Formater og tekniske specifikationer

Her på siden finder du tekniske detaljer og betingelser for annoncering i Børsen og på borsen.dk.

Print

Online

Generelle Betingelser

Print

blank
Formater og tekniske detaljer for avis

Standardformater

2 x 75 = 150 mm (86mm x 75mm)

 

2 x 365 = 730 mm (86mm x 365mm)

 

 

3 x 175 = 525 mm (131mm x 175mm) 3 x 365 = 1095 mm (131mm x 365mm )

 

 

6 x 175 = 1050 mm (266mm x 175mm) 6 x 365 = 2190 mm (266mm x 365mm)

 

 

4 x 250 = 1000 mm (176mm x 250mm) 6 x 75 = 450 mm (266mm x 75mm)

 

12 x 365 = 4380 mm (546x365mm)

Andre formater
Kontakt din annoncekonsulent eller Børsen Brands på 31 74 39 92, hvis du ønsker andre formater end de viste standardformater. Bemærk, at standardformater skal bookes 7 dage før indrykning. Andre formater skal bookes 14 dage før indrykning.

Levering

Information om kunde/annoncør, indrykningsdato og e-mailadresse på afsender er obligatorisk. Annoncemateriale til Børsen leveres på følgende måder

Primært
FTP-server: http://upload.borsen.dk
Bruger: annonce
Password: Oplyses ved kontakt til produktion@borsen.dk

Sekundært
Send til e-mail: produktion@borsen.dk

For yderligere information om grafiske specifikationer kan Børsen Brands kontaktes på telefon 31 74 39 92 eller brands@borsen.dk.

 

Ordreafgivelse

Book din kampagne på telefon eller e-mail:
Telefon: 31 74 39 92
E-mail: brands@borsen.dk

Det skal fremgå tydeligt, hvor og hvornår kampagnen skal eksekveres, hvordan materialet fremsendes samt hvorfra (firmanavn, adresse, telefonnummer, kontaktperson).

Trykklart materiale

Trykklart annoncemateriale leveres som pdf-fil i minimum pdf-version 1.6. Korrekt pdf-indstilling til Indesign kan downloades via borsen.dk/brands. Det er tilladt at levere annoncematerialer både med CMYK- og RGB-fotos.

CMYK:  Vi anbefaler, at der anvendes farveprofilen ISOnewspaper26v4, og at fotos konverteres i Photoshop, der giver dig mulighed for at kontrollere, at konverteringen er som ønsket. CMYK-farvekonvertering, især til avis, kræver erfaring for at opnå det bedste resultat. Har du ikke erfaring, anbefaler vi, at du leverer billeder i RGB som beskrevet nedenfor.

RGB: Vi anbefaler, at der anvendes ICCprofilen AdobeRGB (1998).

Farvekonvertering: RGB, LAB, Pantone samt andre ikke-trykbare farver konverteres pr. automatik til korrekt CMYK på annoncørens risiko og ansvar.

Format: Afviger annoncestørrelsen fra det bestilte format, forbeholder vi os ret til at tilpasse annoncestørrelsen. Også uproportionelt.

Hyperlink: Det er muligt at inkludere hyperlink i dit annoncemateriale, så din annonce bliver klikbar i e-avisen. Send kun ét materiale. Samme materiale anvendes til både den trykte avis og til e-avisen. Se guide til hyperlinks under “Guide til klikbare annoncer”.

Profiler
Har du brug for profiler til fremstilling af avisannoncer, kan de downloades her:


Levering af elementer til layout

Tekster, billeder, logoer og grafikelementer leveres samlet inden opgavens start. Layouttanker og farveønsker fremsendes med indholdet til annoncen.

For at opnå tilfredsstillende trykkvalitet anbefales at:

 • Tekster leveres indtastet i Word.
 • Billeder sendes i tif-, eps- eller jpg-format – minimum 200 dpi
 • Bitmapgrafik er i minimum 600 dpi
 • Logo og grafik leveres som vektorgrafik, eksempelvis som Illustrator-fil.
 • Farveønsker beskrives i CMYK, RGB eller Pantone-koder

 

Farver

For at opnå bedst muligt trykresultat er nedenstående retningslinjer relevante:

 1. Vi trykker i fire farver – CMYK.
 2. Tag højde for den punktbredning, der sker under trykning. Punktbredning betyder i praksis, at alle farver bliver mørkere på papiret end det resultat, du har på din skærm eller fra din printer. Ved fotos anbefales det at øge kontrasten og lysne mellemtoner for at sikre det bedste trykresultat. Se evt. beskrivelse af farvekonvertering i punkt 4 nedenfor.
 3. Skriftstørrelser under 10 pkt. bør kun anvendes, hvis det er sort skrift på meget lys baggrund. Ved negativ tekst bør der vælges minimum 10 pkt. og fed skrifttype af fonttypen Grotesk som eks. Helvetica. Ved tekst i andre farver end sort anbefaler vi minimum 16 pkt. Dette vil garantere god læsbarhed ved mispasning inden for den maskintolerance, der er beskrevet i afsnittet Reklamationer.
 4. På grund af avispapirets sugeevne trykker vi med maks. 190 pct. farve. Se afsnittet “Trykklart materiale” for anvisning af korrekte farveprofiler. Inden tryk foretager vi en UCR-optimering på alle annoncer, hvor det maksimale farveindhold i pdf-filen reduceres til maks. 190 pct. Denne farvereducering kan ikke undgås.
 5. Øvrige oplysninger og branchestandarder for avisproduktion findes på https://www.ddpff.dk/.

 

Spaltebredder

Annoncematerialer leveres i visse faste formater som kan findes under “Standardformater”.

 

Reklamationer

Reklamationer grundet f.eks. mispasning eller farveføring kan afvises, såfremt det fremsendte annoncemateriale afviger fra Børsens tekniske specifikationer og anbefalinger. Trykmaskinens tolerance for mispasning er ± 0,3 mm. Farveføring kan afvige over oplaget. Børsen kontrollerer farveføringen for hver 5000 aviser.

Formater og tekniske detaljer for magasiner

Standardformater

Pleasure 

 

Helside til kant

Bredde og højde272 x 338 mm + 5 mm til beskæring

Halvside til kant

Bredde og højde: 272 x 170 mm + 5 mm beskæring

 

Dobbeltside til kant

Bredde og højde: 544 x 338 mm + 5 mm til beskæring

Kvartside til kant – kan ikke længere vælges. 

 

 

 

The Economist / Verden

 

Helside til kant

Bredde og højde: 203 x 267 mm + 5 mm til beskæring

Dobbeltside til kant

Bredde og højde: 406 x 267 mm + 5 mm til beskæring

 

Levering

Annoncemateriale til Børsen leveres på følgende måder:

Primært:
FTP-server: http://upload.borsen.dk
Bruger: annonce
Password: Oplyses ved kontakt til produktion@borsen.dk.

Information om kunde/annoncør, indrykningsdato og e-mailadresse på afsender er obligatorisk.

Sekundært:
Send til e-mail: produktion@borsen.dk
Alternativt kan Medienettet bruges.

For Pleasure og Verden:
Yderligere information om grafiske specifikationer kan findes på annonce.borsen.dk. Børsen Brands kan kontaktes på 31 74 39 92.

 

Ordreafgivelse

For Pleasure og Verden
Book din kampagne på telefon eller e-mail:
Telefon: 31 74 39 92
E-mail: brands@borsen.dk

Det skal fremgå tydeligt, hvor og hvornår kampagnen skal eksekveres, hvordan materialet fremsendes samt hvorfra (firmanavn, adresse, telefonnummer, kontaktperson).

 

Trykklart materiale

Trykklart annoncemateriale leveres som CMYK-separeret pdf-fil i minimum pdf-version 1.6. Via borsen.dk/brands kan korrekt ICC-farveprofil og pdf-indstilling til Indesign downloades.

På grund af papirets sugeevne trykker vi med maks. 300 pct. farve. Vi anbefaler, at fotos konverteres i Photoshop med farveprofilen ISOcoated_v2_eci.icc.

Såfremt der er anvendt farveprofil med mere end 300 pct. farve, foretager vi en UCR-optimering på alle fotos, så det maksimale farveindhold i pdf-filen ikke overstiger 300 pct. Denne optimering kan ikke undgås.

Farveprofilen ISO-coated_v2_eci.icc kan downloades på borsen.dk/brands. Afviger annoncestørrelsen fra det bestilte format, forbeholder vi os ret til at tilpasse annoncestørrelsen.

Andre farverum end CMYK konverteres pr. automatik og på
annoncørens risiko og ansvar. Leveres materialet med andre pdf-indstillinger end de af Børsen anbefalede, kan reklamationer afvises af Børsen.

Profiler
Har du brug for profiler til fremstilling af annoncer, kan de downloades her:

 

 

Levering af elementer til layout

Tekster leveres indtastet i Word eller direkte i en mail. Sort-hvid eller firefarvet foto leveres i minimum 300 dpi i .tif-, .eps- eller .jpg-format. Bitmap dog i minimum 1200 dpi. Logo og grafik leveres som vektorgrafik, eksempelvis Illustrator.

