Versatil ledelse kan være et svar på den kompleksitet, vi befinder os i

LEDELSE | Af Jackieline Panduro Gyrup

I en tid præget af kriser er det blevet endnu mere afgørende, at ledere kan balancere modsatrettede ledelsesstile. Netop dette er, hvad versatil ledelse handler om.

Det engelske ord ”versatile” betyder alsidig, og det er, hvad versatil ledelse handler om. Nemlig en leders evne til at kunne læse rummet og reagere på skiftende omstændigheder med et bredt handlerepertoire af modsatrettede ledelsesstile, fortæller chefkonsulent og erhvervspsykolog i konsulenthuset Lead og underviser hos Børsen Uddannelse Johanne Grant.

”Det handler om at kunne balancere sin ledelsesadfærd i forhold til situationen, uafhængigt af hvad du måtte have af personlige præferencer, som vil gøre dig tilbøjelig til at trække i en bestemt retning.”

Hun forklarer, at man inden for den versatile ledelse måler ledere på to dimensioner. Den ene dimension er det operationelle over for det strategiske. Dvs. det eksekveringsbevidste, ordentlige, at have styr på detaljer og drift versus forbedring, innovation og at sætte retningen.

Den anden dimension er lederens evne til at balancere mellem at være styrende over for støttende. Dvs. evnen til at involvere, bemyndige, lytte, stille spørgsmål og støtte versus at være styrende og bruge sin position og magt til at træffe beslutninger.

”Der er ikke nogen af lederevnerne, der er bedre end andre. Det handler om at kunne læse sine omgivelser og respondere med den ledelsesstil, som situationen kræver,” siger Johanne Grant. Hun forklarer, at versatil ledelse er beskrevet som et svar på den VUCA-verden, vi lever i, hvor forandringer kommer pludseligt, og verden bliver stadig mere kompleks.

”Der er en flertydighed i, hvad organisationer står i med krig, energikrise og pandemi. Det kalder på tilpasningsdygtighed, fleksibilitet og evnen til at reagere hurtigt. Og det kræver en stor båndbredde som leder og flere modsatrettede færdigheder, hvor man tidligere kunne slippe afsted med en mere retningsbaseret og rolleangivende ledelsesstil.”

Kræver selvindsigt
Fordi versatil ledelse handler om evnen til at kunne balancere modsatrettede ledelsesstile, er selvindsigt afgørende som leder. Derfor er en del af konceptet bag versatil ledelse, at ledere gennemfører en 360 graders evaluering, hvor medarbejdere, sideordnede og ledere giver feedback på en leders ledelsesstil. Dette sikrer, at lederen får større indsigt i egne præferencer, fortæller Johanne Grant.

”Vi har alle tilbøjeligheder og præferencer, og hvis ikke vi har indsigt i dem og ved, hvad vi skal holde øje med, så vil vi være tilbøjelige til at falde over i eksempelvis det operationelt styrende eller det meget støttende, fordi vi ikke tør tage magten på os.”

Selvom der inden for versatil ledelse ikke er nogen ledelsesadfærd, der er god eller dårlig, så kan det alligevel have negative konsekvenser, hvis der er for meget af den samme adfærd. Det handler derfor i høj grad om den rette mængde og balance.

”Alle typer ledelsesadfærd kan have positive såvel som negative konsekvenser. Eksempelvis kan et glas rødvin være godt, mens tre kan være for meget,” siger Johanne Grant og fortsætter:

”At sætte tydelig retning og være klar i sine udmeldinger er godt, fordi det skaber ro og sætter retningen for medarbejderne. Men hvis man gør det for meget, kan det blive ensidigt, fordi man glemmer at få input og spørge ind.”

 

Versatil ledelse er flerdimensionel og bliver ikke indoktrinerende. Det er ikke sådan, at man kan sige, ’hvis du gør det her, så er det det rigtige’.”

Johanne Grant, chefkonsulent og erhvervspsykolog, Lead

 

Rummer kompleksiteten
I kontrast til andre ledelsesretninger, hvor der næsten er et facit for, hvordan du bliver en god leder, så findes denne beskrivelse ikke inden for versatil ledelse. Det er ifølge Johanne Grant en klar fordel ved denne ledelsesform.  

”Versatil ledelse er flerdimensionel og bliver ikke indoktrinerende. Det er ikke sådan, at man kan sige, ’hvis du gør det her, så er det det rigtige’.”

Hun fortæller, at hun ofte møder ledere, der synes, det er svært, når ledelsesretninger virker til at have en bestemt opskrift på, hvordan man bliver en god leder. De fortæller, at det ikke står mål med deres hverdag, som er fyldt med paradokser og dilemmaer.

”Versatil ledelse tager højde for kompleksiteten, og at der ikke er noget rigtigt eller forkert, men at man skal bevæge sig i mikroretninger. Det passer godt til, hvor svært og komplekst det er at være leder i dag, hvor de skal være fremadsynede og tænke strategisk, samtidig med at de skal have styr på drift og salgsmål.”

Johanne Grants råd til at komme i gang med versatil ledelse:
1. Tal om versatil ledelse med din ledergruppe, så det så at sige ikke kun bliver dig og din lille biks.

”Hvis effekten skal være størst, så giver det mest mening at arbejde med versatil ledelse i de øverste lag i virksomheden og i den ledergruppe, du er en del af,” siger Johanne Grant og specificerer, at der kan være en tendens til, at en ledergruppe samlet set kommer til at overgøre en lederevne. Er lederstilen blevet blotlagt for hvert medlem i en ledergruppe, giver det et grundlag at arbejde videre med i forhold til at forbedre ledelseskommunikationen og ledergruppens sammensætning.

2. Gør eventuelt brug af en 360 graders evaluering, så I får nogle data at arbejde ud fra i stedet for at gætte jer til, hvor I skal hen som ledergruppe. Spørg medarbejderne på en måde, så I får nogle mere specifikke data end eksempelvis kun årlige medarbejderevalueringer, som giver meget overordnede data.

”En 360 graders evaluering giver holistiske data, idet en leder bliver evalueret af interessenter på flere niveauer. Når der er blevet indsamlet data på alle ledere i en ledergruppe, bør man tale med den konsulent, der har været ansvarlig for målingen, om, hvor I skal bevæge jer hen som ledergruppe og organisation.”

Vil du opkvalificere dine ledelseskompetencer? Se Børsens lederuddannelser her