Hold hovedet koldt, Merkel

authorimage
BLOGS
Af: Anne E. Jensen
11. feb 2011

Angela Merkel, den tyske kansler, har travlt i disse dage. Ikke mindst på den europæiske front. Merkels mange udmeldinger kan helt tage pusten fra os alle. Hun er senest kommet med et forslag til en konkurrencepagt. Det er i og for sig en god og fornuftig pagt, som vil styrke EU\'s konkurrenceevne. Men den kommer på et lidt skævt tidspunkt og oven i andre forslag, nemlig hele Economic Governance-pakken (i danske medier døbt økonomisk styring). Sidstnævnte vil skærpe reglerne for at sikre lav statsgæld og sunde offentlige finanser.

Economic Governance-pakken (seks lovforslag) er under forhandling i Europa-Parlamentet og i Ministerrådet, efter forslag fra Kommissionen. Men fru Merkels nye konkurrencepagt - aftalt med den franske præsident - er et initiativ, der som udgangspunkt kun omfatter de 17 euro-medlemslande.

I Merkels forslag har Kommissionen ikke fået nogen rolle. Det er en rent mellemstatslig pagt, og det er et problem. Når 17 finansministre skal disciplinere hinanden indbyrdes, risikerer man, at det bliver disciplin for de små lande, men ikke for de store. Det oplevede vi i 2002 og 2003, da Tyskland og Frankrig undgik sanktioner, til trods for at de ikke overholdt Vækst- og Stabilitetspagtens regler. Derfor har også den europæiske centralbankchef Trichet understreget, at det er vigtigt, at det er Kommissionen, der sørger for at landene følger reglerne, og at de skal gælde for alle 27 lande.

De elementer, som indgår i Merkels konkurrencepagt kunne godt indarbejdes i de kommende regler for den økonomiske styring. Men det skal gøres med inddragelse af alle EU-lande og Europa-Parlamentet. Det er vigtigt at sådanne beslutninger bliver debatteret åbent, og ikke bliver taget i små mørke korridorer eller over frokostmøder.

Forslagene i hendes pagt har da også vakt en del opstandelse. Hun foreslår at medlemslande løbende skal måle deres konkurrenceevne gennem overvågning af enhedslønomkostninger, offentlige finanser og investeringer i forskning, uddannelse og infrastruktur. God ide! Oveni kommer et 6 punkts reformprogram for øget konkurrenceevne, hvor:

1) løn-indeksering skal opgives
2) medlemslande gensidigt skal anerkende hinandens uddannelser
3) EU skal have en fælles skattebase for selskabsskatter
4) EU skal tilpasse pensionsalder til levealder
5) medlemslande skal skrive en gældsbremse ind i deres forfatninger, så offentlig gældsætning bliver ulovlig og
6) medlemslande skal lave nationale ordninger for kriseløsning når en bank krakker

Fra østeuropæiske kolleger hører jeg vrede over, at de i fremtiden kan blive omfattet af regler aftalt i tosomhed mellem de tyske og franske statsledere. Irerne er i oprør over forslaget om fælles skattebase for selskabsskat - sikkert en gave til franskmændene. Og fra tyske kolleger hører jeg, at hun nok ikke mener det så meget, og at initiativet mest er et led i nationale valgkampe. Det ville være godt, om fru Merkel holdt hovedet mere koldt i fremtiden.
Profil
Anne E. Jensen authorimage Anne E. Jensen har siden 1999 været medlem af Europa-Parlamentet for Venstre og har arbejdet indgående med EU´s budget og for en solid og modstandsdygtig finanssektor i EU. Hun sidder som medlem i Budgetudvalget og som stedfortræder i Økonomi- og Valutaudvalget.

Anne E. Jensen er uddannet cand. polit. og har inden sin politiske karriere blandt andet været Direktør for Dansk Arbejdsgiverforening, Chefredaktør på Berlingske Tidende og Cheføkonom i Privatbanken/Unibank.
Tidligere bloggere på borsen.dk