 

Reklamationer

Reklamationer vedrørende fejl i indrykkede annoncer skal fremsættes omgående og være Børsen i hænde senest fem dage efter annoncens indrykning. Publiseres en annonce flere gange med samme fejl, uden at Børsen modtager reklamation, ydes eventuel reduktion kun for den første indrykning.

Guide til klikbare annoncer

Når du annoncerer hos Børsen, kan du gøre dine annoncer klikbare. På den måde får du mulighed for at skabe trafik direkte til din egen hjemmeside eller produkter. Der er ingen begrænsninger på antallet af link i en annonce. Husk at åbne pdf’en for at teste, om hyperlink virker korrekt og som ønsket, inden den mailes til produktion@borsen.dk. OBS: URL må ikke indeholde Æ, Ø, Å og ordmellemrum.

Guide til Indesign

1. Åbn menuen “Hyperlinks” på følgende måde: Dansk programversion: Vælg “Vindue” > “Interaktiv” > “Hyperlinks”
Engelsk programversion: Vælg “Window” > “Interactive” > “Hyperlinks”

2. Udvælg det objekt (tekst, billede eller grafikelement), der skal have et klikbart link.

3. Indtast den ønskede URL i Hyperlinks-menuen, og tryk på “Enter”. Husk altid “http://” foran www-adressen.

4. Husk at afkrydse “Inkluder hyperlinks”, når pdf’en eksporteres. Vi anbefaler at lave pdf i version 1.4.

 

Guide til Acrobat XI Pro

Engelsk programversion:

1. Åbn menuen “Tools”.

2. Åbn menuen “Edit PDF”.

3. Åben menuen “Link” og vælg “Add/Edit Web or Document Link”.

4. Markér det område, hvor linket skal placeres. Der åbnes automatisk et nyt vindue:
– Markér “Invisible Rectangle”.
– Markér “Open a web page”, og klik på “Next”.
– Indtast URL-adresse, og klik på “OK” (husk altid http:// foran).

 

Dansk programversion:

1. Åbn menuen “Værktøjer”.

2. Åbn menuen “Rediger PDF”.

3. Åben menuen “Link” og vælg “Tilføj/rediger web- eller dokumentlink”.

4. Markér det område, hvor linket skal placeres. Der åbnes automatisk et nyt vindue:
– Vælg Linktype “Usynligt rektangel”.
– Markér “Åbn en webside”, og klik på “Næste”.
– Indtast URL-adresse, og klik på “OK” (husk altid http:// foran).

Advertorials

Formater for advertorials avis

(B x H) 266 x 365 mm (B x H) 546 x 365 mm

 

Formater for advertorials Pleasure

(B x H) 272 x 338 mm + 5 mm til beskæring (B x H) 544 x 338 mm +5 mm til beskæring

 

Materialedeadline

Materialet inkl. URL til landing page skal sendes senest fem hverdage før kampagnestart til produktion@borsen.dk.

Tekniske detaljer og generelle betingelser

 1. Børsens typografier (PT Serif/Sans) eller lignende typografier må ikke anvendes i advertorials.
 2. Advertorials må ikke indeholde Børsen-farver eller lignende.
  Børsens farver er: Lakserød (C:0 M:7 Y:10 K:0) og magenta (C:0 M:100 Y:0 K:0).
 3. Advertorials skal have en ramme på mindst 0,5 pkt.
 4. Advertorials må ikke indeholde byline på skribenten.
 5. Advertorials må ikke indeholde byline på fotograf – andet end den krævede ved et eventuelt foto. I disse tilfælde placeres den inden for fotorammen i maks. skriftstørrelse 6 pkt.
 6. Advertorials skal indeholde tydeligt logo i forbindelse med teksten. Alle logoer under 30 mm i bred- og højformat skal godkendes af Børsen.
 7. Advertorials skal være markeret tydeligt med ordet “ANNONCE” i toppen af annoncen, mindst én gang og i min. skriftstørrelse 12 pkt. Ved opslag markeres med “ANNONCE” i både venstre- og højreside.
 8. Børsens redaktionelle medarbejdere må hverken rådgive eller deltage i udarbejdelsen af advertorials

Børsen forbeholder sig ret til enhver tid at afvise materiale, der ikke overholder de tekniske retningslinjer for advertorialannoncer eller i øvrigt afviger fra mediets image.

