Oppositionens økonomiske plan er unfair

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
22. okt 2011
I oppositionens økonomisk plan kaldet Fair Løsning, forsøger socialdemokraterne og SF at fremstå som om, at de med en såkaldt fair løsning kan få Danmark igennem krisen ved at danskerne bl.a. skal arbejde en time mere om ugen. Faktum er, at socialdemokraterne og SF i deres eget oplæg lægger op til skattestigninger på over 30 mia. kr.

Hvis man tror, at krisen er ovre ved, at hver dansker arbejder en time mere om ugen, må man være ret naiv. Vi skal derimod arbejde meget mere og øge andelen af danskere, som ikke er på passiv offentlig forsørgelse. Det er faktisk ret banalt, velstand kommer af at arbejde – og ikke ved at omfordele eksisterende velstand, sådan som oppositionen ønsker.

Rød stue glemmer bevidst, at det er den private sektor, som skaber velstand, mens den offentlige sektor er fundamentet for, at vi har gode rammevilkår for erhvervslivet. En effektiv offentlige sektor er guld værd for erhvervslivet, men hvis andelen af personer, som er beskæftiget i det offentlige sektor stiger langt mere end i den private sektor, trues vores fælles velfærd.

Der skal være en sund balance mellem offentlig og privat sektor, men S og SF tror bare, at vi kan øge udgifterne og arbejde lidt mere, så går krisen over af sig selv.

Der er knap 900.000 danskere, som i dag betaler top skat. Ved at fjerne topskatten vil danskerne få et stærkt incitament til at arbejde mere. Dette vil bl.a. betyde at f.eks. sygeplejersken og politibetjenten vil vælge at tage en ekstra nattevagt eller at handelskolelæren ville tage et ekstra merkononkursus om aftenen.

Statens regnskab viser et underskud på de offentlige finanser på hele 80 mia. kr. Socialdemokraterne vil fremskynde offentlige investeringer, men Rød Stue har ikke en plan for, hvordan alle de mange investeringer skal finansieres.

Med et så stort hul i statskassen er det utroværdigt at foreslå sådanne initiativer. S og SF’s plan fremstår derfor som unfair, når man ønsker at øge verdens højeste skattetryk med yderligere over 30 mia. – det er kort sagt unfair over for borgerne.
Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk