Vær åben over for feedback, og udvikl dig som leder

 LEDELSE | Af Jackieline Panduro Gyrup

For at du kan udvikle dig som leder, er det afgørende, at du er åben over for feedback, og at du besidder evnerne til at se indad og reflektere over egen ledelsesstil. Derfor handler tredje modul af Børsens ”Ny leder”-uddannelse om at få indsigt i sig selv og egne præferencer.

Selvom det kan være angstprovokerende at modtage feedback, så er det ikke desto mindre vigtigt, hvis du skal undgå at gro fast som leder. Derfor bør du ifølge Jan Bartram, som er chefkonsulent hos Lead og tidligere underviser på Børsens uddannelse for nye ledere, se positivt på omverdenens tilbagemeldinger, da de giver dig muligheden for at få indblik i dine blinde vinkler.

”Man bliver aldrig for gammel til at få feedback. Og det, der har givet succes hidtil, er ikke nødvendigvis det samme, som vil gøre det fremadrettet. Derfor bør du bruge feedbacken til at få indblik i dine egne styrker og svagheder og holde dig skarp i forhold til markedskravene,” siger han og supplerer:

”Virkeligheden kalder på nye former for ledelse. Der er et træk fra markedet, der stiller krav til andre services, måden, vi arbejder på, og selvsagt til måden, man bedriver ledelse på. Det skal du kunne navigere i som leder og tilpasse dig selv din ledelsesstil.”

Netop fordi det er vigtigt, at du som leder kan se indad og reflektere over dig selv og egne præferencer, er det, hvad tredje modul af Børsens uddannelse for nye ledere handler om. Derfor skal deltagerne lave en personlighedsanalyse samt indhente feedback om hinanden fra hinandens netværk for at blive klogere på, hvordan omverdenen opfatter dem og deres tilgang til ledelse.

”Vi opfatter måske os selv anderledes, end andre gør. Derfor åbner feedbacken op for, at du kan se nye vinkler af dig selv, og at du får nogle perspektiver på det, du gør. Formålet er at skabe nye bevidstheder hos lederne i forhold til det at bedrive ledelse.”

Sat på spidsen så er du først en god leder, når du kan se ud over dine personlige præferencer og gøre det, som situationen kræver. Konkret er det evnen til at kunne se ud over egen næsetip og se, hvordan tingene spiller sammen i organisationen.

Jan Bartram, chefkonsulent i Lead og tidligere underviser på Børsens uddannelse for nye ledere

 

 

Bevidst om egen ledelsesstil
At du er bevidst om dine styrker og svagheder, og hvordan omverdenen opfatter dig, er ifølge Jan Bartram afgørende for, at du kan tilpasse din ledelsesstil og afvige fra dine personlige præferencer.

”Sat på spidsen så er du først en god leder, når du kan se ud over dine personlige præferencer og gøre det, som situationen kræver. Konkret er det evnen til at kunne se ud over egen næsetip og se, hvordan tingene spiller sammen i organisationen.”

For Cecilie Lühdörf Moberg, der er manager of shared services hos medicinalvirksomheden Alk, har det været meget lærerigt at få indblik i, hvordan hun fremstår over for andre på tredje modul af ”Ny leder”-uddannelsen.

”Det gjorde rigtig meget for mig at finde ud af, hvad der karakteriserer min personlighedsprofil. Dermed kan jeg bruge den viden som afsæt til at forstå, hvordan jeg kan blive opfattet af andre, og så korrigere min fremtoning alt efter, hvilken medarbejder jeg har foran mig, eller hvad situationen kalder på,” siger hun og tilføjer:

”Jeg er meget ekstrovert og er blevet bevidst om, at folk måske lige skal have lidt længere tid til at tage stilling til mig, hvis de er mere introverte. I kraft af den feedback, jeg har fået, er jeg også blevet bekræftet i, at nogle af de ting, jeg allerede gør, virker. Fremadrettet vil jeg sørge for hele tiden at reflektere over mig selv, bede om sparring og høre, hvordan jeg fremstår i andres øjne.”

Cecilie Lühdörf Moberg gik fra at være ansat i en stabsfunktion i Alk med projektansvar til at få personaleansvar i oktober 2020. Hun meldte sig derfor til Børsens uddannelse for nye ledere for at komme godt fra start.

”Jeg var meget opmærksom på, at man bruger sig selv på en anden måde, når man går fra medarbejder til leder. Derfor ville jeg gerne være på forkant og sikre mig, at min transformation til den nye rolle blev så god som muligt. Jeg har fået meget mere ud af uddannelsen, end jeg lige havde regnet med.”

Vil du vide mere om Børsens uddannelse for nye ledere, så læs mere her