Dansk erhvervsliv skal ikke være på støtten

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
22. okt 2011
Regeringen bruger i år over 23 mia. skattekroner på erhvervsstøtte. Den direkte støtte udgør knap 10 mia. kr. mens resten bruges til inddirekte støtte f.eks. i form af skatterabatter til nogle brancher. Denne støtte må reduceres betydeligt, da staten ikke skal gå ind og hjælpe nogle virksomheder frem for andre.

I en fri markedsøkonomi, er det statens rolle at sikre fair konkurrence og nogle optimale rammebetingelser bl.a. færre regler og begrænsninger.

Erhvervssstøtten er ofte målrettede bestemente sektorer f.eks. til miljøsektoren, i håbet om at man ved at satse målrettet på nogle sektorer f.eks. biogasanlæg kan være med til at skabe en økonomisk rentabel branche i fremtiden.

Problemet er bare, at det er særdeles usikkert,om specifikke teknologier, såsom f.eks. bølgeenergisektoren kan klare sig efterfølgende uden offentlig hjælp. Det er umuligt at forudsige, hvordan fremtiden udarter sig for specifikke sektorer og teknologier. Hvis man følger oppositionens råd om at støtte nogle brancher på bekostning af andre, er der stor risiko for, at man kaster gode penge efter dårlige.

Det er umuligt at forudsige konkurrencvilkårene i en stadig mere globaliseret verden, hvor f.eks. udenlandske regeringer pludseligt med dags varsel har reduceret den økonomiske støtte til en bestemt sektor bl.a. inden for solenergi.

Det er desuden uholdbart, hvis embedsmænd skal sidde på deres kontorer og vurdere, hvilke virksomheder, som skal have støtte og hvilke som ikke skal have penge. Hvis en opfinder eller entreprenør virkelig har en fantastisk ide, er jeg ganske sikker på, at nogle at de professionelle venture fonde vil skyde kapital ind i projektet og sikre ledelsesmæssig støtte.

Det er ikke statens opgave at styre erhvervslivet, men derimod at sikre, at vi har den bedst uddannede arbejdskraft og de bedste rammevilkår for virksomhederne.

Efter 9 års regeringstid, proklamerer bl.a. de konservative nu, at de er blevet et erhvervsvenligt parti! Man kan sige bedre sent end aldrig, men det kan undre, at regeringen ikke har taget skeen i den anden hånd og arbejdet på at styrke dansk erhvervsliv noget tidligere, således at vi ikke er afhængig af et erhvervsliv på støtten.
Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk