Store krav til ny CBS rektor

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
09. jun 2011
CBS er stadig uden styrmand på broen efter at den skandaleombruste Johan Roos måtte forlade skuden, som følge af systematisk inkompetence og egenrådighed. Det store spørgsmål melder sig nu, hvem der skal stå i spidsen for en af landet største uddannelsesinstitutioner.

Kravene er høje og det må forventes, at den nye bestyrelsesformand Peter Schütze gør sit forarbejde grundigt, i arbejdet med at finde en ny velkvalificeret rektor. Det er afgørende, at man ikke endnu engang finder en selvcentreret type, hvis hovedformål er personlig branding og som er uden reel gennemslagskraft samt hverken evner eller har viljen til at lytte til de ansatte.

Der er tre hovedkrav til en ny kandidat som rektor på CBS. For det første er det must, at vedkommende har en solid forskningsmæssig ballast, som ikke nødvendigvis behøver at være forankret inden for CBS’s egne kerneområder.

For det andet, skal den nye rektor have et stærkt netværk blandt dansk erhvervsliv. CBS uddanner hovedparten af landets kommende ledere til dansk erhvervsliv, hvilket i sig selv fordrer, at man er på forkant med udviklingen og har nære relationer til store dele af dansk erhvervsliv.

For det tredje, må den nye rektor fuldt ud beherske det danske sprog. Dette kan måske forekomme noget provinsielt, men hvis man ikke evner at begå sig og ikke helt forstå det som bliver sagt til en, især det som siges mellem linjerne, har man ikke en chance for at afkode situationen. Naturligvis er CBS særdeles international dvs. i praksis angloamerikansk funderet, men et solidt kendskab til de danske normer (især de uformelle). Kendskab til det danske sprog er simpelthen en nødvendighed, hvis man skal undgå at blive isoleret i en mental glasklokke.

Samtidig forudsættes det naturligvis, at man har relevant ledelseserfaring. Men kigger man ud over feltet af mulige kandidater, er det særdeles svært at få øje på egnede kandidater. De mulige interne kandidater har ikke tilstrækkelig med erhvervsmæssig tyngde og ved sjældent, hvad der rør sig i erhvervslivet på de indre linjer.

Forklaringen er, at vi i Danmark, i modsætning til bl.a. USA og England, ikke har en tradition for, at forskere rent faktisk har relevant erhvervserfaring, men derimod ofte har ”gået i skole” hele deres liv.

Ser vi på feltet af de eksterne mulige kandidater, så er det tydeligt, at de mangler tilstrækkelig med forskningsmæssig ballast, herunder viden om hvordan man leder forskere, der hver især har stærke meninger om, i hvilken retning CBS skal pejle efter i de kommende år.

Den eneste oplagte kandidat jeg kan se i kikkerten, er vores nuværende energi og klimaminister Lykke Friis, som opfylder alle kriterierne og som ligeledes har en baggrund som prorektor på KU. Jeg er sikker på, at vi er mange, som efter at blå blok (desværre) har tabt valget til efteråret, som følge af en naturlig politisk metaltræthed, vil byde Lykke Friis velkommen som ny rektor på CBS.
Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk