Mangler du svar? Find svaret på dit spørgsmål her

Hvad er en gazelle?

En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst har fordoblet omsætningen over de fire år. Hvis virksomheden ikke opgiver omsætning i sit regnskab, beregnes væksten på baggrund af bruttoresultatet.

Hvad er en gazelle?

En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst har fordoblet omsætningen over de fire år. Hvis virksomheden ikke opgiver omsætning i sit regnskab, beregnes væksten på baggrund af bruttoresultatet.

Krav til virksomhedsform

I undersøgelsen indgår kun aktieselskaber (A/S) og og anpartsselskaber (ApS). Eneste undtagelse er pengeinstitutter, som deltager uanset virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder indgår ikke i undersøgelsen på grund af manglende regnskabsdata.

Gazellekriterierne er:

Krav til virksomhedsform
I undersøgelsen indgår kun aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). Eneste undtagelse er pengeinstitutter, som deltager uanset virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder indgår ikke i undersøgelsen på grund af manglende regnskabsdata.

Regnskabsperiode
Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Virksomheder, hvor udgangsåret (det første år, vi måler over) er kortere end standard 12 måneder, og virksomheder, hvor slutåret (det sidste år, vi måler over) er længere end standard 12 måneder, frasorteres, da begge disse kategorier giver en uforholdsmæssigt stor vækst.

Nettoomsætning/bruttoresultat
Væksten måles som udgangspunkt ud fra nettoomsætningen. Opgives denne ikke i årsrapporten, benyttes bruttoresultatet. Når væksten måles med udgangspunkt i omsætningen, er kravet, at denne skal være mindst 1 mio. kr. i udgangsåret (det første år, vi måler over). Hvis væksten måles med udgangspunkt i bruttoresultatet, er kravet, at dette skal være mindst 0,5 mio. kr. i udgangsåret.

Vækst
Væksten i nettoomsætningen (bruttoresultatet) skal være positiv i hvert af de fire år, vi måler over. Væksten over hele perioden (fire år) skal minimum være 100 pct. (fordobling).

Driftsresultat (resultat af primær drift)
Driftsresultatet må godt være negativt ét år, men summen af driftsresultater over de fire år skal være positiv.

Sammenlignelighed
Tallene i de fire år, der danner baggrund for udvælgelsen, skal være fuldt ud sammenlignelige, for at der kan beregnes en retvisende vækst. Virksomheder, der ændrer regnskabspraksis, således at resultattal mellem forskellige år ikke kan sammenlignes, frasorteres.

 

Hvilke brancher er inkluderet i gazelleundersøgelsen?

Inddelingen af virksomheder i brancher bygger på Danmarks Statistiks brancheinddeling, DB07. Erfaringen har vist, at der er særlige brancher, hvor vækstmålet ikke er velegnet, og som derfor ikke er indbefattet i undersøgelsen. Det gælder virksomheder i sundhedssektoren, hvor omsætning og vækst i høj grad er påvirket af offentlige tilskud og regulering heraf, virksomheder inden for fast ejendom (med undtagelse af traditionelle ejendomsmæglere) m.m.

Vi har gennem årene erfaret, at flere (gazelle)virksomheder er registreret i brancher, der ikke synes helt oplagte i forhold til deres primære forretningsaktivitet. Det skyldes typisk, at stifteren i sin tid har ladet sig registrere i en branche, der umiddelbart dækker bredt og/eller ikke harmonerer med virksomhedens senere profil og kerneydelser.

Bemærk, at Børsen ikke forholder sig til brancheregistreringen, og at det alene er op til den enkelte virksomhed at lade sig registrere i den branche, der bedst afspejler dens aktivitet.

Hvor får Børsen data til udvælgelsen af gazeller?

Grundlaget for gazelleundersøgelsen er data fra Erhvervsstyrelsen leveret af Experian, som er verdens førende udbyder af kredit- og forretningsinformation om erhverv og privatpersoner.

Må jeg bruge gazellelogoet i min markedsføring, når jeg er kåret som Børsen Gazelle?

Ja, men da logoet er et registreret varemærke og tilhører Børsen, skal gazellevirksomheder købe adgang til brug af logoet. Adgang til brug af gazellelogo sælges kun som en del af gazellepakken, som koster 8499 kr. ekskl. moms, og som også inkluderer årets statuette og et ekstra diplom. Der gives ikke rabat på gazellepakken ved køb, efter at gazellekåringerne er afholdt. Du kan købe gazellepakken her

Gazellediplom

Bemærk, at reklamation ved manglende modtagelse eller beskadiget diplom 2023 senest skal sendes til gazelle@borsen.dk 1. februar 2024. Herefter vil et nyt diplom koste 1999 kr. ekskl. moms.

Ved forespørgsel kan du få tilsendt et ekstra diplom. Det koster 1999 kr. ekskl. moms. Kontakt gazelle@borsen.dk for bestilling med følgende info: navn, virksomhed, cvr, adresse, postnummer, by samt det årstal, I ønsker diplom for. Bestillinger behandles ugentligt. Der kan ikke bestilles diplomer længere end fem år tilbage i tiden – dvs. at i år kan der bestilles tilbage til 2018.

Gazellediplom på engelsk

Ved forespørgsel kan du få tilsendt gazellediplomet på engelsk. Det koster 1999 kr. ekskl. moms. Kontakt gazelle@borsen.dk for bestilling med følgende info: engelsk diplom, navn, virksomhed, cvr, adresse, postnummer, by samt det årstal, I ønsker diplom for. Bestillinger behandles ugentligt. Der kan ikke bestilles diplomer længere end fem år tilbage i tiden – dvs. at i år kan der bestilles tilbage til 2018.

Hvad koster statuetten?

Gazellestatuetten koster 3999 kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. forsendelse og gravering, og du kan bestille den her. Statuetten er også inkluderet i årets gazellepakke, som kan bestilles her. Gazellestatuetten er udformet i støbt bronze, er 135 mm høj og vejer 540 g.

Kan man bestille statuetter fra tidligere år?

Ja, du kan bestille statuetter fra tidligere år – helt tilbage til 1999 – ved at udfylde formularen her på hjemmesiden og bestille, de årstal du ønsker.

Hvad er en gazelle-masterclass og gazellekåringer?

Børsen afholder Gazelle-masterclass afholdes om foråret og er online masterclasses med fokus på værktøjer, og hvis formål er at give ambitiøse virksomheder inspiration til yderligere vækst.

Om efteråret afholdes gazellekåringer, hvis formål er at fejre og anerkende dansk erhvervslivs hurtigst voksende virksomheder, gazellevirksomhederne. Ved hver kåring finder Børsen en regions- og en fremstillingsvinder. Vinderen i regionen er den virksomhed, der har højest vækst, og som samtidig har minimum 10 ansatte i den senest offentliggjorte årsrapport, der ligger til grund for vækstberegningen. Fremstillingsvinderen kåres i samarbejde med Industriens Fond og ligger i top-10 over de højst vækstende fremstillingsgazeller i regionen. Ved kåringen i København udnævnes landsvinderen i hver kategori.

Hvad er en fremstillingsgazelle?

En fremstillingsgazelle har gennem nicheudvikling og innovation styrket sin produktion og sit marked. Virksomheden skal være kåret som Børsen Gazelle i indeværende år og være registreret i branchen “fremstilling”. Prisen som fremstillingsgazelle uddeles i samarbejde med Industriens Fond, der udvælger årets regionale fremstillingsgazellevindere og årets fremstillingsgazellelandsvinder.

Hvor afholdes gazellekåringerne 2023?

Gazellekåringerne finder sted i hele landet  i november – læs mere her

Hvor finder I oplysningerne om vores regnskaber?

Børsen modtager oplysninger fra Experians database over momsregistrerede virksomheder i Danmark. Experian er en global virksomhed og er verdens førende udbyder af kredit- og forretningsinformation om erhverv og privatpersoner.

Skal man selv melde sig som Børsen Gazelle?

Nej, virksomheder kan ikke melde sig til at blive Børsen Gazelle, da udnævnelsen udelukkende sker på baggrund af de krav, der er oplistet i FAQ-punktet “Gazellekriterierne er”.

Hvor længe er man Børsen Gazelle?

Gazellekåringen foregår hvert år med udgangspunkt i virksomhedens seneste fire på hinanden følgende årsregnskaber. Virksomheden er Børsen Gazelle det år, den er kåret – er man kåret i 2023, vil man derfor altid have titlen som Børsen Gazelle 2023, men for at blive Børsen Gazelle 2024 kræver det en ny kåring. Kåringen er således et bevis på virksomhedens vækst i årene op til titelåret. Gazellerne i 2023 kåres ud fra deres regnskaber i 2019, 2020, 2021 og 2022, alternativt 2019/20, 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023, hvis regnskabsperioden er forskudt i forhold til kalenderåret.

Kan man blive Børsen Gazelle mere end én gang?

Ja, lige så ofte som man opfylder kriterierne.

Hvornår får vi at vide, om vi er Børsen Gazelle?

Alle gazellevirksomheder får et brev primo okotber med information om udnævnelse samt en invitation til gazellekåringerne.

Kan man få tilsendt gazellelisten?

Nej, men listen offentliggøres i gazelletillægget i den trykte avis 29. november, dagen efter gazellekåringen i  København 2023. Den er desuden tilgængelig i e-avisen for Børsen-kunder.

Må vi med det samme offentliggøre, at vores virksomhed er Børsen Gazelle?

Ja, I må godt fortælle, at I er Børsen Gazelle, men regionsvinderne offentliggøres først ved gazellekåringerne rundt om i regionerne.

Hvornår kommer gazelletillægget i Børsen?

Gazelletillægget udkommer med Børsen 29. november 2023, dagen efter gazellekåringen i København.

Hvor og hvornår kan vi se listen over årets Børsen Gazeller?

Dagen efter gazellekåringerne vil listen kunne ses i det særlige gazelletillæg, som udkommer med Børsen 29. november 2023.

Har du yderligere spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Børsen på gazelle@borsen.dk.

Telefon

+45 31 74 39 81

 Telefontid kl. 08.00-16.00

E-mail

gazelle@borsen.dk

Vi besvarer din mail hurtigst muligt