Advance

Målsætning

Reklamebureauet Advance ligger i hjertet af København og har mere end 40 års erfaring med at udvikle og implementere markedsføringsstrategier og kreative koncepter til internationale markeder. Advance ville gerne dele ud af sine erfaringer og positionere sig som den optimale samarbejdspartner for virksomheder, der ønsker at markedsføre sig internationalt. I en kampagne i Børsen kunne Advance tale til en relevant målgruppe, der har den afgørende beslutningskompetence.

Løsning

Advance og Børsen udviklede i samarbejde en kampagne, der bestod af fire annoncørbetalte artikler samt brug af Linkedin og målrettet bannerannoncering.

Artiklerne satte spot på fire afgørende udfordringer, som dagens CMO’er møder i deres hverdag. Ved at inddrage stærke cases som Lego, Coloplast, Ecco, Widex og Danfoss blev udfordringerne sat i perspektiv. Og eksperter fra Advance kunne rådgive om, hvordan udfordringerne kunne løses bedst muligt. 

Kampagnen blev afviklet på borsen.dk på desktop, tablet, mobil og print. Derudover blev artiklerne eksponeret på Linkedin via Børsens Linkedin-side. Sideløbende med kampagnen blev der afviklet displaybannere på borsen.dk, der ledte videre til en unik landingpage hos Advance, så Advance var til stede på flere kanaler simultant.

Resultat

Overordnet opnåede artiklerne god performance målt på visninger, klik og ikke mindst læsetid. Ved at køre fire artikler i en serie blev der ligeledes opnået en god synergieffekt, da de enkelte artikler genererede trafik til hinanden. 

Resultaterne viser, at de valgte temaer og udfordringer omkring international markedsføring interesserede Børsens målgruppe og i særdeleshed CMO’er, der var kampagnens primære målgruppe.

I kampagneperioden blev de annoncørbetalte artikler eksponeret via Børsens Linkedin-side til en specifik målgruppe defineret i samarbejde med Advance. Der blev testet forskellige tekster og billeder, og det lykkedes både at skabe synlighed med opslagene og drive trafik til artiklerne.

Bu­reau­er skal ud­for­dre os, så vo­res mar­keds­fø­ring al­tid har et skar­pt kun­de­fo­kus

CMO’er skal levere resultater hurtigere, billigere og i flere markeder end nogensinde før. Det stiller krav til virksomhedernes organisation, hvor flere vælger at trække marketingressourcer internt.

Klik her for at læse artiklen

LEGO styr­ker vækst­stra­te­gi­en ved at kom­me hur­ti­ge­re i mar­ke­det

En af de helt store udfordringer for globale brands i dag er at få markedsføringen til at afspejle forbrugernes reelle interesser og adfærd og komme i markedet langt hurtigere.

Klik her for at læse artiklen 

Skal vi samarbejde?

Kontakt os på 72 42 33 20 eller annonce@borsen.dk,
og få en uforpligtende snak om, hvad et samarbejde med Børsen Creative kan tilbyde din virksomhed.