SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Gud bevares Danmark!

authorimage
BLOGS
Af: Alexandra Krautwald
03. Jan 2011
En tynd kop te af en takketale, kliché på kliché, iscenesat optimisme. Akkompagneret af påtaget medfølelse og uelegant skjulte politiske budskaber, overleveret som indstuderede og mekaniske fabler, afleveret i glorificeret genbrugspapir af en der sagtens kan, for hvem udfordringerne i den virkelige verden aldrig synes at sive rigtig ind.

Året sidste måned begavede mig atter med muligheden for at overhøre nogle af årets sidste beretninger. Jeg var at finde blandt tilhørerne hos en håndfuld erhvervsvirksomheder, politiske og offentlige organisationer og ved to nationale begivenheder. Som sig ret hører, førte organisationernes øverste ansvarlige ordet.
Der var kortere mellem snapsene, end der var mellem de overbevisende indslag, og ved hvert omgang forekom det mig, at afstanden mellem hierarkiets top og bund øges med årene.

SLUDDER INGEN KAN FORHOLDE SIG TIL
Det ærgrer mig, at virksomhedernes og organisationernes medarbejdere skal lægge øre til så meget indholdsløst vås, de næppe forstår ordlyden af.
Og det var da også lutter gabende ansigter og sammensunkne kroppe der mødte mit blik, når jeg kiggede rundt i forsamlingerne.
Man skulle tro, at alle topfigurer hentede deres manus i samme skuffe.
Dette år fremlagde lederne vanligt seneste års historik og næste års drømmesenarier. Alle pølsesnakkede de om værdier og et fællesskab der måtte stå sammen for at løse vores tids udfordringer. Og de pålagde deres nærmeste personale og medborgere at tage yderligere ansvar indenfor en pærevælling uspecifikke områder og termer. Hvad talerne helt konkret sagde, og hvad de eksakt bad deres omgivelser om, var jeg næppe alene om, ikke at gennemskue.

DER ØNSKES MERE PRÆCISE OG ÆRLIGE LEDERE
I forbindelse med en artikel om effektivisering af kommunikation, som jeg har forfattet til Børsens Ledelseshåndbøger - og som udkommer her i starten af 2011, gennemførtes en analyse omhandlende topfigurers evne til at præcisere budskaber og agere ærligt kommunikerende. Resultatet af analysen er entydig. Topledere, politikere og andre nøglepersoner indfrier kun 20 % af de forventninger, vi andre har til dem.
Glatte og påtagede. Til at se og høre, men ikke til at føle var den primære konklusion blandt de 2500 respondenter i analysen.

VENNERNE KLAPPER, MEN DE HAR JO IKKE NOGET TØJ PÅ
Analysen viste også, at kritikken sjældent når rette ører. Topfigurens nærmeste følgesvende og mellemste ledelseslag vover nemlig ikke at offentliggøre deres forbehold. I stedet svineroser de toplederen for de enkelte passager, hvor talen fortjente anerkendelse, mens de for evigt tier med resten. Det kan hænge sammen med, at de frygter topledelsens reaktioner, hvis de kommer med udmeldinger der ikke stemmer overens med topledelsens parathed til feedback. Der er mange steder brug for at indbyde omgivelserne til en reel tilbagemelding på topfigurens generelle præstationer. Jeg kan godt anbefale, at flere fremtrædende personer inviterer os andre til at lade saltbøssen og sigte direkte efter såret. Læreprocessen er til at få øje på, men det kræver selvfølgelig et enormt mod.

GODT NOK
Flere analyseresultater fra både erhvervslivet og det politiske liv viser, at topfigurens evner til at kommunikere og overlevere indholdsrige budskaber er en udslagsgivende faktor for om lederen lykkes eller ej. I mit netværk har jeg kontakt til en håndfuld topfigurer, som hver i sær har modtaget priser for deres evne til at slå igennem kommunikativt. De udmærker sig ved at:

• Medtænke kommunikation i alt, hvad de gør

• Have sluppet tendensen til at ville styre al kommunikation

• Aldrig at svare udenom et stillet spørgsmål

• Nå troværdigt ind i sjælden hos modtagerne

• Tage afsæt i modtagerne, når de kommunikerer

• Koble det ”store billede” i budskabet med det ”lille billede” i modtagerens verden

• Tale i et direkte sprog, som alle forstår

• Agere i øjenhøjde med deres publikum

• Have dyb og oprigtig forståelse for og viden om modtagerens verdensbillede

• Inddrage, for modtageren, relevante emner.

Profil
Alexandra Krautwald authorimage Alexandra Krautwald blogger om de konsekvenser, erhvervslivets udvikling har for ledere. Hvis du sidder i chefstolen, er det her, du skal følge med for at holde fingeren på pulsen.

Som rådgiver for top- og mellemledere og forfatter af tre bøger om ledelse har Alexandra Krautwald de bedste forudsætninger for at give brugbare indspark til debatten om, hvad der skal til for at lede med succes.

Få Alexandras indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk