BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Forbrugere “går og tror, de har CO2-neutral strøm”: Eksperter vil skrotte stormarked for certifikater
2
Bæredygtig
Milliardmarked uden nytte?
3
Bæredygtig
Direktør i elselskab: “Certifikatmarkedet kommer til at fylde langt mindre”
Bæredygtig
Forbrugere “går og tror, de har CO2-neutral strøm”: Eksperter vil skrotte stormarked for certifikater

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Certifikater for grøn strøm er et yndet redskab for danske virksomheder. Men de gør ingen forskel for klimaet. Andre og rigtige løsninger findes, lyder det fra eksperter, der vil have modellen stoppet

Det er på høje tid at få sat en stopper for brugen af grønne oprindelsescertifikater på strøm. Det er meldingen fra både danske og internationale eksperter, Børsen har talt med. De kalder systemet forældet og i flere tilfælde klimaskadeligt, bl.a. fordi det medfører vildledende markedsføring.

Certifikaterne skaber ikke mere grøn strøm på elnettet – det er de alt for billige til – mens der i flere tilfælde har været udfordringer med, at certifikaterne bliver talt dobbelt, bl.a. fordi systemet er uigennemskueligt, lyder det.

Tiden er løbet fuldstændig fra oprindelsescertifikaterne Vagn Jelsøe, chefkonsulent, Forbrugerrådet Tænk

I stedet bør virksomheder bevæge sig i to andre spor, lyder det. Det første og letteste at gennemføre er at skære ned på strømforbruget og rykke brugen til de tidspunkter, hvor der er mest grøn energi i elnettet. Det mener energirådgiver i Rådet for Grøn Omstilling Julie Bangsgaard Abrahams.

“Det grundlæggende problem er, at forbrugeren ikke forstår certifikaterne. De går og tror, at de har CO2-neutral strøm, de kan bruge løs af, når det ikke er sandt. Ikke engang tæt på, for strømmen i stikkontakten er den samme,” siger hun.

Mere energi

Virksomhederne bør i stedet investere i reel, nyopsat vedvarende energi, så strømmen i stikkontakterne faktisk bliver grønnere.

Virksomheder kan f.eks. indgå ppa’er (power purchase agreement): en købsaftale for grøn strøm, hvor en virksomhed forpligter sig til at aftage strømmen fra f.eks. en ny vindmøllepark i 15 år.

Problemet er, at de færreste har ressourcerne til at underskrive ppa’erne. Det forudsætter stort elforbrug og kræver arbejde med komplekse kontrakter, samt vindsigt i udviklingen på elprismarkedet. Alt sammen ting, der skal findes tid og ressourcer til ved siden af selskabets normale drift.

89,6 mia. kr. er det globale marked for oprindelsescertifikater, vurderer Precedence Research

I øjeblikket vokser der nye løsninger frem, som kan afhjælpe det problem.

Anna Riis Hedegaard har med en årrække som klimapolitisk rådgiver med erfaring fra energisektoren stiftet selskabet The 0-Mission. Idéen er at give mindre virksomheder mulighed for at finansiere ny vedvarende energi i Danmark gennem en abonnementsordning.

Den første solcellepark på 161 MW er nu opført uden statsstøtte ved Vandel i Vejle. Regnskabsvirksomheden Visma E-conomic, kapitalfonden Axcel, advokatselskabet Plesner og smykkefabrikanten Ole Lynggaard er blandt kunderne.

“Vi tilbyder det samme som i ppa’en. Men vi gør det på en fleksibel måde, hvor alle kan være med. Vi er et mellemled, der sikrer finansieringen og det forebyggende arbejde, så virksomhederne kun skal tænke på selve betalingen. På den måde er vi en merudgift, men vi gør det muligt for flere at opføre vedvarende energi,” siger Anna Riis Hedegaard. Ifølge hende koster det ca. 20 kr. pr. medarbejder om måneden for en kontorvirksomhed at medfinansiere parken.

Grundlæggende problem

Det kan være en del af løsningen, i hvert fald indtil elnettet stort set kun er fyldt med vedvarende energi, hvilket er planen om relativt få år. Det fortæller professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen.

“Det er den måde, man kan bidrage til mere grøn strøm i elnettet. Jeg synes, det er absurd, at man har skabt en model for den her misinformation om, at nogle virksomheder eller forbrugere har mere grøn strøm end andre.”

Det er særligt ude af trit med virkeligheden, at danske elselskaber gennem en mærkningsordning hos Forbrugerombudsmanden har lov til at markedsføre deres strøm som “grøn” og “klimavenlig” alene ved at købe oprindelsescertifikater for vedvarende energi, mener eksperterne.

Blev vedtaget i 2020. Her stilles en række forudsætninger op, som elselskaber skal leve op til for at kunne bruge klima- og miljøanprisninger i deres kommunikation til kunderne. I retningslinjerne står der, at de “omfatter udtryk som f.eks. “grøn strøm”, “klimavenlig” strøm, “energi fra vindmøller” og andre betegnelser, som signalerer, at strømmen kommer fra vedvarende energikilder”.

En skadelig ordning

De seneste uger har Børsen beskrevet, hvordan flere af elselskaberne, der gør brug af mærkningsordningen for grøn strøm, også oversolgte deres klimaarbejde, mens myndighederne aldrig har ført kontrol med, om retningslinjerne bliver overholdt.

“Tiden er løbet fuldstændig fra oprindelsescertifikaterne og den måde, de markedsføres på. Der bliver hverken mere eller mindre grøn strøm i elnettet af, at jeg bruger strøm, hvor der er tilkoblet certifikater,” siger chefkonsulent for bæredygtigt forbrug hos Forbrugerrådet Tænk Vagn Jelsøe.

De går og tror, at de har CO2-neutral strøm, de kan bruge løs af, når det ikke er sandt Julie Bangsgaard Abrahams, energirådgiver, Rådet for Grøn Omstilling

Ifølge ham og de andre eksperter kan ordningen skade mere, end den gavner. Der er intet bevis for, at de grønne certifikater fører til klimabesparelser, og forbrugere samt virksomheder bør beskyttes mod vildledning ved at tage hånd om det grundlæggende problem, lyder det i et fælles opråb.

Meldingen er den samme fra en af verdens førende eksperter i klimaregnskaber Matthew Brander fra Edinburgh University.

“Forbrugerne tror, at de støtter VE-udbygning på den her måde. Der er mange beviser for, at det ikke er tilfældet, fordi der er statsstøtte og politisk arbejde, der driver markedet. I dag er VE endda konkurrencedygtigt i sig selv,” siger han.

Forbrugerombudsmanden har åbnet for at opdatere den grønne mærkningsordning ift. til, hvordan selskaber kan markedsføre deres elprodukter. Men ifølge Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet må det være op til politikerne at få oprindelsescertifikaterne væk på den anden side af de nuværende regeringsforhandlinger.

“Folketinget skal sætte sig ind i det her og få afskaffet modellen,” siger han.

Efter ny regering

Christiansborg har heller ikke været helt blinde for certifikaternes svagheder. I efteråret har der været arbejde i gang med at kigge på en revurdering af den danske model, hvor certifikaterne stadig kan udstedes for vedvarende energi, der har modtaget statsstøtte.

Jeg synes, det er absurd, at man har skabt en model for den her misinformation om, at nogle virksomheder eller forbrugere har mere grøn strøm end andre Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning, Aalborg Universitet

I slutningen af oktober kunne TV2 fortælle, at klimaministeriet ifølge flere juraeksperter har vildledt Folketingets ordførere til at tro, at ordningen for oprindelsescertifikater ikke kunne ændres grundet EU-lovgivning. Ifølge mediet og EU-Kommissionen er det ikke korrekt, da det er op til medlemslande selv at vurdere enkelte støtteordninger for at se, hvorvidt modellen for grønne certifikater kan revurderes eller evt. udfases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Milliardmarked uden nytte?
1 Hvad er humlen i modellen for grønne certifikater?

De er et yndet redskab for danske elselskaber, der kan købe dem for at markedsføre deres strøm som “grøn”, mens kunderne også kan kommunikere om grønt elforbrug. Kort fortalt er certifikaterne et bevis på, at der et sted i verden f.eks. står en vindmølle, der producerer en tilsvarende mængde strøm, som en virksomhed eller person bruger.

