Denmark’s most valuable consumers

Dagbladet Børsen har 224.391 ugentlige læsere

Borsen.dk har 208.664 ugentlige brugere

Samlet set har vi 327.683 sololæsere på tværs af Børsen, borsen.dk, Pleasure og Penge & Privatøkonomi.

Landsfordeling

Børsen er det landsdækkende dagblad med den mest ligelige fordeling af læsere. 63% er bosat øst for Storebælt og 37% er bosat vest for Storebælt.

368.664

Samlet set har Børsen, borsen.dk, Pleasure og Penge og Privatøkonomi 368.664 sololæsere.

17 pct. af Børsens erhvervsaktive læsere er CEO eller CFO

%

Børsens læsere har stor indflydelse i dansk erhvervsliv. Hele 46 pct. sidder i stillinger med indkøbsansvar.

50% af Børsens læsere er CEO

%

Børsens læsere har en gennemsnitlig årlig indkomst på

500.000 kr.

%

Personal income

af Børsens ugentlige læsere har en årlig personlig indkomst på mindst 700.000 kr.

%

Housing status

af Børsens ugentlige læsere ejer deres bolig og 54 pct. bor i hus eller villa.

%

Household income

af Børsens ugentlige læsere har en husstandsindkomst på over 1.000.000 kr.