Klumme: Vær nysgerrig på dine medarbejdere – det giver motivation, og motivation skaber resultater

Ledelseskonsulent og stresscoach Berit Weise giver i klummen to spørgsmål og tre fokuspunkter, der kan hjælpe dig til at udnytte hverdagens “ledelsesøjeblikke” – til gavn for ansatte og bundlinje

berit skåret til .jpg
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
23. nov 2020 KL.10:00

Det er ingen “walk in the park”, når du som leder er ansvarlig for drift og økonomi, og samtidig står i spidsen for at lede både medarbejdere og hverdagsprocesser.

Så hvordan lykkes lederskabets mange facetter i hverdagen?

Det kan to spørgsmål og et fokus på hverdagens “ledelsesøjeblikke” hjælpe dig på vej med.

Spørgsmål 1: Er du som ejerleder skarp til motiverende ledelse af medarbejdere i hverdagen?

God ledelse handler først og fremmest om at se medarbejderne. Dernæst kan den gode leder skabe motivation og sikre gode resultater i hverdagen.

Generelt

Skal du lykkes med at motivere dine medarbejdere, må du som ejerleder være bevidst om at bruge dine personlige kompetencer i din professionelle rolle.

Bevidst eller ubevidst anvender du din personlighed hver gang du er i kontakt med andre mennesker. Derfor kan det være en stor fordel at blive klar over følgende: Hvad er din foretrukne “stil” eller adfærd i mødet med andre? Er du som udgangspunkt positiv eller kritisk?

Det kan være svært at se sig selv udefra, så bed evt. din partner, en coach eller en medarbejder, der er tryg ved at være ærlig over for dig, om at beskrive din stil og personlighed.

Interesse = motivation

Alle ledere har brug for at vise interesse for medarbejdere og arbejdsmiljø. For interesse skaber motivation og viden og begge dele er afgørende for, hvilke resultater du kan forvente at få i samarbejdet med andre.

Alle ledere har brug for at vise interesse for medarbejdere og arbejdsmiljø. For interesse skaber motivation og viden Berit Weise, stresscoach og indehaver af Metacom

Også her kan personligheden spille ind.

For nogle mennesker har let ved at kommunikere og forstå andres behov.

Er du derimod en af dem, for hvem det ikke føles naturligt at tage en snak med alle og enhver, at være imødekommende og nysgerrig på andre, så vær opmærksom på at sætte dig selv en anelse til side, for at give plads til andres meninger, ønsker og behov.

Motivation af medarbejdere gør en forskel, og du kan med nogle enkle pejlemærker øge motivationen markant:

• Vis interesse for den enkelte medarbejder – de er alle vigtige og de skal alle bidrage til et fællesskab

• Skab tillid og respekt i hverdagen – det er fundamentet for motivation og det gode samarbejde

• Lyt til alle former for “mislyde” – de går sjældent over af sig selv og kan udvikle demotivation

Spørgsmål 2: Får du som ejerleder de resultater, du gerne vil have i hverdagen?

God ledelse handler også om at kunne lede til gode resultater.

Det indebærer at vise retning, sætte mål, delegere ansvar, vise tillid og anerkende resultater i selv de mest belastede og travle situationer.

Måden du leder på og kommunikerer med dine medarbejdere er ikke spild af tid eller en overflødig ledelsesfloskel. Det er med til at skabe resultaterne.

Langt de fleste medarbejdere vil gerne yde deres bedste og bidrage til gode resultater, hvorfor du som ejerleder må være meget bevidst om at “klæde” medarbejderne på til at kunne levere de ønskede resultater.

Du må prioritere tid sammen med medarbejderne og være villig til, at involvere dig selv og dit personlige lederskab i hverdagen – det gør ganske enkelt en forskel, når medarbejderne forstår det, du forstår.

Tal om forventninger

Medarbejdere ønsker som udgangspunkt ofte tydeligt lederskab, og du bliver mere succesfuld, hvis du engagerer dig i deres hverdag og bidrager med dine personlige vinkler og styrker.

Du kan som ejerleder høste gode resultater med en række opmærksomhedspunkter i hverdagen:

• Se hvor den enkelte medarbejder er i forhold til opgaverne – det er her dit lederskab skal begynde

• Tal åbent om jeres gensidige forventninger og mål i hverdagen – ramme og retning er hjælpsomt

• Læg mærke til alle gode bidrag, og anerkend altid det du gerne vil have mere af

Gå forrest med tålmodighed, overblik, personlig planlægning og prioritering

Hver dag har mange mulige ledelsesøjeblikke

Hver gang en eller flere personer mødes med dig i en dialog om en opgave; hver gang du får en sms eller en e-mail fra en medarbejder; hver gang er et ledelsesøjeblik, som er fyldt med muligheder, og som kan styrke et fællesskab mod de gode resultater.

God ledelse i krisesituationer, som den vi har nu med covid-19 stiller nye krav til bevidst ledelse i en forandret kontekst.

Ledelse finder sted i hvert eneste “møde” mellem leder og medarbejder – også når du ikke lægger mærke til det. Som ejerleder kan du ikke beslutte, at nu er du ikke leder. Du er leder hele tiden, og du udøver ledelse hele tiden – også når du er på afstand eller “forstyrres” af en medarbejder, mens du er midt i noget andet vigtigt.

Hvis du er i stand til at skabe motivation i hvert eneste møde med en medarbejder, har du gode muligheder for at udvikle en kultur med gode resultater på trods af en fragmenteret hverdag.

Generelt

Det gør du ved at gå forrest og vise dit personlige lederskab. Brug evt. disse tre fokuspunkter:

  1. Sørg for, at dine medarbejdere forstår din intention, dine ønsker og det du forventer af dem hver eneste dag. Det gælder også når medarbejderne arbejder hjemmefra. Sætter du ikke mål eller forventer noget af dem, skaber du usikkerhed og utryghed.

  2. Skab en åben kultur, hvor medarbejderne gerne må bede om hjælp, vise deres frustration, spørge ind til noget de ikke forstår. Du har mest af alt brug for netop den viden om, hvordan de har det. Det sætter dig i stand til at gøre noget nu og her, inden tilstanden udvikler sig.

  3. Hav kontakt med den enkelte medarbejder og vis venlighed, motivation og respekt, f.eks. med spørgsmål som: “Hvordan har du det? Hvordan når du dine mål? Hvordan kan jeg hjælpe dig ?”
Ambitioner og virkeligheden

Selvom du har ambitioner om at følge alle de bedste ledelsesprincipper og bruge alle hverdagens ledelsesøjeblikke klogt, så er det svært altid at lede “efter bogen”.

Ingen af os er perfekte, og du må som ejerleder gerne fremstå “menneskelig” med alt hvad det kan indebære af angst, uro, fejl og mangler.

Pro selvstændig

I en tid hvor du er under pres, kan du som leder let komme til at fejle, hvilket du blot skal være ærlig omkring. Ingen er ufejlbarlig – heller ikke de bedste ledere. Problemer opstår, du træffer en beslutning og måske var det i farten ikke den rigtige, og måske fik du også sagt noget, du egentlig ville have sagt anderledes.

Når det sker, må du “sadle om” og indrømme, at du tog fejl. Det er altid vigtigt at stå ved sine fejl, og god ledelse handler i den grad også om at have mod til at reagere over for medarbejderne, mod til at erkende fejl over for medarbejderne og mod til at lære af dem i fællesskabet.

Du går forrest som ejerleder med alt hvad du gør.

Tilknyttet artikel


Klumme: Sådan undgår du som ejerleder at gå ned med stress i en usikker tid

berit skåret til .jpg
Berit Weise coacher ledere i at håndtere en travl hverdag uden at miste fokus eller blive syge. PR-foto
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
23. okt 2020 KL.11:09

Du oplever formodentlig dagligt, at det store fokus på pandemien påvirker dialog, engagement, overblik og evnen til at drive din forretning.

Pressemøder, opdateringer og diskussioner skaber desværre megen uro og bekymring både hos udsatte og sunde, raske mennesker.

Samtidig oplever du måske, at netop din branche er hårdt ramt både på grund af manglende kunder, manglende leverancer og global nedlukning, hvor du betaler prisen for de økonomiske konsekvenser dette medfører.

Du kan intet gøre ved situationen og restriktionerne – det eneste, du kan, er at håndtere dem fornuftigt og uden at stresse dig selv yderligere. Frustration, vrede og negative tanker gør det kun værre.

Stop op, træk vejret – bliv parat på ny

Hastige egenrådige beslutninger baseret på frygt og uro er ikke hensigtsmæssigt. Alle mennesker træffer de bedste beslutninger med et roligt sind og derfor er min umiddelbare anbefaling også til dig som ejerleder, at du stopper op, trækker vejret dybt og kalder ledere og rådgivere til jævnlige statusmøder, så alle gode kræfter kommer med.

Pro selvstændig

I fællesskab kan I få dannet jer et overblik over situationen og den konstante forandring, der er lige nu.

Overblik etablerer ro, og du vil på den baggrund kunne træffe de nødvendige beslutninger og informere alle i virksomheden om nødvendige tiltag og planen for de næste tre måneder.

Du skal måske ændre din strategi – ikke fordi du har fejlet, men fordi situationen er, som den er.

I stedet for at sammenligne dig med, hvordan andre håndterer deres virksomheder, skal du fokusere på, hvordan det ser ud hos dig.

Kriseledelse må ikke være en solodisciplin

Du kan ikke gøre som du plejer lige nu, og dine ledere og medarbejdere, der plejer at være selvledende, skal medinddrages og forstå den nye situation set fra dit perspektiv. De skal kende den nye ramme forstå, hvad de lige nu skal tage ansvar for. Du skal have dem med igen, og det er dig der må op på “Ølkassen” og sætte retning og skabe tillid til og motivation for medarbejderne.

Det kan du konkret gøre ved et ugentligt frokostmøde eller over morgenmaden fredag, hvor du orienterer medarbejderne om den aktuelle situation, og hvordan I forholder jer til den, ligesom medarbejderne her kan lufte spørgsmål og bekymringer.

Jo før du får involveret ledere og medarbejder, jo før bliver du lettet for at skulle tage det fulde og hele ansvar. Ofte kan medarbejdere og ledere hjælpe med gode idéer og muligheder, som kan være givende og hjælpsomme, men du skal være åben og inviterende og forstå at medarbejderne deler din frygt og uro.

Hvis du oplever dig ramt på din ansvarsfølelse og på din rolle som ejerleder, er det vigtigt at huske, at du ikke er ansvarlig for covid-19 og for de rammer og restriktioner, som myndighederne udstikker.

At bede om hjælp fra f.eks. rådgivere, dit netværk eller din bestyrelse til at forstå situationen, kan være nødvendigt. Det er et vilkår som ejerleder, at du ikke kan klare alt, og selvom det kan være svært at acceptere, så er det virkeligheden i en krisesituation.