• Bliv en bedre leder

Lederuddannelser, der løfter din ledelse til næste niveau – baseret på forskning og erfaringer fra erhvervslivet.

Udforsk vores lederuddannelser

SKAB DE BEDSTE FORUDSÆTNINGER FOR DINE MEDARBEJDERE

Bevidst lederskab og mærkbar ledelse

Få redskaber til at skabe sunde og effektive ledelsesvaner

København

Varighed: To dage
Afholdelsesdage: 23. august og 20. september 2021

Ekskl. moms

10.000 kr.* / 12.500 kr.

ER DU KLAR TIL SKIFTET FRA MEDARBEJDER TIL LEDER?

Ny leder

Bliv rustet til “de første 100 dage” som leder – med værktøjer, du kan bruge resten af livet

København

Varighed: Fem dage
Modul 1: 7. og 8. september 2021
Modul 2: 5. og 6. oktober 2021
Modul 3: 9. november 2021

Ekskl. moms

20.000 kr.* / 25.000 kr.

UNDGÅ OTTE TYPISKE FALDGRUBER

Forandringsledelse

Bliv klædt på til at lede både lederkolleger og medarbejdere gennem forandringer 

København

Varighed: To dage
Afholdelsesdage: 21. og 22. september 2021

Ekskl. moms

10.000 kr.* / 12.500 kr.

LÆR AT LEDE FORSKUDT I TID OG RUM

Distanceledelse

Kan du skabe engagement og high performance på distancen?

København

Varighed: To dage
Afholdelsesdage:

  • 10. og 11. november 2021

Ekskl. moms

10.000 kr.* / 12.500 kr.

STÆRKT LEDERSKAB I OMSKIFTELIGT TERRÆN

Agil ledelse

Lær at mestre vor tids nok mest efterspurgte ledelseskompetence

København

Varighed: To dage
Afholdelsesdage: 22. og 23. november 2021

Ekskl. moms

10.000 kr.* / 12.500 kr.

Lederuddannelser med afsæt i dansk erhvervsliv

Børsen Uddannelse udbyder en lang række lederuddannelser og kurser. Kurserne giver dig indsigt og konkrete redskaber, som styrker og videreudvikler dine ledelseskompetencer – hvad enten du er ny eller erfaren leder. Vores mål er at give alle med ansvar bedre vilkår for at løse deres opgave. Det mener vi, at vi har forudsætningerne for. I Børsen skriver vi om ledelse til dig, der tager ansvar. Og ud over at skrive om erhvervslivets ledere, som hver dag arbejder med ledelse i danske og internationale virksomheder, er vi også i tæt dialog med dem. Derfor ved vi, hvad god ledelse er, og hvorfor det er vigtigt, at man som leder søger ny viden og bliver ved med at udvikle sine kompetencer og udfordre sin ledelse

Alle vores lederuddannelser og kurser er udviklet med afsæt i vores viden om dansk erhvervsliv kombineret med den nyeste forskning, og de udbydes i samarbejde med landets dygtigste undervisere. Med en lederuddannelse hos Børsen Uddannelse får du konkrete ledelsesredskaber og viden, som du kan bringe i spil, allerede når du er tilbage på kontoret igen.

Lederrollen under forandring

Kravene til god ledelse vokser og ændrer sig hele tiden, bl.a. som følge af, at de udfordringer, vi står over for i dag, er langt mere komplekse end tidligere, og nye teknologier og trends ændrer forudsætningerne for god ledelse. Digitalisering, globalisering, disruption og nye generationers indtræden på arbejdsmarkedet ændrer den måde, vi arbejder på, og de forventninger, der er til dig som leder. Her kommer vi heller ikke uden om coronapandemien, der med et snuptag har ændret vores vilkår for at arbejde og måden at bedrive ledelse på. Som leder er det derfor ikke nok kun at kunne træffe beslutningerne og fokusere på den økonomiske bundlinje. Du skal også have fokus på socialt ansvar, dine medarbejdere og udvikling af nye forretningsmodeller for at kunne holde virksomheden relevant i forhold til en omverden i evig bevægelse og udvikling. Men i særdeleshed også over for medarbejderne, der stiller nye og anderledes krav til et meningsfuldt arbejde og selvrealisering.

Til sammenligning med tidligere er medarbejdere i dag langt mere veluddannede og har et højere kompetenceniveau. Som leder kræver det derfor, at du besidder evnerne til at motivere, coache og udvikle dine medarbejdere for at sikre, at de trives i deres arbejde. Er du ikke i stand til det, er de ikke blege for at lægge deres opsigelse og søge et sted hen, der matcher deres personlige ambitioner. Konkret betyder det, at moderne ledere ikke har samme grad af magt – eller i hvert fald, at de kun har den magt, som medarbejderne tildeler dem. Dertil kommer, at ledelse i dag handler om at kunne afgive kontrol, uddelegere opgaver samt at have tillid til, at medarbejderne kan løse dem. Som leder må du tillige erkende, at du ikke har, eller ikke skal have, svaret på alt, men at dine medarbejdere er specialister, som du ikke skal prøve at overgå. Moderne ledelse handler derfor i udstrakt grad om at kunne prioritere, facilitere, styre processer, styrke selvledelse samt have blik for de forskellige kompetencer i medarbejderteamet, og hvordan de spiller sammen.

En god leder har selvindsigt

Fordi det forventes, at du som leder kan navigere i et omskifteligt terræn og glide ind og ud af roller, er det afgørende, at du har indsigt i egne styrker og svagheder. For først når du kender dem og dine egne præferencer, kan du være en god leder for andre. Din personlighed er nemlig styrende for den måde, du bedriver ledelse på. Med andre ord er det altså ikke nok kun at være fagligt dygtig. Du skal også have evnerne til at indgå i sociale relationer, kunne udvise empati og skabe nærvær og engagement for at få følgeskab til visionen. Et følgeskab, du har meget svært ved at opnå, hvis ikke du fremstår troværdig og har styr på dine egne værdier. Netop det personlige lederskab indgår også som element i vores lederuddannelser, hvor du bliver klogere på, hvordan din personlighed er med til at præge din ledelsesstil, samt hvordan du kan afvige fra det, der er din præference. Ledelse handler nemlig i høj grad om at kunne se ud over sin egen næsetip og træffe de beslutninger, der gavner organisationen mest muligt. Ved at arbejde med dit personlige lederskab vil du også opnå en viden om, hvordan du fremstår over for andre. Du vil derfor lettere kunne tilpasse din ledelsesstil afhængigt af situation og medarbejder.

Da de udfordringer og dilemmaer, du skal håndtere som leder, bliver stadigt mere komplekse, er det afgørende, at du løbende søger ny viden, og at du udvikler dine ledelseskompetencer og dit personlige lederskab. Ledelse er dynamisk og som så meget andet en disciplin, der skal opøves og vedligeholdes. Derved vil du både kunne følge med den hastige udvikling i samfundet – hvor forandringer kommer hurtigere og hyppigere – og leve op til de forventninger, der er til dig som moderne leder.