Vores seje regent

authorimage
BLOGS
Af: Britta Schall Holberg
28. mar 2011
Billedet er ikke til at holde øjnene fra: Vores glade - og tilsyneladende yngre og yngre - regent med hænderne i siden på sin grønne flyverdragt i samtale med en af soldaterne fra Afghanistan..

Man bliver helt stolt på sit lands vegne.

Mens en række andre landes eneherskere for tiden tyranniserer deres undersåtter med bomber og fysisk og psykisk vold, så tager vores regent i al hemmelighed ned og står blandt vore udstationerede soldater i Afghanistan.

Man ved, hvordan man selv ville have det, hvis man var en af de unge og yngre, der har sat så meget på spil for at arbejde i så farefulde omgivelser for deres land og for frihed og fred. Og der står så hjemlandets regent midt i det hele, midt i den farefulde hverdag og tilkendegiver en solidaritet med og respekt overfor den indsats, der gøres langt herfra. Dette besøg må føles helt enestående, for de, der oplever øjeblikkene tæt på og for deres pårørende, der er efterladt herhjemme med alle deres bekymringer. Men også for os andre bliver et sindbillede på noget af det, vi sætter så højt i vores land.

Hvad? Ja, netop at her kan vores regent finde på ikke alene at stille sig til rådighed for så farefuld en færd. Hun har sandelig sikkert også selv taget initiativet.

Vel har vi oplevet tidligere forsvarsminister Søren Gade ligge under et bord og blive interviewet. Vel ved vi at ministre og kronprinseparret har besøgt det danske mandskab, men at vores dronning, heller ikke går af vejen for at komme – og ikke en dag, men flere. …….

Der er rimeligt langt fra Saddam Hussein og Gadaffi og andre af samme støbning til vores regent. Og tak for det!!

Her er magten samlet i en mildt sagt temmelig uprætentiøs grøn flyverdragt over en lys T-shirt og et hvidt bælte snoet om livet

Dronningen udtrykte under besøget, at hun var stolt over den indsats, der blev gjort af de danske soldater. Vi andre er rimelig stolte over vores seje dronning i fletning og den grønne flyverdragt.

Alle de mindste kan være stolte af deres bedstemor!!! Og måske lidt misundelige! Der er noget at leve op til!

Britta Schall Holberg
Tidl.minister