Danmarks mest værdifulde læsere og brugere

Dagbladet Børsen har 224.391 ugentlige læsere

Borsen.dk har 208.664 ugentlige brugere

Samlet set har vi 327.683 sololæsere på tværs af Børsen, borsen.dk, Pleasure og Penge & Privatøkonomi.

Landsfordeling

Børsen er det landsdækkende dagblad med den mest ligelige fordeling af læsere. 63% er bosat øst for Storebælt og 37% er bosat vest for Storebælt.

368.664

Samlet set har Børsen, borsen.dk, Pleasure og Penge og Privatøkonomi 368.664 sololæsere.

17 pct. af Børsens erhvervsaktive læsere er CEO eller CFO

%

Børsens læsere har stor indflydelse i dansk erhvervsliv. Hele 46 pct. sidder i stillinger med indkøbsansvar.

50% af Børsens læsere er CEO

%

Børsens læsere har en gennemsnitlig årlig indkomst på

500.000 kr.

%

Personlig indkomst

af Børsens ugentlige læsere har en årlig personlig indkomst på mindst 700.000 kr.

%

Boligforhold

af Børsens ugentlige læsere ejer deres bolig og 54 pct. bor i hus eller villa.

%

Husstandsindkomst

af Børsens ugentlige læsere har en husstandsindkomst på over 1.000.000 kr.

Hent læserrapporten over Børsens læsere

De fleste personer vil nok mene, at de har et godt billede af, hvilke typer personer, der læser de forskellige dagblade. I denne rapport kan du få tal på dine overbevisninger og dermed selv vurdere, hvilke medier, der er relevante for dig. Tallene er primært baseret på Gallup statistik og opdateres løbende. I læserrapporten ”Danmarks mest værdifulde læsere” sammenligner vi Børsens læsere med læserne af de tre andre landsdækkende dagblade. I rapporten finder du blandt andet: Grundlæggende demografi såsom indkomst, boligforhold og karriere. Oversigt over husstandsforbrug og købsintentioner. Oversigt over kundernes forbrug af Børsens produkter.

Hent rapporten over ”Danmarks mest værdifulde magasinlæsere”

Børsen har ikke bare de mest værdifulde avislæsere, vi har også de mest værdifulde magasinlæsere, og du finder dem i livsstilsmagasinet Pleasure. Rapporten giver dig indsigt i vores læseres indkomst, holdninger og forbrug og sammenligner dem med læsere af andre livsstilsmagasiner, så du med egne øjne kan se, hvorfor de er så værdifulde, som vi siger, de er.