At få titlen som Børsen Gazelle er en præstation, der kræver noget ud over det sædvanlige

Gazellerne viser vejen
for dansk erhvervsliv
– derfor hylder vi dem!

Hos Børsen tror vi på, at et stærkt erhvervsliv er afgørende for fremtiden. I mere end 27 år har vi kortlagt landets hurtigst voksende virksomheder, Børsen Gazeller. Det har vi, fordi vi mener, at gazellerne er en motor i samfundet – de er rollemodeller for jobskabelse, optimisme og kreativitet i Danmark. Gazellerne viser vejen!

Kriterier for at blive Børsen Gazelle

Hvad kræver det at blive kåret som Børsen Gazelle? Nedenfor kan du læse om de seks kriterier, som en virksomhed skal opfylde for at blive kåret som Børsen Gazelle. Kriterierne har været de samme, siden Børsen første gang kårede Danmarks gazeller i 1995.

Alle seks kriterier skal være opfyldt for, at man kan kalde sig Børsen Gazelle.*

Nettoomsætning / bruttoresultat

Væksten måles som udgangspunkt ud fra nettoomsætningen. Opgives denne ikke i årsrapporten, benyttes bruttoresultatet. Når væksten måles med udgangspunkt i omsætningen, er kravet, at denne skal være mindst 1 mio. kr. i udgangsåret (det første år, vi måler over). Hvis væksten måles med udgangspunkt i bruttoresultatet, er kravet, at dette skal være mindst 0,5 mio. kr. i udgangsåret.

Regnskabsperiode

Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Virksomheder, hvor udgangsåret (det første år, vi måler over) er kortere end standard 12 måneder, og virksomheder, hvor slutåret (det sidste år, vi måler over) er længere end standard 12 måneder, frasorteres, da begge disse kategorier giver en uforholdsmæssigt høj vækst.

Krav til virksomhedsform

I undersøgelsen indgår kun aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). Eneste undtagelse er pengeinstitutter, som deltager uanset virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder indgår ikke i undersøgelsen på grund af manglende regnskabsdata.

Sammenlignelighed

Tallene i de fire år, der danner baggrund for udvælgelsen, skal være fuldt ud sammenlignelige, for at der kan beregnes en retvisende vækst. Virksomheder, der ændrer regnskabspraksis, således at resultattal mellem forskellige år ikke kan sammenlignes, frasorteres.

Driftsresultat

Driftsresultatet (resultat af primær drift) må godt være negativt ét år, men summen af driftresultater over de fire år skal være positiv.

Vækst

Væksten i nettoomsætningen (bruttoresultatet) skal være positiv i hvert af de fire år, vi måler over. Væksten over hele perioden (fire år) skal minimum være 100 pct. (en fordobling).

*Covid-19’s ankomst i 2020 påvirker dette års kåring af gazellerne og har givet vores analyseafdeling en række dilemmaer, i forhold til hvordan vi behandler coronakompensationen. I dag vurderer vi virksomhederne dels på vækst i nettoomsætning og dels – og for langt størstedelen – på vækst i bruttoresultatet. Udfordringen er, at i virksomhedernes årsrapporter er nettoomsætningen opgjort uden kompensation, mens bruttoresultatet er opgjort med kompensation, hvis virksomheden har modtaget kompensation. Vi har sikret os, at det ikke har haft betydning for topplaceringerne, men det kan have sikret gazellestatus til få virksomheder, som uden kompensation ikke nødvendigvis var blevet gazeller. Det er en risiko, vi har valgt at leve med, da vi måler væksten over fire årsrapporter. 

Børsen Gazellepriser 2022

Årets gazelle – landsvinder og regionsvindere

Børsen Gazelle kårer årets højst vækstende gazelle i hver region på tværs af brancher. Den gazelle med højst vækst af alle årets gazeller bliver desuden kåret som årets gazellelandsvinder.

Årets fremstillingsgazelle – landsvinder og regionsvindere

En fremstillingsgazelle har gennem nicheudvikling og innovation styrket sin produktion og sit marked. Virksomheden skal være kåret som Børsen Gazelle i indeværende år og være registreret i branchen “fremstilling”. Prisen som fremstillingsgazelle bliver uddelt i samarbejde med Industriens Fond, der udvælger årets regionale fremstillingsgazellevindere og landets fremstillingsgazellevinder.

Lyt til Børsen Selvstændig

Hvad kræver det at få succes som smv? Børsens podcast ”Selvstændig” gør dig klogere på livet som iværksætter og mange af de udfordringer, som gazellevirksomhederne har stået over for. Hver anden uge får vi besøg af en selvstændig, som deler ud af sine erfaringer og op- og nedture. Lyt med, og få værdifuld viden, som du kan bruge til at styrke din egen forretning.

Gazelle-kalender

Er du gazelle, eller nysgerrig på, hvad der kommer til at ske frem mod, at gazelletillægget bliver offentliggjort 9. december? Nedenfor kan du få et overblik over vigtige datoer.

Oktober

Primo oktober: Årets gazeller får at vide, at de er udnævnt til Børsen Gazelle 2022.

November

Medio november: Børsen begynder at dække årets gazeller redaktionelt, dvs. at du kan blive klogere på deres historier, og hvordan de har formået at vækste år efter år.

17. november: Gazellekåringen for Region Nordjylland bliver afholdt i Musikkens hus, i Aalborg.

29. november: Gazellekåringen for Region Midtjylland bliver afholdt i Musikhuset Aarhus.

 

December

1. december: Gazellekåringen for Region Syddanmark bliver afholdt i Odeon i Odense.

8. december: Gazellekåringen for Region Hovedstaden samt landskåringen bliver afviklet i Falkoner salen i København.

9. december: Gazellelisten bliver offentliggjort i gazelletillægget i den trykte udgave af Dagbladet Børsen. Den bliver desuden tilgængelig i e-avisen for Børsen-kunder.

Mangler du svar på dine spørgsmål om Børsen Gazelle?

Vi har samlet de ofte stillede spørgsmål i vores FAQ, hvor du kan læse meget mere ved at klikke nedenfor.