BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
To mastodonter flankerer Danish Crown i kommende landsretssag
2
Bæredygtig
Planteproducent kritiserer DI's rolle i kommende retsopgør: "Ingen får glæde af, at den animalske produktion kan greenwashe"
3
Bæredygtig
5 spørgsmål: Den allerførste gang - klima i retten
Bæredygtig
To mastodonter flankerer Danish Crown i kommende landsretssag

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Magtfulde brancheorganisationer melder sig på banen i landets første klimaretssag. En tvist, der forventes at få afgørende betydning for virksomheders klimakommunikation fremadrettet

To af landets største brancheorganisationer, Dansk Industri (DI) og Landbrug & Fødevarer (L&F), vil med i ringen, når Danmarks første retlige tvist om klimamarkedsføring skal afgøres i Vestre Landsret.

Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening (DVF) lagde i sommeren 2021 sag an mod slagterikæmpen Danish Crown for kampagnen “Klimakontrolleret gris”, hvor klimaanprisninger om svinekødet ifølge en række interesseorganisationer og eksperter var stærkt overdrevne og vildledte forbrugerne.

Siden har samtlige danske dagligvarekæder valgt at stoppe salget af produkter med kampagnens klistermærke.

Sagen har fra begyndelsen haft principiel karakter, og i januar besluttede Randers Byret, at sagen skulle begynde i landsretten. Som den første store klimaretssag i Danmark forventes opgøret at danne grundlag for, hvordan fremtidige sager på området bliver behandlet.

Netop sager om greenwashing hos danske myndigheder er vokset markant de seneste år, i takt med at flere virksomheder bruger klima- og miljøanprisninger i markedsføringen. Bl.a. hos Forbrugerombudsmanden, hvor antallet af greenwashing-klager steg fra 19 til 64 mellem 2019 til 2020 og har bredt sig til store dele af erhvervslivet. F.eks. er bilproducenter som Mercedes-Benz og BMW også kommet i søgelyset.

Det betyder, at der er meget på spil for deres medlemmer Camilla Udsen, projektchef, Forbrugerrådet Tænk

Line Berg Madsen, der er advokat og partner hos Poul Schmidt/Kammeradvokaten og rådgiver om esg og bæredygtighed, har ikke tidligere set en lignende indblanding fra brancheorganisationer i Danmark på klimaområdet, men hun forestiller sig, at der kommer mere af den type aktivitet på området.

“Der er mange interessenter på klimaområdet – ligesom at kommende lovgivning tager højde for, at det er et område med mange parter – så det er en ny tendens, at flere organisationer vil gå ind i sager om bæredygtighed,” siger hun.

Penge og magt

Hos DVF undrer Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær, sig over, at brancheorganisationerne går så tæt ind i sagen. Særligt DI, der har en strategisk målsætning om at bidrage til den grønne omstilling, lyder det.

“Jeg er ikke bange for udfaldet. Men når der går så tunge aktører ind, siger det noget om, at de er bekymrede for, at der kan blive lagt bånd på, hvor meget man må greenwashe animalsk produktion. Nu er det David mod tre gange Goliat, men jeg har tillid til det danske retssystem,” siger han.

Greenpeace klagede i maj 2021 til Forbrugerombudsmanden over kampagnen “Klimakontrolleret gris”.

Herefter sendte forbrugervagthunden klagen videre til Fødevarestyrelsen, der behandler alle sager om fødevarer grundet særlovgivning.
Fødevarestyrelsen har dog langt lavere sanktionsmuligheder end Forbrugerombudsmanden, og derfor valgte Dansk Vegetarisk Forening, Klimabevægelsen og Den Grønne Studenterbevægelse at stævne Danish Crown.

Hvis du ikke er bekymret for udfaldet, hvorfor reagerer du så så kraftigt på, at DI og L&F vil ind i sagen?

“Hvis du har tre store advokathuse på den anden side, kan de prøve at drukne sagen i argumenter, så vi får endnu mere arbejde, og det fordyrer sagen. Hvis man med penge og magt kan købe sig til sejr, er der noget galt, men igen: Jeg har tillid til retssystemet.”

De brede linjer

Danish Crown og L&F vil ikke stille op til interview, men har i skriftlige svar begrundet, hvorfor interesseorganisationerne går ind i retssagen.

For nuværende mangler der klarhed om, hvordan selskaber kan bruge klimaargumenter i deres markedsføring, og det kan den kommende retssag forhåbentlig bidrage med, lyder det fra både Danish Crown, L&F og DI.

Hos sidstnævnte sætter Kim Haggren, vicedirektør og advokat, ord på, og argumenterer, at sagens afgørelse kan få betydning for alle medlemmer.

“Som advokat og chefrådgiver må jeg bare konstatere, at der ikke er klare retningslinjer eller domme på området. Det mangler vi simpelthen for at vise, hvor linjerne går henne, så vi kan undgå, at flere virksomheder ender i sagsanlæg, uanset om de er plantebaserede eller arbejder med animalsk produktion,” siger han.

64 klager om greenwashing modtog forbrugerombudsmanden i 2020

Kan I ikke opfordre til klare retningslinjer på andre måder end at gå ind i sagen på Danish Crowns side?

“Nej, det kan vi ikke. Det er meget enkelt, for domstolene lytter kun på det, der sker i retssagen.”

Så der er ikke andre måder, at påvirke den her udvikling?

“Det eneste andet, du kan gøre, er at gå ud og påvirke lovgivere. Lige nu er de også i tvivl om retningslinjerne, så det er ikke en god situation,” svarer Kim Haggren.

Forsvarer Danish Crown

Argumentet er altså, at brancheorganisationerne vil hjælpe hele erhvervslivet med at få klare retningslinjer, men DI kommer også til at gå aktivt ind i forsvaret af Danish Crowns kampagne. Her mener L&F og DI ligesom Danish Crown selv, at selskabet ikke har overtrådt markedsføringsloven med sin “Klimakontrolleret gris”-kampagne.

Det er alligevel påfaldende, at de to brancheorganisationer nu gør sig til part i sagen på vegne af et enkelt medlem fra kødindustrien, mener Michael Minter. Han er programchef og fødevareekspert hos den grønne tænketank Concito, der også har kritiseret Danish Crowns kampagne.

“Hvis markedet skal fungere til gavn for klimaet, er det vigtigt, at virksomhedernes grønne anprisninger er retvisende og dokumenterbare. Det er selvfølgelig op til domstolene at vurdere, om kampagnen er over stregen i forhold til markedsføringsloven,” siger han.

Nu er det David mod tre gange Goliat, men jeg har tillid til det danske retssystem Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær, Dansk Vegetarisk Forening

Flere sager

Man må forvente, at der kommer endnu flere af denne type sager, og derfor har brancheorganisationer som DI og L&F en særlig interesse i udfaldet af retssagen mod Danish Crown, vurderer Camilla Udsen, projektchef for fødevarer i Forbrugerrådet Tænk.

“Det vidner om, at de anser det for at være en vigtig sag, at den har principiel betydning i forhold til markedsføring af fødevarer og greenwashing. Det betyder, at der er meget på spil for deres medlemmer,” siger hun.

Organisationen har flere gange kritiseret Danish Crowns kampagne.

Ville bremse sagsbehandling

Mængden af greenwashing-sager hos danske myndigheder er steget markant over de seneste år. Bl.a. behandler Fødevarestyrelsen i øjeblikket en klage over selvsamme klimakampagne fra Danish Crown, der er indgivet af Greenpeace.

Dokumenter, Børsen har set, viser, at Danish Crown i marts bad Fødevarestyrelsen udskyde sagsbehandlingen af klagen, indtil der var faldet dom i den civile retssag, der ventes at danne præcedens om retningslinjer for grøn markedsføring.

I en korrespondance mellem Danish Crown og Fødevarestyrelsen skriver slagterikoncernen, at “en afgørelse fra Fødevarestyrelsen formentlig kan og vil blive indbragt for domstolene af Greenpeace og/eller Danish Crown”, og at den derfor bør udskydes.

Det har Fødevarestyrelsen nu afvist. Danish Crown oplyser, at afgørelsen er taget til efterretning, men ønsker ikke at kommentere forløbet yderligere.

Hvis markedet skal fungere til gavn for klimaet, er det vigtigt, at virksomhedernes grønne anprisninger er retvisende og dokumenterbare Michael Minter, programchef og fødevareekspert, Concito

Forventer medhold

Hvis DI og L&F får lov til at gå ind i sagen som part på Danish Crowns side, betyder det i korte træk, at de to brancheorganisationer må fungere som en aktiv del af forsvaret for slagterikoncernen både op til og under retssagen.

Ifølge DVF’s advokat, Marc Malmbak Stounberg fra Sirius Advokater, er det forventeligt, at de får medhold.

“Det er nu, kravene til fremtidens grønne kommunikation skal fastlægges, og derfor synes jeg, at det er ærgerligt, at industrien entydigt tager Danish Crowns parti,” siger han.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Planteproducent kritiserer DI's rolle i kommende retsopgør: "Ingen får glæde af, at den animalske produktion kan greenwashe"

Det møder kritik fra producenten af plantebaserede drikkevarer Dryk, at Dansk Industri (DI) vil træde ind i en kommende klimaretssag på vegne af slagterikoncernen Danish Crown.

Stifter og adm. direktør Christian Christensen, der selv er medlem af DI, kalder trækket en “gammeldags måde at gribe tingene an på”.

“Det undrer mig, at DI vil bruge medlemmernes penge på den her sag, der giver Danish Crown frit lejde til at greenwashe kødprodukter,” siger han og tilføjer:

“Vi står over for en næsten total omstilling af vores fødevareindustri, og ingen får glæde af, at den animalske produktion kan greenwashe. Det her er ikke en sag for DI, når de står og lefler for at ville have en afdeling for planteproduktion i organisationen.”

Klimakampens krigsretorik trænger til våbenhvile

Udfordrer planteproducenter

Michael Minter, der er programchef og fødevareekspert i den grønne tænketank Concito, har tidligere kritiseret Danish Crowns kampagne for, at der ikke var dokumentation for, at det anpriste svinekød belastede klimaet mindre end svinekød fra andre producenter.

Derfor er der risiko for vildledning gennem kampagnen, og når DI støtter mulighederne for klimaanprisninger fra kødindustrien, kan det mudre billedet yderligere, lyder det fra Michael Minter:

“Organisationerne repræsenterer jo også andre fødevareproducenter, som vil være udfordrede af eventuelt vildledende grøn markedsføring.”

Fra DI selv mener man, at kritikken er ubegrundet, på trods af at organisationen vil forsvare Danish Crowns klimakampagne under retssagen.

“Det her gælder, uanset om man er planteproducent, arbejder med kød eller noget helt tredje. Det her handler om at få en afklaring på, hvor langt man må gå i sin klimamarkedsføring generelt,” siger Kim Haggren, vicedirektør og advokat hos DI.

Har Danish Crown ikke muskler nok til at køre forsvaret selv?

“Jo, det har de givetvis, men vi vil jo ind og se, om vi kan hjælpe med at finde ud af, hvad der er ret og vrang. Der er det lige meget, om man er en stor eller lille virksomhed.”

Jeg synes, interesseorganisationerne skal tage en ledende rolle i at flytte etablerede virksomheder i en grønnere retning Rasmus Bjerngaard, stifter og direktør, Nextfood

Hos et andet DI-medlem, Nextfood, der producerer grøntsager gennem vertikallandbrug, håber stifter og direktør Rasmus Bjerngaard at DI’s medvirken i sagen ikke kommer til at betyde ensidig støtte af kødindustrien.

“Jeg synes, interesseorganisationerne skal tage en ledende rolle i at flytte etablerede virksomheder i en grønnere retning. Ændringerne kommer uanset hvad, og det er en fordel at lede dem frem for at være en stopklods – også forretningsmæssigt,” siger han.

Orkla er en af DI’s største medlemmer på fødevareområdet med selskaber, der både producerer plantebaserede og animalske fødevarer. Børsen har forsøgt at få en reaktion fra både Orkla og underselskabet Hanegal ift. til DI’s rolle i den kommende retssag. Ingen af virksomhederne ønsker at kommentere forløbet.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
5 spørgsmål: Den allerførste gang - klima i retten
1 Hvornår begyndte retssagen?

Danish Crown begyndte i sommeren 2020 at sætte lyserøde klistermærker på sine kødpakker, hvor der stod “Klimakontrolleret gris” og “25 pct. mindre klimaaftryk siden 2005“. Kampagnen mødte kritik fra flere interesseorganisationer, der ikke mente, at slagteriet havde dokumentation for påstandene. Siden sagsøgte Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening slagterikæmpen.

2 Hvorfor er sagen vigtig?

Retssagen mellem Klimabevægelsen, Dansk Vegetarisk Forening og Danish Crown bliver det første retslige opgør om klimamarkedsføring i Danmark. På grund af sagens tyngde er den fra begyndelsen rykket til landsretten, og flere kilder med kendskab til sagen vurderer, at den kan ende i Højesteret.

3 Hvorfor går to brancheorganisationer ind i sagen?

Ifølge Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer har sagen principiel betydning for, hvordan deres medlemmer i fremtiden kan få lov at kommunikere om klimatiltag. De ønsker klare linjer for, hvor grænserne går ift. til at tale offentligt om sine klimainitiativer, lyder det.

4 Hvilken betydning får organisationerne for retssagen?

Først og fremmest skal organisationerne have medhold i ansøgningen om at gå ind i sagen, men det vurderer flere kilder med kendskab til sagen, at de med stor sandsynlighed får. Herefter vil brancheorganisationerne kunne støtte Danish Crown med juridisk bistand i retsopgøret, men ingen kan vurdere, om det får betydning for dommen.

5 Hvad kommer der til at ske nu?

Parterne venter stadig på, at Vestre Landsret sætter en dato for sagens begyndelse. Herefter skal sagsøger løfte bevisbyrden og bevise, at Danish Crown har overtrådt markedsføringsloven gennem deres klimakampagne.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
4. okt 2022