Børsen Gazelle

At få titlen som Børsen Gazelle er en præstation, der kræver noget ud over det sædvanlige. Her kan du læse, hvad det kræver at blive Børsen Gazelle.

Statuette

Børsen Gazelle

Er du nysgerrig? Lær mere om os, og vores koncept her på siden.

GAZELLERNE VISER VEJEN FOR DANSK ERHVERVSLIV – DERFOR HYLDER VI DEM!

Hos Børsen tror vi på, at et stærkt erhvervsliv er afgørende for fremtiden. I mere end 25 år har vi kortlagt landets hurtigst voksende virksomheder, Børsen Gazeller. Det har vi, fordi vi mener, at gazellerne er en motor i samfundet – de er rollemodeller for jobskabelse, optimisme og kreativitet i Danmark. Gazellerne viser vejen til vækst!

Kriteriet for at blive gazellevirksomhed er ambitiøst og klart: I løbet af fire år skal omsætning eller bruttoresultat vokse med 100 pct. eller mere. Det var der sidste år 2043 danske virksomheder, der formåede. Det er et hårdt krav, og derfor er gazellerne også en afspejling af den danske konjunktur: Hvis det går op, er der mange gazeller; hvis det går ned, er der færre, som bliver kåret som Børsen Gazelle. Men gazellerne er en dynamisk gruppe og kan ikke skæres over én kam – der kan være mange veje til gazellestatus. Derfor tager Børsens journalister rundt i hele landet for at undersøge, hvad gazellernes vækstformel er, og hvilke forventninger og udfordringer de ser for fremtiden.

Det samme spørgsmål fylder for os på Børsen hvert år: Hvordan skaber man vækst? Og hvad er formlen på at få væksten til at fortsætte? Børsen Gazelle sætter fokus på landets vækstvirksomheder på tværs af brancher, genrer og størrelser i landets fem regioner.
Vi gør det, fordi vi mener, at alle Børsens læsere kan lære og inspireres af gazellerne – deres succes og det ansvar, de tager for, at vi i Danmark har et stærkt og sundt erhvervsliv. Gennem artikler, interview, podcast og gazelleliveshowet hylder vi højdespringerne i dansk erhvervsliv.

KRITERIER FOR AT BLIVE BØRSEN GAZELLE

Hvad kræver det at blive kåret som Børsen Gazelle? Nedenfor kan du læse om de seks kriterier, som en virksomhed skal opfylde for at blive kåret som Børsen Gazelle. Kriterierne har været de samme, siden Børsen første gang kårede Danmarks gazeller i 1995.

Obs! Det er ikke nok, at kun ét kriterium er opfyldt; alle seks kriterier skal være opfyldt, for at man kan kalde sig Børsen Gazelle.

Nettoomsætning/bruttoresultat

Væksten måles som udgangspunkt ud fra nettoomsætningen. Opgives denne ikke i årsrapporten, benyttes bruttoresultatet. Når væksten måles med udgangspunkt i omsætningen, er kravet, at denne skal være mindst 1 mio. kr. i udgangsåret (det første år, vi måler over). Hvis væksten måles med udgangspunkt i bruttoresultatet, er kravet, at dette skal være mindst 0,5 mio. kr. i udgangsåret.

Regnskabsperiode

Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Virksomheder, hvor udgangsåret (det første år, vi måler over) er kortere end standard 12 måneder, og virksomheder, hvor slutåret (det sidste år, vi måler over) er længere end standard 12 måneder, frasorteres, da begge disse kategorier giver en uforholdsmæssigt høj vækst.

Sammenlignelighed

Tallene i de fire år, der danner baggrund for udvælgelsen, skal være fuldt ud sammenlignelige, for at der kan beregnes en retvisende vækst. Virksomheder, der ændrer regnskabspraksis, således at resultattal mellem forskellige år ikke kan sammenlignes, frasorteres.

Vækst

Væksten i nettoomsætningen (bruttoresultatet) skal være positiv i hvert af de fire år, vi måler over. Væksten over hele perioden (fire år) skal minimum være 100 pct. (en fordobling).

Driftsresultat

Driftsresultatet (resultat af primær drift) må godt være negativt ét år, men summen af driftresultater over de fire år skal være positiv.

Krav til virksomhedsform

I undersøgelsen indgår kun aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). Eneste undtagelse er pengeinstitutter, som deltager uanset virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder indgår ikke i undersøgelsen på grund af manglende regnskabsdata.

Ofte stillede spørgsmål om Børsen Gazelle

 

Siden 1995 har Børsen kåret og hyldet Danmarks gazeller. Mangler du svar på dine spørgsmål om Børsen Gazelle? Vi har samlet de ofte stillede spørgsmål i vores FAQ , så du kan finde svar på alt, hvad du skal vide. Du kan læse meget mere ved at klikke nedenfor.

BØRSEN GAZELLEPRISER 2020

Her kan du læse mere om, hvilke priser Børsen Gazelle uddeler i 2020

Årets gazelle – landsvinder og regionsvindere

Børsen Gazelle kårer årets højst vækstende gazelle, på tværs af alle brancher, i hver region. Den gazelle med højst vækst af alle årets gazeller kåres desuden som årets gazellelandsvinder.

Årets fremstillingsgazelle – landsvinder og regionsvindere

En fremstillingsgazelle har gennem nicheudvikling og innovation styrket sin produktion og sit marked. Virksomheden skal være kåret som Børsen Gazelle i indeværende år og være registreret i branchen “fremstilling”. Prisen som fremstillingsgazelle uddeles i samarbejde med Industriens Fond, der udvælger årets regionale fremstillingsgazellevindere og årets fremstillingsgazellelandsvinder.