 

Profiler

Har du brug for profiler til fremstilling af avisannoncer, kan de downloades her

Indstik

Formater og papirkvalitet

Generelt godkendes kun hæftede indstik i højformat uden påklæbninger som eksempelvis vareprøver eller kuponer og med en maksimumsvægt på 300 g. Vi anbefaler et maksimum på 270 x 395 mm (bredde x højde). Et format på 280 x 395 mm (bredde x højde) kan accepteres, men medfører en risiko for, at indstikkets kanter bliver flossede, hvilket Børsen ikke påtager sig ansvaret for.

Magasiner med meget blankt omslag frarådes, da der er risiko for, at de vil glide rundt i avisen og besværliggøre pakningsprocessen. Leveres det uden vores godkendelse, kan vi ikke garantere indstikning i fuldt oplag. Magasiner med limet ryg skal distribueres ved siden af avisen. Ekstraomkostningerne ved denne distribution pålægges annoncøren.

Formater under A4: Minimumsformat A5, maksimumstykkelse 1,5 mm
Formater mellem A4 og 260 x 330 mm: Maksimumstykkelse 2,0 mm
Formater mellem 260 x 330 mm og tabloid: Maksimumstykkelse 4,0 mm
Løsark i alle ovenstående formater: Trykkes på minimum 100 g papir

Oplyste maksimumstykkelser er baseret på et enkelt produkt målt ved ryg uden pres.

Indstik, der i format, vægt eller tykkelse ligger uden for ovenstående specifikationer, kan vedlægges/distribueres uden for avisen. Indhent altid tilbud på dette hos din annoncekonsulent.

Dummy/Papirprøver

For at sikre korrekt ilægning skal Børsen – senest 14 dage før indrykningsdagen – have tilsendt tre stk. dummy/papirprøver i fuldt format og endelig papirkvalitet. Hvis Børsen ikke får tilsendt dummy/papirprøver, gives ingen garanti for ilægningen. En dummy er en blank version af en planlagt tryksag i den korrekte papirtype og gramvægt. En dummy kan eventuelt også fremstilles af en lignende tryksag, der renskæres til korrekt format. Ønsker du et blankt omslag på dit magasin, skal der fremsendes prøve på omslaget til vurdering og godkendelse af blank UV-lak eller lignende efterbehandling.


Trykning af indstik

Børsen kan hjælpe med kontakt til trykning af indstik. Kontakt venligst produktionschef Lars Hesselbjerg Asskildt på 72 42 31 43.

Deadline og afbestilling

Indstik bør altid reserveres i god tid, da Børsen maksimalt ilægger to indstik pr. udgivelsesdag. Ved afbestilling af indstik senere end syv hverdage før bestilt indstiksdato faktureres 50 pct. af indstikkets pris.

Levering

Indstik leveres til:
BOLD Printing Malmø AB
Stenåldersgatan 9
200 39 Malmø
Sverige

Pakning på palle:
Skal leveres med forside op og i stød på 8-10 cm. Det er tilladt at krydsbinde bundterne eller levere løst på palle.

Tidspunkt for levering:
Tidligst tre hverdage før og senest to hverdage før udgivelsesdagen.

Mulige leveringsdage:
Mandag-torsdag mellem kl. 9.00 og 12.00.
Levering fredag er udelukkende mulig, hvis chaufføren selv kan aflæsse med bilens egen lift, da der ikke er bemanding på vores trykkeri.

Mærkning af paller:

Navn på annoncør F.eks.: Ander Andersen A/S
Dato for indrykning – medie F.eks.: dd.mm.åå – Børsen
Totaloplag F.eks.: 10.000 stk
Antal på palle F.eks.: 7000 stk. palle nr. 1 af 11

Overholder leverancen ikke ovenstående, garanteres ikke for korrekt udgivelse. Såfremt der er kapacitet til at rette eventuelle pakkefejl, efterfaktureres der for ekstra bemanding, tidsforbrug m.m. startende fra 5000,00 kr.

Materialelevering – indstik i e-avisen
En pdf-fil på maks. 10 MB kan sendes til brands@borsen.dk senest tre hverdage før indrykning. Pdf-filen skal leveres som enkeltsidet, ikke i opslag. Ved over 10 MB skal indstikket uploades via Børsens FTP-server:

FTP-server: http://upload.borsen.dk
Bruger: annonce
Password: Oplyses ved kontakt til produktion@borsen.dk.

Ved upload til FTP skal dokumentet navngives med udgivelsesdato og annoncørnavn (f.eks.: DDMMÅÅ_Annoncør.pdf).

Profiler
Har du brug for profiler til fremstilling af avisannoncer, kan de downloades her: