BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Virksomheders mangelfulde miljøtal vækker kritik: “Nu har man fundet ud af, at skovene begynder at forsvinde og stå i flammer. Så det var måske ikke helt rigtigt”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Forskellige regnemodeller kan give enorme udsving i de klimatal, virksomheder som Danish Crown bygger grøn markedsføring på. Det kan få store konsekvenser for klimaet, mener eksperter

En mangelfuld klimaanalyse er en af årsagerne til, at svinekødsgiganten Danish Crown den seneste uge har fået to anmeldelser om greenwashing ind ad døren.

Kritikken går bl.a. på, at slagterikæmpen har fået analyseret klimabelastningen fra sin produktion af svinekød på et grundlag, der ser bort fra et betydningsfuldt element: Indirekte landanvendelse. Så laver man den samme fejl, som da man boostede alle biobrændsler herhjemme Jannick Schmidt, lektor, Aalborg Universitet

Tallet udtrykker bl.a., hvordan det påvirker klimaet, hvis en virksomhed f.eks. importerer foder fra udlandet og bruger i sin egen produktion. Danish Crown afviser generelt kritikken, men netop debatten om data har fået virksomheden til at sætte arbejdet med en ny model for kommende livscyklusanalyser i gang, forklarer kommunikationsdirektør Astrid Gade Nielsen.

Mens Danish Crown får klimakritik: Ny strategi med bæredygtighed i fokus skal løfte prisen på dansk kød

Modellen skal kunne rumme arealanvendelsen, mens den vil blive verificeret af en uafhængig tredje part, hvilket ikke har været tilfældet for den nuværende. Det har også har rejst kritik.

Global debat

Det er langtfra første gang, at metoden til at udregne miljøtal er til debat. I 2019 fik en rapport fra Aarhus Universitet, der analyserede klimaaftrykket fra oksekødsproduktion, skarp kritik for det samme.

Ifølge FN står den indirekte arealanvendelse for ca. 11 pct. af den samlede klimabelastning globalt. Og den kan udgøre ca. 50 pct. af klimaaftrykket ved fødevareproduktionen, anslår Jannick Schmidt, der er ekspert i livscyklusanalyser ved Aalborg Universitet.

“Vi kommer ikke til at trække det tilbage”

Hvis man udelader den indirekte arealanvendelse, giver det altså et forkert billede af et produkts samlede CO2-udledning. Det kan potentielt få grumme konsekvenser for klimaet globalt, forklarer han.

“Så laver man den samme fejl, som da man boostede alle biobrændsler herhjemme. Dengang man regnede ud, at de alle udledte 0 kg CO2, fordi man importerede varerne. Men nu har man fundet ud af, at skovene begynder at forsvinde og stå i flammer. Så det var måske ikke helt rigtigt,” siger Jannick Schmidt. Greenpeace har leveret en klage til Forbrugerombudsmanden over kampagnen “klimakontrolleret gris”. Samtidig har Dansk Vegetarisk Forening, Klimabevægelsen og Den Grønne Studenterbevægelse stævnet selskabet for selvsamme kampagne. Kritikken lyder, at Danish Crown ikke har belæg for en række påstande, der omhandler klimaaftrykket igennem sin produktion.

Han frygter, at det kan give virksomheder incitament til at rykke deres produktion eller indkøb, hvis de ser bort fra arealanvendelsen i udlandet:

“Så kunne man f.eks. lukke landbruget og flytte de store CO2-udledere ud af landet for at nå danske klimamålsætninger.”

Har taget ved lære

I rapporten “Retvisende Klimakommunikation” slår den grønne tænketank Concito også fast, at en livscyklusanalyse skal medregne landareal, hvis den skal bruges til at påvise reduktionen i et produkts klimaaftryk.

Hos Danish Crown skal den nye lca-model ligge klar efter sommeren.

“Vi begyndte i den ene og er blevet klogere på, at der er forskellige skoler i det her. Vi vil gerne dialogen og vil lære og forstå,” siger Astrid Gade Nielsen og understreger, at intet udelades i svinebøndernes klimaregnskab, da virksomheden vil have sine klimaambitioner godkendt af den uafhængige klimainstans Science Based Targets.

“Vi er meget optagede af, hvordan vi får klar klimatale. Vi er med i Alliancen for Klar Klimatale i regi af Grønt Erhvervsforum. Det er vigtigt. Vi har selv taget ved lære.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
28. sep 2021