SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Hvem bør afløse Kenneth Plummer i Kardemomme By?

authorimage
BLOGS
Af: Alexandra Krautwald
19. Nov 2010
Vi har en kardemommelov, som gælder, hvor man går,
og i kardemomme-lomme-loven står:
Man skal ikke plage andre eller sætte livet til,
for øvrigt kan man gøre, lige hvad man vil.

Således kunne stillingsannoncen til jagten efter DRs nye topfigurer godt indledes, hvis det altså ikke lige var for, at fem års lederskab præget af manglende resultater og en uglorværdig salut må have skærpet kompetencekravene og sanserne hos de nøglepersoner, der er sat på rekrutteringsopgaven. Der skal andre entydige superlativer på bordet, og lykkes det ikke at indfange den rette kransekagefigur, kan Danmarks vigtigste kultur institution gå i tidløs takt med de mange andre organisationer, hvis øverste leder heller ikke helt har forstået, hvad lederopgaven går ud på.

Adskillige danske og internationale analyser påviser, at ganske få parametre fortjener toplederens opmærksom, når det handler om at nå mål og indfri ambitioner. Bl.a. Kotter og Heskett fra Harvard Business School, er som to af mange kommet frem til samme resultat. Konklusionen er klar: Organisationer med en stærk kultur baseret på fælles værdier opnår betydelige bedre resultater end organisationer uden disse træk.

Dobbeltklikker man på ordet kultur, fremgår det i al sin tydelighed, hvad der er toplederens opgave at sikre:

Mission
 • Organisationens mission og strategi eksisterer og bliver igen og igen kommunikeret til medarbejderne
 • Der er ambitiøse og realistiske mål udarbejdet for såvel organisation som individ, og som den enkelte medarbejder kan forholde sig til
 • Der er et fælles langsigtet billede af, hvor man som organisation er på vej hen, og som der ikke gåes på kompromis med
Tilpasning
 • Der er fleksibilitet, nytænkning og åbenhed, så organisationen udvikles
 • Der er tæt kontakt til og forståelse for kunderne, og deres input bruges konstruktivt
 • Innovation, læring og forbedring tilskyndes og finder sted
Konsistens
 • Der er klare organisatoriske og ledelsesmæssige retningslinjer, der styrer og guider adfærden i organisationen
 • Der er ledelsesmæssig enighed og en fælles forståelse af strategi og retning, som man positivt arbejder med at implementere
Involvering
 • Medarbejderne har kompetencer og kvalifikationer til at tage hånd om arbejdsopgaverne
 • Teamarbejde tilskyndes og benyttes, så der opnås høj grad af samarbejde - også på tværs
 • Medarbejderne involveres i beslutninger og planlægning, så der opnås engagement hos den enkelte.
Når ovenstående gang på atter gang dokumenteres at være så afgørende for succes, og med garanti ikke kommer som overraskende punkter for den nogenlunde professionelle bestyrelse, må man undres over, hvorfor i alverden krav om eksekveringsevne, konsistens og involvering ikke tillægges mere værdi i søgningen efter den nye topleder.

Ligesom det giver anledning til at lægge sit ansigt i de rette måbende folder, når man på følgende gange efter hinanden, kan opleve nuværende topledere fokusere på nærmest alt andet end det, der skaber tilfredse medarbejdere og hjemtagelse af resultater.

Fremtidens topleder
Fremtidens topleder er ikke karakteriseret af karismatiske halvpsykopater der alene kan levere prangende uddannelser i form af tre-bogstavsforkortelser, brancheerfaring, celebrity netværk og suspekte fortider. Vi ser jo til stadighed, hvilken udgang den ellers så fine indmarch får.

Hewlett-Packards Mark Hurd, måtte gå efter en sexsag, Stein Bagger og Jon Stephensen blev fyret for svindel, Anna Kastberg for løgn, Jesper Øhlenschlæger for manglende resultater og dyre vaner. Listen er umådelig lang. Tiden er inde til at sparke alle de smarte bud i baggrunden for ganske almindelige gode personificerede go-gettere med talent for bl.a. at realisere høj medarbejderloyalitet, strategiimplementering og kommunikation i et sprog alle forstår og lader sig inspirere af.
Profil
Alexandra Krautwald authorimage Alexandra Krautwald blogger om de konsekvenser, erhvervslivets udvikling har for ledere. Hvis du sidder i chefstolen, er det her, du skal følge med for at holde fingeren på pulsen.

Som rådgiver for top- og mellemledere og forfatter af tre bøger om ledelse har Alexandra Krautwald de bedste forudsætninger for at give brugbare indspark til debatten om, hvad der skal til for at lede med succes.

Få Alexandras indlæg
som RSS-feed her
 
Tidligere bloggere på borsen.dk