For meget Poul og Fritz snobberi i EU

authorimage
BLOGS
Af: Anne E. Jensen
24. jun 2011
Grækenlands krise overskygger alt på finansmarkederne, men flere af EUs statschefer har vist allerede glemt, hvorfor det er gået så galt. Nemlig for meget søde Fritz og for lidt mand dig op når det handler om at få styr på økonomien. Alt for meget høflighed og rygklapperi modarbejder en tiltrængt ændring af reglerne for økonomisk styring. Det var ellers en opstramning af disse regler, der skulle genskabe tilliden til euroen og dæmme op for markedernes stormløb på den fælles valuta.

Europa-Parlamentet planlægger at stemme endeligt om de seks love, indeholdt i pakken om økonomisk styring, i juli. De skal sikre en bedre økonomisk disciplin i euro-landene i fremtiden. For det er fusk med statistik, manglende vilje til at rette økonomien op og en al for flink omgangstone overfor udisciplinerede lande, der har bragt os i de nuværende problemer.

Europa-Parlamentets flertal bakker op om den hårde linje, som Holland samt de nordiske lande står for. Men de sydeuropæiske lande med Frankrig i spidsen kæmper imod opstramninger. Tyskland er egentlig også for en opstramning, men lavede tilbage i maj i Deauville en aftale med Frankrig om, at Tyskland ikke støtter op omkring stammere regler, til gengæld for at Frankrig lemper på kravet om, at det skal være Tyskland der skal redde euro-landene ud af den økonomiske misere.

I Europa-Parlamentet har vi et flertal, der vil sanktionere de lande, der ikke overholder spillereglerne. Vi siger ja til at advarsler og anbefalinger automatisk skal følges op, og at det skal være sværere for medlemslandene at sætte en stopper for advarsler, krav og sanktioner - også når der er tale om store lande med problemer. Tænk bare på hvordan verden ville have set ud i dag, hvis medlemslandene havde stået stærkt på, at Tyskland og Frankrig tilbage i 2003 havde betalt bøder for overtrædelse af de fælles spilleregler.

Men det er et spinkelt flertal i Parlamentet. For socialisterne vil have mere hensyn til beskæftigelse og sociale forhold og er klar til at ofre hele pakken, hvis deres krav ikke kommer med. På den konservative fløj rumler franske præsident Sarkozy rundt i kulisserne og bearbejder partimedlemmer til at stemme for opblødninger.

Det er selvfølgelig ikke let at få kritik - det så vi selv i denne uge, da Danmark stod til kritiske anbefalinger vedrørende boligmarkedet. Men vi har alle en interesse i, at vi får nye regler, der strammer op på uansvarlighed, og virker disciplinerende.

Derfor er det også forstemmende at konstatere at mange lande tilsyneladende intet har lært. For selvfølgelig samler al opmærksomhed sig lige nu om hvorvidt Grækenland undgår fallit. Men det er mindst lige så vigtigt, at der er vilje til at levere en strammere kurs og større troværdighed i fremtiden, hvis der skal skabes ro på de finansielle markeder.
Profil
Anne E. Jensen authorimage Anne E. Jensen har siden 1999 været medlem af Europa-Parlamentet for Venstre og har arbejdet indgående med EU´s budget og for en solid og modstandsdygtig finanssektor i EU. Hun sidder som medlem i Budgetudvalget og som stedfortræder i Økonomi- og Valutaudvalget.

Anne E. Jensen er uddannet cand. polit. og har inden sin politiske karriere blandt andet været Direktør for Dansk Arbejdsgiverforening, Chefredaktør på Berlingske Tidende og Cheføkonom i Privatbanken/Unibank.
Tidligere bloggere på borsen.dk