BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Nye tal skaber håb hos Carlsberg: “Det er jo det, vi alle sammen skal”
2
Bæredygtig
Carlsberg vil kende selv den mindste detalje om hver enkelt flaske og dåse
Bæredygtig
Nye tal skaber håb hos Carlsberg: “Det er jo det, vi alle sammen skal”

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Carlsberg har nået afgørende punkt i bryggerigigantens klimaarbejde. Nye tal giver forhåbninger om, at man er ved at knække sammenhængen mellem vækst og udledning. Udvikling bør dog gå hurtigere, mener organisation

Det handler om små decimaler. Men den minimale udvikling kan få stor betydning for den danske bryggerigigant Carlsberg.

Siden 2017 har virksomheden som et af de første danske selskaber arbejdet videnskabeligt med den klimabelastning, som produktionen af øl og andre drikkevarer har på kloden.

Og sidste år viste tallene afgørende resultater for Carlsberg, der for syv år siden formulerede sine klimamål, der er godkendt af det anerkendte klimainitiativ Science Based Targets (SBTI).

Både når det kommer til virksomhedens CO2-udledning fra bryggerierne og energiforbrug – i fagsprog kaldet scope 1 og 2 – og aftrykket hos leverandørerne i værdikæden – det såkaldte scope 3 – er tendensen den samme: Udledningerne er faldet, mens produktionen er steget.

Det viser nye tal fra bryggeriets leverandørkæde, som virksomheden indtil nu kun har haft offentliggjort hvert tredje år. For de fleste virksomheder ligger størstedelen af forureningen netop i leverandørkæden, og den er derfor afgørende at få styr på, hvis de mange klimaløfter skal opfyldes.

Det er ikke længere nok at sige, at vi bare udleder mindre pr. produceret enhed, hvis vi alle sammen køber flere enheder Simon Boas Hoffmeyer, globalt ansvarlig for bæredygtighed, Carlsberg

De nye klimadata viser, at Carlsberg målt pr. produceret hektoliter (100 liter) har sænket CO2-udledningen for denne del af forretningen med 16 pct. i perioden 2015 til 2022. I samme periode har virksomheden vækstet med 19 pct.

“Det ser faktisk ud, som om vi har nået vores mål, hvilket jo er rigtig, rigtig rart,” siger Simon Boas Hoffmeyer, der har været en drivende kraft i at opbygge arbejdet med miljø og klima i Carlsberg og i dag er globalt ansvarlig for bæredygtighed.

De absolutte udledninger

Og nu til de små, men ikke helt ubetydelige decimaler.

Med de nye data i hånden kan Simon Boas Hoffmeyer konstatere, at Carlsbergs samlede udledning måske har nået et afgørende punkt med et ryk fra 5,54 mio. ton CO2 til 5,52 mio. ton. Selv betegner han det som “nulvækst”, men “et rigtig godt sted at være”, understreger han.

Gik i 2022 endegyldigt væk fra kul, da det sidste bryggeri i Indien overgik til biomasse. Tester solenergi på et bryggeri i Grækenland, hvor den opvarmede damp kan erstatte fossil energi. Har indgået ny aftale om grøn strøm fra nyopført solcellepark i Danmark fra 2024 og nåede i 2022 op på 92 pct. energi fra vedvarende energikilder på bryggerierne globalt. Har indført en politik om at installere energisystemer på køleskabe globalt for at sænke energiforbruget. Har betydet 20-30 pct. lavere forbrug af elektricitet. Kilde: Kilde: Carlsberg

“Vores forhåbning er, at vi nu er kommet til et vendepunkt, hvor vi rent faktisk også reducerer vores absolutte udledninger, samtidig med at vi vækster. Det er jo det, vi alle sammen skal for overhovedet at have en drøm om at blive inden for 1,5-gradersmålet. Det er at lave den afkobling. Det er ikke længere nok at sige, at vi bare udleder mindre pr. produceret enhed, hvis vi alle sammen køber flere enheder.”

De absolutte udledninger er nødt til at være den målestok, som virksomheder fremadrettet bliver målt ud fra, har eksperter på området flere gange slået fast. Senest Klimarådets formand, Peter Møllgaard, der over for Finans påpeger, at regnestykket ikke længere kan gøres op, i forhold til om aftrykket på en liter mælk eller mursten falder.

Bjarke Møller, direktør i miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling, hæfter sig ved fremskridtet hos Carlsberg. Men også at det primært drejer sig om den relative afkobling, altså udledningen målt ud fra ét produkt.

“Det er bekymrende, at man ikke får så store fremskridt på de absolutte reduktioner endnu. Det er ret vigtigt, at virksomhederne også kan levere på den del. Der er vi langt fra at nå i mål, og Carlsberg burde være nået længere på de absolutte reduktioner,” siger han.

“Det kan ikke nytte noget, at vi bare skruer op for mere og mere produktion og så bare har en relativ afkobling. Klimaet tænker ikke i relative afkoblinger.”

16 pct. har Carlsberg sænket CO2-udledningen fra underleverandører siden 2015 og frem til 2022 målt pr. produceret hektoliter

Bjarke Møller peger på, at Danmark skal reducere med 7,2 pct. om året for at levere på klimamålene. Det bør de store C25-virksomheder også, mener han, men anerkender den store udfordring, når det gælder krav til underleverandørerne i værdikæden.

Fremtidens vækst

Andre stemmer i erhvervslivet har åbnet for en diskussion om vækst, og hvorvidt virksomheder bør holde igen med deres vækstambitioner i klimaets navn.

Forleden satte ny topchef for bryggerigiganten Jacob Aarup-Andersen ord på sine ambitioner for et Carlsberg, “der konsekvent vokser med en højere vækstrate. Det skal være på en bæredygtig måde, hvor vi geninvesterer en del af væksten og hele tiden bygger stærkere markedspositioner”, sagde han til Finans.

Og at sætte mål om ikke at sælge produkter kommer ikke til at ske for Carlsberg, understreger Simon Boas Hoffmeyer:

“Vores arbejde er at sikre, at vi kan blive ved med at sælge vores produkter og gerne flere, men de må bare ikke have en øget påvirkning på klimaet. Og det er faktisk lige præcis det, vi nu kan fremvise.”

En systematisk tilgang

Opskriften på den udvikling handler bl.a. om en systematisk tilgang: at sætte mål, lave en drejebog for den globale forretning og tage de “lette” skift først. Som at gå væk fra kul på mere end 15 bryggerier globalt, hvor den sidste kulafbrænding i Indien blev lukket sidste år. Det er et skift til mere vedvarende elektricitet og varmeenergi fra biomasse og biogas.

I 2030 skal Carlsberg være CO2-neutral på egen drift, som tæller bryggerierne samt brug af energi – dog uden logistik, som hører ind under målet for værdikæden. Indtil videre er reduktionen på 57 pct. Og det skal fortsætte med skiftet fra fossile til vedvarende energi- og elektricitetskilder.

“Det er en kæmpe opgave at skifte energikilder på vores bryggerier globalt, men det er mindre komplekst end at få resten af værdikæden med på rejsen mod en nettonuludledning,” siger Simon Boas Hoffmeyer.

Det er bekymrende, at man ikke får så store fremskridt på de absolutte reduktioner endnu Bjarke Møller, direktør, Rådet for Grøn Omstilling

Andre reduktioner kommer fra et skift hos leverandørerne, som også omstiller til vedvarende energi. Derfor oplever Carlsberg bl.a. et fald i CO2-aftrykket på emballager som pet-flasker, glasflasker og dåser. Emballage står for nogle af de største aftryk i værdikæden med 47 pct.

Nogle leverandører rykker sig ifølge bæredygtighedsdirektøren, fordi det nu er muligt at skifte til vedvarende kilder. Andre tilslutter sig de videnskabsbaserede klimamål i SBTI på opfordring fra Carlsberg, der indtil nu holder sig fra at presse yderligere på. Men jo hurtigere værdikæden bliver CO2-neutral, jo mere modstandskraft har bryggeriet og dets leverandører fremadrettet, påpeger han.

“Så længe, at vi rent faktisk er på vej mod vores mål, ser vi ikke nogen grund til at gå over til at stoppe samarbejdet. Vores leverandører har jo faktisk lige præcis vist, at de godt kan lave den her omstilling,” siger han.

“Når vi kommer tættere på nogle vigtige klimadeadlines for os, kan vi overhovedet ikke udelukke det. Men vi starter absolut ikke med at true folk, men vi har venligt opfordret, og så har vi i øvrigt fremlagt alle de gode argumenter, vi har, for at klimahandling er god forretning.”

Bjarke Møller fra Rådet for Grøn Omstilling fremhæver, at Carlsbergs indsats ikke kun handler om CO2, men også om landbrug og andre miljøbelastninger som plastik. Og den holistiske tankegang er dybt afgørende:

“Vi kigger for snævert på CO2. Vi er nødt til at kigge på de andre elementer også. Derfor er Carlsberg værd at fremhæve, fordi de kigger bredere på biodiversitet, naturhensyn, andre typer materialer m.v. Det har vi brug for, at flere virksomheder gør. Det handler ikke kun om CO2, men om at vi skal have en natur, som ikke er destrueret i fremtiden. Vi skal give mere til naturen, end vi tager.”

Aftrykket på Asien

Carlsberg offentliggør ikke separate tal for investeringerne i omstillingen, da det anses som en “integreret del af forretningen”. Om otte år skal CO2-aftrykket i værdikæden være reduceret med 30 pct., og i 2040 skal Carlsberg nå en nettonuludledning.

Skal i 2030 være CO2-neutral på bryggerier og brug af energi globalt, i fagsprog kaldet scope 1 og 2, dog med undtagelse af logistik. I 2022 var scope 1 og 2 reduceret med 57 pct. pr. produceret hektoliter sammenlignet med 2015. Aftryk fra værdikæden skal reduceres med 30 pct. ift. 2015. Var i 2022 faldet 16 pct. De største aftryk kommer fra emballage og indkøb af ris, bygmalt m.v. Udledningen fra malt er faldet med brug af vedvarende energi, men øget salg i Asien har øget brug af ris, som har højere CO2-påvirkning. Skal i 2040 nå nettonuludledning. Udledte i 2022 ca. 5,52 mio. ton CO2. Kilde: Carlsberg

Det er jo altid nemt at sætte et mål. Hvordan sikrer du, at fremdriften fortsætter?

“Det hjælper lidt, at vi har leveret på samtlige af vores CO2-mål, som vi havde som milepæle i 2022. Vi har vist, at vi rent faktisk ikke bare snakker, men rent faktisk kan lave en plan, sætte nogle meget ambitiøse mål og så eksekvere på det.”

Den største udfordring fremadrettet er, at væksten for Carlsberg sker i markeder med en større påvirkning af CO2. Hver liter øl solgt i Asien har ca. 50 pct. større aftryk end i Vesteuropa. Set fra Simon Boas Hoffmeyers stol kan det dog vendes til noget godt:

“Men det giver også en endnu større mulighed for rent faktisk at gøre en forskel. Med vores ambitiøse målsætninger kan vi skubbe på i lande og i værdikæder, som måske ikke ville udvikle sig så hurtigt.”

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Carlsberg vil kende selv den mindste detalje om hver enkelt flaske og dåse

Carlsberg valgte fra begyndelsen at gribe data helt særligt an, når det kom til tal fra leverandører verden over. Tilgangen har ifølge bæredygtighedschef betydet, at der rent faktisk kan handles, når tallene kommer ind

Lad os tage en glasflaske som eksempel. Hvor meget ved vi egentlig om dens produktion, dens materiale og tur på lastbiler gennem byer og varehuse for at lande på et bryggeri, hvor den fyldes med øl eller sodavand?

For Carlsberg har den slags viden været essentiel, siden bryggerigiganten begyndte at måle på, hvor meget selskabets leverandørkæde belastede klimaet tilbage i 2015.

Det mest præcise billede stammer nemlig fra primærdata, mener Simon Boas Hoffmeyer, globalt ansvarlig for bæredygtighed. Og derfor er en glasflaske ikke bare en glasflaske. Derfor skal Carlsberg kende en række detaljer om den flaske, såsom hvor den er produceret, energimikset i det område, og hvor langt den er transporteret fra fabrik til varehus til bryggeriet.

Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at de første procenter er lettere end hver eneste procent, der kommer efter Simon Boas Hoffmeyer, global ansvarlig for bæredygtighed, Carlsberg

Hertil kommer viden om andelen af genanvendt materiale, der er i flasken, og et kig ind i flaskens mulige slutdestination, når forbrugeren har tømt den – altså, hvordan indsamlingen af flasker og dåser ser ud på det pågældende marked, hvor flasken skal sælges.

“Vi har fra starten insisteret på at have så meget interaktion med vores leverandører som muligt på dette her. Når vi skal have tal på vores værdikæde, så laver vi en liste over al det data, vi gerne vil have,” siger Simon Boas Hoffmeyer.

Al data er dog endnu ikke primær, men selskabet arbejder på at øge det hvert år.

Kan handle på data

Graden af detalje er ifølge Simon Boas Hoffmeyer vigtig, når Carlsbergs 36 datterselskaber verden over med selvstændige bryggerier og ledelser skal levere på gruppens klimastrategi, hvor værdikæden skal nå en netto-nuludledning i 2040 og have reduceret udledningen med 30 pct. om otte år sammenlignet med 2015.

I 2022 har værdikæden leveret en reduktion på 16 pct. pr. produceret hektoliter (100 liter) siden 2015.

“Når vi har det niveau af detaljering, kan vi faktisk sige til dem, at de sidste år skiftede fra en leverandør til en anden, som havde mere genanvendt materiale, producerede på mere vedvarende energi og havde en kortere distance til lageret. Derfor havde det en positiv påvirkning,” forklarer han.

Detaljerne gælder ikke kun for glasflasken, men for alle de områder, der belaster klimaet, når der skal brygges øl og produceres andre drikkevarer. Det gælder emballage, der i dag står for 47 pct. af den samlede udledning i værdikæden, det gælder landbrug med 23 pct., og det gælder for bryggerier med 10 pct. af den samlede CO2-udledning.

“Det gør, at selskaberne rent faktisk kan handle på det. De ved, hvad der har en positiv eller negativ effekt, fordi det er reflekteret i tallene.”

Datakravet er årsagen til, at rapporteringen kun er sket hvert tredje år indtil nu. Fra næste år vil Carlsberg sende tal ud for området hvert år, og det vil sætte store krav til standardisering af indsamlingen, som endnu ikke er afklaret, hvordan skal ske.

Carlsberg går efter at bruge primære data i klimatallene for værdikæden kaldet scope 3. Mængden af primær data er øget siden begyndelsen af 2015, hvilket fortsætter de kommende år. Bryggeriet indsamler data fra leverandører på baggrund af de 15 kategorier under scope 3 fra Green House Gas Protocol, der er den internationale standard, når virksomheder skal rapportere om deres udledninger fra drivhusgasser.

“Vi har opnået 16 pct. reduktion, men vi har 14 procentpoint tilbage frem mod 2030,” påpeger Simon Boas Hoffmeyer.

“Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at de første procenter er lettere end hver eneste procent, der kommer efter. Så det kommer også til at kræve endnu mere arbejde fra vores side at få de reduktioner, som vi skal blive ved med at levere. Og der er årlig måling bare et super vigtigt redskab.”

Brug for alle knapper

Carlsbergs overordnede strategi for at sænke produktionens belastning på både klima, miljø og andre områder får ros fra Bjarke Møller, direktør i Rådet for Grøn Omstilling. Han er dog stadig ærgerlig over, at bryggeriet i sommer trådte væk fra et initiativ om at lime dåser sammen, den såkaldte snap-pack-emballageløsning. En løsning, der skulle spare 150 ton plastik om året.

Ordningen fortsætter i Storbritannien, men danskerne ville ikke købe det, forklarede Carlsberg.

Ifølge Simon Boas Hoffmeyer er klimabelastningen fra sekundær emballage som papæsker eller plastikringe til at holde dåser sammen en lille del af de totale udledninger i forhold til selve dåsen eller flasken.

“Forbrugerne har forskellige præferencer i vores markeder. Når vi har afprøvet en ny type emballage i fire år, og vi ikke ser noget afsæt i markedet, så bliver vi nødt til at gå tilbage til tegnebrættet for at udvikle en ny løsning.”

En ærgerlig udvikling, mener Bjarke Møller fra miljøorganisationen.

“De har investeret penge i at innovere på det område, og de kan gøre det til en markedssucces også globalt. De kan levere på det i Storbritannien, så man burde være helt i front i Danmark i stedet for at give op midt i vadestedet,” siger han.

“Vi er nødt til at skrue på alle de små knapper for at komme i mål. Hvis Carlsberg skal nå deres mål om at blive nettonul i 2040, så er det alle knapper. Og når man har løsningerne, så er det dumt at rulle tilbage.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig