Online

Herunder kan du let få overblik over Børsens onlineplatforme. 

Online

Borsen.dk

Se denne udgivelse

På borsen.dk kan brugerne holde sig opdateret og få de seneste erhvervsnyheder, lige når de sker. Med annoncering på borsen.dk vil du blive eksponeret for en værdifuld målgruppe, der tjener mere og bruger mere end andre.

 • Nå beslutningstagerne i dansk erhvervsliv
 • Skab interaktion, og driv trafik
 • Bliv eksponeret blandt højt fagligt indhold

%

90 pct. af Børsens brugere holder sig opdateret med nyheder, uanset hvor de er.

Børsen har 208.664 ugentlige brugere

Børsens brugere har en personlig indkomst, der er 57 pct. højere end gennemsnittet.

Børsen Ledelse

Se denne udgivelse

Børsen Ledelse er et univers, der inviterer landets mest ambitiøse læsere til inspiration og fordybelse. Her får de svar på konkrete ledelsesudfordringer, inspiration til videreudvikling af ledelseskompetencer og svar på, hvordan de kan styrke deres lederskab og balancen mellem arbejdsliv og fritid. 

 • Drag nytte af synergien mellem print og online (mulighed for link)
 • Bliv eksponeret blandt journalistisk indhold, der komplementerer dit brand
 • Nå beslutningstagerne i dansk erhvervsliv

%

13 pct. af Børsens brugere læsere har en stilling som CEO eller CFO.

borsen.dk har 208.664 ugentlige brugere.

31 pct. af Børsens erhvervsaktive brugere har været involveret i indkøb af kurser, seminarer, konferencer og uddannelser inden for de seneste to år.

Børsen e-avis

Se denne udgivelse

Alle annoncer, som er med i den trykte avis, eksponeres ligeledes som et fast element i den digitale e-avis mod betaling. Du har mulighed for at berige din annonce i e-avisen ved at gøre annoncen klikbar med et ubegrænset antal link og dermed drive trafik fra annoncen direkte til din hjemmeside eller webshop. Ikke alene giver det dig en ekstra parameter at måle på, det skaber samtidig værdi for læseren at kunne agere på annoncens budskab i det øjeblik, han eller hun bliver eksponeret for det.​

 • Få uforstyrret opmærksomhed i Børsens e-avis med en interstitial
 • Bliv eksponeret blandt journalistisk indhold, der komplementerer dit brand
 • Konverter dine fysiske indstik til onlineversion

Indstik på e-avisen
Har du et indstik i den fysiske avis, kan du ligeledes få det eksponeret i e-avisen som et selvstændigt tillæg i forlængelse af avisen. Dit indstik kan gøres klikbart med et ubegrænset antal link, hvilket giver dig mulighed for at måle dit indstiks performance på en ekstra parameter. Hvis du ønsker at få et indstik med i Børsens e-avis, som ikke har været sendt fysisk ud med avisen, er dette også en mulighed. Kontakt Annoncesalg for yderligere information. Læs mere om indstik her

Få uforstyrret opmærksomhed i Børsens e-avis
I Børsens e-avis kan du indrykke en interstitialannonce. Det er en annonce, som bryder e-avisen og har et andet format end de normale avissider. Med interstitialannoncen får dit budskab uforstyrret opmærksomhed, idet annoncen overtager skærmen, så læseren ikke kan undgå at se den. Læseren skal selv aktivt udføre en handling for at blade videre i e-avisen. Annoncen kan gøres klikbar og dermed drive trafik direkte til dit website eller webshop. Læs mere om interstitials her

Find vejledningen til at gøre din annonce klikbar her

%

Den gennemsnitlige læsetid pr. udgave er ca. 9 minutter

Børsen e-avis har 21.000 unikke brugere pr. måned

21 pct. af de ugentlige erhvervsaktive brugere på borsen.dk er c-level ledere

Børsen nyhedsbreve

I Børsens nyhedsbreve vil du som annoncør få en attraktiv annonceringsmulighed i forhold til både placering og størrelse. Du vil desuden få ro om dit budskab, da der kun er én annonce pr. nyhedsbrev.

 • Få uforstyrret opmærksomhed
 • Skab interaktion, og driv trafik
 • Bliv eksponeret blandt højt fagligt indhold

%

90 pct. af læserne holder sig opdateret, uanset hvor de er.

247.569 personer modtager Børsens nyhedsbreve.

Børsens læsere har en personlig indkomst, der er 66 pct. højere end gennemsnittet.