SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Helle bælle mig fortælle.....

authorimage
BLOGS
Af: Alexandra Krautwald
04. May 2011
Danske politikere har undergravet deres respekt blandt vælgerne og nedgravet fortid stunders kommunikative evner til at forklare deres politiske dagsordner. Alt i mens politikkerne tager os alle ved næsen, søger vi deres hemmelige skat – meningen med det hele – præcis som fremtidens poder sættes til at gøre det, til et godt gammeldags fødselsdagsparty. Forskellen på børnenes og os vælgeres gevinst er blot den, at børnene bliver belønnet med kager og slik. I vores skattekiste mødes vi af rungende tomhed og bolsjepapir uden indhold.

Specielt A, udmærker sig ved at lire alfabetet af sig sammensat og konstrueret på alle tænkelige måder, og alligevel formår de ikke at sige noget som helst af værdi og fornuftig oplysning. Men fru Helle og hendes sjakbajs er blandt ligesindede, der i konsensus godtager politikkernes såkaldte spilleregler. Det er tilsyneladende ikke længere nødvendigt hverken at svare konkret på de spørgsmål, man stilles, ej heller indvie den interesserede i vigtige dokumenterende anvisninger om, hvordan Danmark endelig bringes på ret kurs. Det ærgrer mig at opleve. Ikke mindst politikkernes voksende vane med at tilsvine hinanden på åben skærm, er en skændsel for både dem selv og for alle os andre, der må lægge sanser til forestillingen.

Magen til kommunikativt makværk forekommer ikke i det private erhvervsliv
Samtidig glædes jeg ved, at samme tendenser (stadig) ikke har fundet vej til topledelserne i det private erhvervsliv. Det er helt utænkeligt, at begavede og veluddannede medarbejdere ville lade sig spise af med så ringe information, når direktøren f.eks beretter om nyeste strategi og planer om store ændringer i fremtiden.

Forestil jer en overlevering noget i retning af: ” Kære medarbejdere. Jeg er glad for at præsentere vores fremadrettede strategi. Vi vil i direktionen sørge for betydelige ændringer internt i virksomheden og eksternt overfor vores kunder. Vi kommer til at skabe revolutionerende forandringer, således vi i fremtiden kan vente os markant øget bundlinje og forbedret medarbejderloyalitet, hvis da ellers vores løgnagtige klamphuggere til konkurrenter, lader os være i fred”. ”Hvordan vil I skabe den reklamerede forandring?” spørger en medarbejder. ”Som sagt ved at sikre aktiviteter der øger bundlinjen og fører til forbedret loyalitet”, svarer direktøren.

Den slags kommunikation ville medføre alvorlige konsekvenser for manden på toppen.

Så hellere upersonlighed
Før der kommer stærke regeringer, der kan monopolisere omtalte tendens blandt landets ledende politikere, eksisterer der en naturtilstand. Politisk filosof Thomas Hobbes kaldte denne tendens for bellum omnium contra omnes, altså alles krig mod alle. Og han påpegede, at den slags verdensorden aldrig fører til forståelse og løsninger.

Selvom det kan være svært at forstå, når man ikke har prøvet det, slider det på motivationen hver gang man får at vide, man er et dårligt menneske, fyldt med laster, fejl og odiøse motiver. Samtidig er der noget uhyggeligt ved at overvære et menneske, der ikke bare udslynger et nedsættende ord i vrede, men omhyggeligt har samlet materiale om en andens historie, i den hensigt at såre mest muligt, og derpå gjort sig umage med at formulere ondskabsfuldhederne så elegant og træffende, som det nu lader sig gøre.

Det bliver en vigtig opgave for alle os andre, ikke mindst ledelsen i private og offentlige institutioner ikke at tillære os politikkernes nye kampsprog.

Forstå mekanismerne i dag

”Blah, blær og blame-game; irrelevant udenomssnak, tilsat selvros og ikke mindst mistænkeliggørelse af modparten. Alt det bidrager til at politisk debat nærmer sig en stammekrig. dvs. en kamp hvor det ene afgørende er at "vi" sidder ved magtens bord, og "de andre" holdes væk."

Sådan lyder det fra retorikprofessor Christian Kock, Københavns Universitet, der for nylig er udkommet med bogen; De svarer ikke. Bogen er et udmærket værktøj til at forstå, hvad man ikke skal gøre, og jeg kan stærkt anbefale at læse den.

Når det kommer til at anvende brugbare metoder med modsat fortegn, kan nedenstående punkter hentet ud af en nylig Composing analyse om effektiv ledelseskommunikation måske være til positiv nytte:

• Styrk din kommunikative selvindsigt

• Kommuniker og skab energi omkring en vision der stræber mod ”højeste ledestjerne”

• Understreg tydeligt igen og igen, hvad din virksomhed/du står for

• Giv dig rigelig tid til personlig kommunikation og vær i konstant dialog med dine medarbejdere/omgivelser

• Find ud af, hvad der driver din målgruppe

• Vær i ærlighed lydhør overfor andres perspektiver

• Tilstræb en ligeværdig kommunikation, så du opnår en reel feedback på dine synspunkter og adfærd

• Tilpas din kommunikation til dine omgivelsers psykologiske mekanismer

• Erkend dine karaktertræk og den måde du påvirker dine omgivelser på

• Medtænk kommunikation i alt hvad dig og din virksomhed foretager sig

• Kommuniker både store og små emner på en måde, så modtagerens forventninger for information imødekommes

• Lad dine medarbejdere/omgivelser mærke og vide, at god kommunikation prioriteres

• Brug kommunikationsrådgivere på en effektiv måde

• Slip din tendens til at ville kontrollere alt

• Involver dine omgivelser i at deltage med forslag og ideer til forandringer

• Drøft hvilken holdning og kommunikation der er til stede, når I arbejder godt sammen – og dyrk dem

• Tag ikke patent på en forandring eller måder at gøre tingene på

• Tag konsekvent afsæt i modtageren, når du kommunikerer

• Forstå dine omgivelser i dybden og læg derfra din kommunikationsstrategi overfor dem

• Inddrag eksperter i din kommunikationsstrategi, så I sammen kan skabe fælles fodslag indenfor hovedbudskaber, retorik, sprog mv.

• Lær at koble det ”store billede” i strategien med dit ”lille billede” for din enhed

• Lyt og juster konstant din kommunikation

• Vær ikke mindst rar!

Profil
Alexandra Krautwald authorimage Alexandra Krautwald blogger om de konsekvenser, erhvervslivets udvikling har for ledere. Hvis du sidder i chefstolen, er det her, du skal følge med for at holde fingeren på pulsen.

Som rådgiver for top- og mellemledere og forfatter af tre bøger om ledelse har Alexandra Krautwald de bedste forudsætninger for at give brugbare indspark til debatten om, hvad der skal til for at lede med succes.

Få Alexandras indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk