BØRSEN BÆREDYGTIG
Virksomheders klimaarbejde
Danish Crown svarer på skarp kritik af reklame: “Vi kommer ikke til at trække det tilbage”
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Danish Crown er kommet under beskydning for den historisk store kampagne for klimakontrolleret gris. Kommunikationsdirektør Astrid Gade Nielsen afviser kritikken: “Kampagnen er rimelig robust”

Af klagen til Forbrugerombudsmanden fra Greenpeace fremgår det, at I ikke har dokumentation for at kalde jeres svinekød klimakontrolleret?

“Vi mener ikke, de har ret. Vi mener, at programmet, der ligger til grund for “klimakontrolleret gris”-kampagnen, er rimelig robust, da samtlige griseandelshavere i Danish Crown har forpligtet sig til at reducere deres CO2-aftryk med 50 pct. inden 2030. Det mål skal vi nå sammen.”

Hvor ligger forpligtelsen mellem jer og landmanden for at nå klimamålet? Har I skrevet en kontrakt?

“Landmanden får et certifikat, hvor der står, at han har forpligtet sig til at reducere med x procent. Det følger vi op på efter tre år. Vi forpligter hinanden på, at vi som selskab over for kunder og forbrugere har meldt ud, at vi vil reducere 50 pct. i 2030.”

Kraftige anklager rettes mod Danish Crown

Hvad er konsekvensen, hvis landmanden ikke reducerer sit klimaaftryk som aftalt efter tre år?

“Så vil vi gøre det, vi normalt gør i sådan nogle situationer: Så opfatter vi det mere, som om at han eller hun har brug for hjælp eller rådgivning til at komme ind på sporet igen.”

Får de så stadig stemplet med klimakontrolleret gris?

“Nej, der har vi mulighed for at skille tingene ad, så det, der havner i køledisken, hvor der står klimakontrolleret, er fra gårde, der er klimakontrollerede og kontinuerligt reducerer.”

Har I nedfældet det nogen steder, at man ikke kan få mærket uden reduktion?

“Nej, det startede i 2019, og i 2022 har vi været igennem tre år. Her har vi mulighed for at divergere, hvis nogen ikke reducerer i det tempo, der er brug for. Næste år ved vi, hvor vi er henne. Så har vi mulighed for at beslutte, hvis noget kød ikke skal med i “klimakontrolleret”-pakken.”

Hvorfor har I ikke besluttet det allerede?

“Vi er ikke kommet dertil. Vi har mulighed for det, og selvfølgelig vil vi det. Vi skal kunne stå på mål for det, der er i pakkerne. Når vi siger, at mærket er klimakontrolleret, så er man klimakontrolleret, men man skal også leve op til, at man reducerer kontinuerligt frem mod 2030.”

Hvordan kan I sige, at kødet er klimakontrolleret, når I først reelt får svar på det til næste år?

“Landmændene indleverer data hvert år, så vi kan se, der er fremdrift. Det er hvert tredje år, at certificeringsbureauet følger op.”

Greenpeace kritiserer, at det baserer sig på frivillighed og dermed mangler kontrol?

“Der er jo kontrol med det. Det er op til landmanden selv at sige, hvor meget vil jeg spænde buen – vil jeg sænke 3 eller 5 pct.? Men kontinuerligt over den periode skal man reducere med 50 pct. Billetten for at komme med i klimaprogrammet er, at man sætter sig et mål, der bliver fulgt op af certificeringsbureauet, der kontrollerer det.”

Hvorfor sætter I ikke bindende mål for landmændene?

“Jeg synes faktisk, at det er ret ambitiøst, at man vil halvere klimaaftrykket i 2030. Det er et kæmpe arbejde; det er foder, gylleudslusning, det er biogas, det er hele moletjavsen. Vi har forpligtet os og kommunikeret det, så det vil jeg mene er en gensidig forpligtelse og en kontrakt over for kunder og forbrugere. Vores kunder stoler på, at vi driver det her i mål.”

I har ændret i nogle budskaber fra efteråret. Hvor har I meldt de ændringer ud?

“Da vi stoppede det første rul af kampagnen, ændrede vi på budskaberne. Det vigtigste for os var, at klimakontrolleret gris var et mærke og brand, vi kunne fastholde. De tags og taglines, vi havde, var mindre vigtige.”

Men hvor har I meldt det ud?

“Det har vi sagt til kritikerne, som vi har haft dialog med.”

Hvordan kan det være, at I ikke melder det offentligt ud, når mange forbrugere har set det?

“Det her var en justering af en kampagne. Det vigtige i min bog er, at man har lyttet og justeret på ordlyden.”

Kommer I til at ændre noget på den fremadrettede kampagne også i lyset af truslen med en klimaretssag?

“Vi kommer ikke til at trække det tilbage. Vi tror på, at vores kampagne er et stærkt program, som bygger på det, vores landmænd gør på gårdene. Det kommer vi til at fortsætte med. Skal noget igennem en retssag, så må vi kigge på det og finde ud af, hvad der er op og ned. Det vigtigste er, at forbrugeren får tydelighed. Jeg synes det er helt fint med kritik. VI bliver kun dygtigere af, at nogen hele tiden presser os. Jeg tror bare, at hvis man ikke anerkender nogens eksistens eller produktion, er det lidt svært.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
21. sep 2021