2 Hvor stort er markedet?

Globalt udgør markedet omkring 89,6 mia. kr. og vurderes til at kunne nå op i nærheden af 700 mia. kr. i 2030, vurderer det globale analyse- og rådgivningshus Precedence Research. I Danmark er handlen også omfattende, og tal fra energistyrelsen viser, at der blev importeret 12 mio. certifikater i 2019, mens der blev eksporteret 23 mio.

3 Hvad er de store udfordringer?

Ifølge klima- og energieksperter bidrager certifikaterne ikke til mere grøn strøm, og derfor har de ikke nogen reel klimaeffekt. Til gengæld kan de “lulle” forbrugere af strøm ind i den tro, at deres forbrug er klimavenligt – på den måde fjernes fokus fra reelle energibesparelser og mere grøn strøm, lyder kritikken.

4 Hvorfor bidrager certifikaterne ikke til mere grøn strøm?

De er for billige til at drive opbygningen af mere vedvarende energi. Markedet er i dag drevet af kommercielle vilkår, fordi energien er blevet rentabel og ikke længere kræver statsstøtte. Derfor har certifikater ikke nogen faktuel værdi i den grønne omstilling, lyder eksperternes dom.

5 Hvilken retning går udviklingen?

Folketinget er i gang med at kigge på en revurdering af certifikaterne, og selv danske elselskaber erkender, at markedet har væsentlige faldgruber. Der er dog intet, der indtil videre tyder på, at markedet helt kan forlades fra dansk side, da det for en stor del er dikteret af EU.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Direktør i elselskab: “Certifikatmarkedet kommer til at fylde langt mindre”

I Ikast ligger Scanenergi, der solgte strøm til danske virksomheder for 789 mio. kr. i 2021. Elselskabet har handlet med oprindelsescertifikater for grøn strøm siden 2007, og driftsdirektør Jens Brøgger fortæller, at det kræver grundige overvejelser.

Ligesom klima- og energieksperter er han enig i, at certifikaterne kan give en falsk tryghed hos kunderne om, at deres forbrug bliver grønt.

“Det er blot et bevis på, at vi har købt det certifikat for grøn strøm,” siger han. Bl.a. derfor rådgiver Scanenergi kunderne om, hvordan de kan minimere deres strømforbrug.

“Det er den mest reelle måde at skabe klimabesparelser på,” lyder det fra Scanenergi-direktøren.

Selskabet markedsfører alligevel sin strøm som “grøn” gennem Forbrugerombudsmandens mærkningsordning, der tillader netop det, så længe man køber oprindelsescertifikater.

Byg mere energi i stedet

Det er en svær kommunikationsøvelse, fortæller Jens Brøgger.

“På vores hjemmeside under vindenergi, skriver vi, at “grøn energi er jo ikke grøn, lad os bare slå det fast”. Vi har valgt den næstbedste løsning, som er certifikaterne, men det giver ikke grøn strøm i stikkontakten.”

Flere energieksperter i Danmark og udlandet foreslår, at virksomheder i stedet bør være med til at finansiere opførelsen af ny vedvarende energi, hvis man med mere troværdighed vil kommunikere om et grønt bidrag.

Scanenergi-direktøren anerkender det forslag.

“Økonomisk kan der jo være langt op til at bygge en vindmølle. De har fat i, at man skal finde en løsning, der er reel og gør noget godt for klimaet, som ikke bliver bøvlet. Men det skal også gøre noget godt for kunderne. Det må ikke blive juridisk tungt, så man er for bange for at lave fejl,” siger han og fortsætter:

“Vi skal finde de tiltag, der gør, at vores kunder gør noget reelt, og hvor de kan fortælle historien videre til deres kunder. Hvis man når frem til, at certifikater ikke er det rigtige, så er det sådan, det er. Men jeg ville være ked af, at man blacklister dem fra den ene dag til den anden.”

Energidirektøren ser også allerede nu en begyndende tendens til, at kunder efterspørger produkter, der ikke er båret af certifikater.

“Hvis du hopper nogle år frem, er det sandsynligt, at certifikatmarkedet kommer til at fylde langt mindre. Men man skal lave nogle retningslinjer, hvor alle kan være med. Det skal ikke kun tale til de største virksomheder.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
24. jan 2023