Regeringens udspil om udkantsdanmark er en tynd kop te

authorimage
BLOGS
Af: Caspar Rose
22. okt 2011
Regeringens initiativ om at give en fremstrakt hånd til udkantsdanmark synes umiddelbart sympatisk. Man har formuleret en række konkrete initiativer, som skal styrke væksten i de danske udkantsområder, som er karakteriseret ved lav vækst og høj ledighed.

Regeringen vil gerne fremstå handlekraftig op til det kommende valg, til trods for at man har haft magten i 9 år, hvor man overhovedet ikke har skænket de hårdt ramte udkantsområder en synderlig tanke.

Læser man listen af konkrete forslag igennem, forekommer det næsten komisk. De mange forslag omhandler bl.a. gode rammer for taxibetjening i yderområder, nye cykelstier, fleksibel befordring af pensionister, forsøg med 90 km/t på udvalgte landevejsstrækninger.

Hvis regeringen virkelig tror, at dette er vejen til en større vækst i yderområderne, forekommer de to gamle borgerlige partier fuldstændig handlingslammede.

Alle som eksempelvis har kørt på en jysk landevej med 70 km/t har sikkert oplevet, at der hurtigt samles en lang kø af dyttende biler og lastbiler bag , fordi de synes man kører for langsomt.
Regerinden agter godt nok at bygge en ny motervej fra Holstebro til Herning, hvilket kan være en god ide.

Problemet er bare, at regeringen kaster gode penge efter dårlige. Det er simpel økonomisk lærdom, at ressourcerne skal bruges der, hvor de gør mest gavn. Ud fra en økonomisk betragtning, burde man derfor udbygge motervejene ind til hovedstanden, som er ekstremt overbelastede især i myldretiden.

Jeg vil derfor foreslå regeringens ministre, at de tager en tur i deres ministerbil på en tidlig hverdag og prøver Køgebugt motervejen ind til hovedstaden. Jeg er ret sikker på, de ihvertfald ikke når på arbejde til tiden inde på Slotsholmen!

Grundlæggende er der ikke behov for særløsninger for forskellige landsdele, som indbyrdes kommer til at kæmpe om landets skattepenge. I stedet bør vi arbejde for en generel forbedring af virksomhedernes rammebetingelser bl.a. ved at reducere selskabsskatten markant.

Et andet eksempel kunne være at lette virksomhedernes adgang til at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.
Langt de fleste penge bl.a. en vækstfond med 150 mio. kr. går til Vestjylland og det kan undre, at man i den grad forskelsbehandler, ved ikke at give en fremstrakt hånd til andre hårdt ramte områder såsom Lolland-Falster eller Langeland.

Man kan ikke undgå at få den tanke, at det handler om at købe de mange mistede venstrestemmer tilbage, som vendte partiet ryggen, på grund af venstrevælgernes udbredte skuffelse over, at Vestjylland ikke fik deres eget supersygehus.

Regeringens udspil er med andre ord en tynd kop te, som reelt set ikke batter meget. Derfor er der behov for gennemgående reformer af hele Danmark, således at alle områder i Danmark, opnår større vækst.
Profil
Caspar Rose authorimage Caspar Rose er professor på CBS, Institut for International Økonomi og Ledelse. Hans forskningsområder er veldokumenteret i adskillige internationale tidsskrifter og omfatter både selskabsledelse (corporate governance) samt de finansielle markeder og virksomheder. Desuden rådgiver Caspar Rose virksomheder og organisationer inden for områderne: Bestyrelsesledelse, strategisk risikostyring og investeringsstrategi. Caspar Rose underviser bl.a. på CBS executive bestyrelsesuddannelsen, men afholder desuden egne skræddersyede bestyrelseskurser på privat free lance basis.

Caspar Rose har dels en baggrund som jurist (cand.jur.) og økonom (cand.merc. og Ph.D. i finansiering). Caspar Rose har desuden en betydelig praktisk erfaring bl.a. som juridisk konsulent i Dansk Industri samt chefanalytiker i Danske Bank, hvor han har arbejdet med risikostyring.


Twitter

Tidligere bloggere på borsen.dk