Danmarks mest værdifulde læsere og brugere

Dagbladet Børsen har 197.865 ugentlige læsere

Borsen.dk har 214.156 ugentlige brugere

Samlet set har vi 289.265 sololæsere på tværs af Børsen, borsen.dk og Pleasure.

Landsfordeling

Børsen er det landsdækkende dagblad med den mest ligelige fordeling af læsere. 63% er bosat øst for Storebælt og 37% er bosat vest for Storebælt.

368.664

Samlet set har Børsen, borsen.dk, Pleasure og Penge og Privatøkonomi 368.664 sololæsere.

13 pct. af Børsens erhvervsaktive læsere er CEO eller CFO

%

Børsens læsere har stor indflydelse i dansk erhvervsliv. Hele 43 pct. sidder i stillinger med indkøbsansvar.

50% af Børsens læsere er CEO

%

Børsens læsere har en gennemsnitlig årlig indkomst på

500.000 kr.

%

Personlig indkomst

af Børsens ugentlige læsere har en årlig personlig indkomst på mindst 700.000 kr.

%

Boligforhold

af Børsens ugentlige læsere ejer deres bolig og 53 pct. bor i hus eller villa.

%

Husstandsindkomst

af Børsens ugentlige læsere har en husstandsindkomst på over 1.000.000 kr.

Kilde: Kantar Gallup/Index Danmark helår 2021