Udgivelsesplan 2023

Avisen

Pleasure

Verden

Avisen

 1. sektion
(mandag-fredag)

Ordredeadlines – Tekstside, rubrik og profil:
Kl. 11.00 to hverdage før indrykning.

Materialedeadline:
Trykklart annoncemateriale – Tekstside og rubrik:
Kl. 12.00 hverdagen før indrykning.

Weekend, Biler, Rejser og Bolig
(fredag)

Ordredeadlines – Tekstside og rubrik:
Kl. 11.00 en uge før udgivelse (fredag før udgivelse fredag).

Materialedeadline:
Trykklart annoncemateriale – Tekstside og rubrik:
Kl. 12.00 hverdagen før indrykning.

Ledelse
(torsdag)

Ordredeadlines – Tekstside og rubrik:
Kl. 11.00 en uge før udgivelse (torsdag før udgivelse torsdag)

Materialedeadline:
Trykklart annoncemateriale – Tekstside og rubrik:
Kl. 12.00 onsdag før indrykning

Ejendomme
(onsdag)

Ordredeadlines – Tekstside og rubrik:
Kl. 12.00 fredagen før indrykning.

Materialedeadline:
Trykklart annoncemateriale – Tekstside og rubrik:
Kl. 12.00 tirsdag før indrykning

Bæredygtig
(tirsdag)

Ordredeadlines – Tekstside og rubrik:
Kl. 11.00 tirsdag før indrykning (tirsdag før udgivelse tirsdag)

Materialedeadline:
Trykklart annoncemateriale – Tekstside og rubrik:
Kl. 12.00 mandag før indrykning

AI 2023
(Mandag)

Ordredeadlines – tekstside:

Kl. 12.00 torsdag ugen før indrykning

Materialedeadline:
Trykklart materiale – Tekstside og rubrik:
Kl. 12.00 fredag før indrykning

Logistik

27. februar 2023
17. april 2023
12. juni 2023
18. september 2023
22. november 2023

2024
6. februar 2024
23. april 2024
18. juni 2024
24. september 2024
12. november 2024

Ordredeadlines – Tekstside og rubrik: En uge før indrykning.

Materialedeadline:
Trykklart annoncemateriale – Tekstside og rubrik:
Kl. 12.00 dagen før indrykning

 Møder & Konferencer

 07. februar 2023.
 02. maj 2023
 05. september  2023
21. november 2023

2024
13. februar 2024
30. april 2024
10. september 2024
26. november 2024

 Ordredeadlines – Tekstside og rubrik:  En uge før indrykning.

 Materialedeadline:
Trykklart annoncemateriale – Tekstside og rubrik:
Kl. 12.00 dagen før indrykning

Tech
13. februar 2023
22. maj 2023
20. juni 2023
02. oktober 2023
30. oktober 2023

2024
27. februar 2024
28. maj 2024
03. september
29. oktober 2024
25. november

Ordredeadlines – Tekstside og rubrik: En uge før indrykning.

Materialedeadline:
Trykklart annoncemateriale – Tekstside og rubrik:
Kl. 12.00 dagen før indrykning

Byggeri
01. maj 2023
04. september 2023
31. oktober 2023

2024
09. april 2024
15. oktober

Ordredeadlines – Tekstside og rubrik: En uge før indrykning.

Materialedeadline:
Trykklart annoncemateriale – Tekstside og rubrik:
Kl. 12.00 dagen før indrykning

Industri (ny)
24. april 2023

2024
07. maj 2024

Ordredeadlines – Tekstside og rubrik: En uge før indrykning.

Materialedeadline:
Trykklart annoncemateriale – Tekstside og rubrik:
Kl. 12.00 dagen før indrykning

Top1000
09. oktober 2023

2024
14. oktober 2024

Ordredeadlines – Tekstside og rubrik: En uge før indrykning.

Materialedeadline:
Trykklart annoncemateriale – Tekstside og rubrik:
Kl. 12.00 dagen før indrykning

Børsen, Gazelle 2023
(Onsdag) 29. november

2024
(Torsdag) 28. november

Ordredeadlines – Tekstside og rubrik:
Kl. 11.00 en uge før udgivelse (onsdag før udgivelse onsdag).

Materialedeadline:
Trykklart annoncemateriale – Tekstside og rubrik:
Kl. 12.00 hverdagen før indrykning.