise. Men der er ikke råd til ikke at investere. Flere tilfælde viser, at de virksomheder der vælger at bevare roen og følge den planlagte mælkerute, klarer sig bedre i konkurrencen, end dem der panikker og tager hovedkuldse beslutninger.

HOLD HOVEDET KOLDT OG VÆR STRATEGIEN TRO
I forbindelse med en analyse om strategisk fokus i krisetid, som er under udarbejdelse i Composing regi og i mit arbejde med tilblivelse af en kommende bog om strategi eksekvering, står det mig klart, hvad der skiller de dygtige virksomheder fra de mindre dygtige. Essensen af mine studier viser det klare billede, at organisationer der i krisetider arbejder efter nedenstående anvisninger, klarer sig langt bedre end andre:

• Følg en strategi der er kommet til verden udfra en passion om at skabe ændring og resultat og ikke som grundlag for at udarbejde et budget

• Undgå at gøre strategien kompleks

• Skræl den for al potens og gør den jordnær

• Alling strategi og daglige indsatser med den virkelige verden der forandrer sig hver dag

• I krisetid skal strategien kommunikeres mere banalt og flere gange end ellers

• Brug tid på at brande en lederadfærd der understøtter det mest vigtige i strategien

• Træn top- og mellemledere i strategisk kommunikation og alloker mindst 40 % af deres arbejdstid til at fortælle, berette og iscenesætte strategiske indsatser

• Doser jeres vigtigste grundholdninger hver eneste dag

• Forstå kunder og marked på dag-til dag niveau. Tænk og handl kun udfra fra et udefra-og-ind perspektiv

• Saml daglig viden om, hvordan medarbejderne agerer ude hos kunderne Strategien skal leve i markedet, og det er virksomheden der skal sikre, at det sker

• Følg op på strategisk adfærd og fremdrift og sørg for at disciplinen udføres af ledere der kan det helt ned i detaljen

• Informer hver dag om performanceresultat og honorer alle der medvirker til resultatskabelse

• Differentier jer på kantede værdier, så I bliver synlige og skiller jer ud

• Brug penge på medarbejderne

• Drop interne møder

• Byg en proces op der hver dag spørger medarbejderne om, hvad de har gjort for at realisere strategien

• Send topchefen ud i virksomheden og væk fra direktionslokalerne.
Profil
Alexandra Krautwald authorimage Alexandra Krautwald blogger om de konsekvenser, erhvervslivets udvikling har for ledere. Hvis du sidder i chefstolen, er det her, du skal følge med for at holde fingeren på pulsen.

Som rådgiver for top- og mellemledere og forfatter af tre bøger om ledelse har Alexandra Krautwald de bedste forudsætninger for at give brugbare indspark til debatten om, hvad der skal til for at lede med succes.

Få Alexandras indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk