Ny Leder

Tilmeldingsfrist: 17. april 2023

Hent brochure

Hent brochure

Få succes i rollen som leder

De kompetencer, der førte dig til hvor du er i dag, vil formentlig ikke være de samme kompetencer der vil sikre dig succes i din nye rolle som leder.

På denne uddannelse lærer du at skelne mellem det at være medarbejder og det at være leder, og du vil efter forløbet ikke længere være i tvivl om dine ledelsesmæssige prioriteter. Til at hjælpe dig i gang med en vellykket karriere som leder, har vi fundet en ekspert i netop ledelse.

,

Varighed:
Fem dage

Næste hold:
Start 18. april 2023

Børsen Uddannelse
Copenhagen Mariott Hotel
Kalvebod Brygge 5
1560 København

 

24.999 kr.

ekskl. moms

Som deltager i uddannelsen “Ny leder”, lærer du:

Hvordan du vellykket foretager skiftet fra medarbejder til leder

Hvordan du indtager din nye rolle som leder, og hvordan du giver slip på gamle færdigheder for at få succes i din nye rolle

Hvordan du skaber resultater gennem andre via god ledelse

At kommunikere, coache og give feedback til medarbejderne i dit team

Hvordan du sikrer høj performance og trivsel i dit team

Hvordan du håndterer konflikter i teamet og leder i paradokser

Hvordan dine egne personlige styrker og svagheder skal bruges og udvikles i dit arbejde som leder for at få succes i rollen

Din virksomhed får en medarbejder, der:

Har de bedste forudsætninger for at komme godt fra start og få succes i rollen som ny leder

Har dyb indsigt i egne styrker og svagheder og ved, hvordan denne indsigt skal bruges og udvikles i rollen som leder

Er selvsikker i rollen som ny leder og kan skabe sin egen ledelsesidentitet

Har fået dybdegående viden og indsigt i, hvad det vil sige at være leder, og hvordan det adskiller sig fra at være medarbejder

Ved, hvordan man skaber høj performance og trivsel i teamet

 

Mød din underviser, chefkonsulent Johanne Grant

Johanne har arbejdet de sidste 13 år som organisationspsykolog. Hendes ekspertiseområder er ledelses- og organisationsudvikling, individuel lederudvikling og udvikling af arbejdsmiljø. Hun har erfaring som intern og ekstern konsulent i store, nationale og internationale organisationer. 

Johanne forsker i organisationers håndtering af kriser og skandaler, samt hvorledes ledere kan håndtere og lære af disse. Johanne er uddannet specialist i klinisk psykologi og anvender en række forskellige test- og assessment værktøjer i sine vurderings- og udviklingsforløb med ledere.

Johanne Grant
chefkonsulent
Lead

Disse forudsætninger er afgørende for at få succes som ny leder

Skiftet fra medarbejder til leder kan være svært. Du befinder dig på ukendt terræn i en ny rolle med nye ansvarsområder. I denne artikel deler Johanne Grant, der er underviser på Børsens kursus for nye ledere, sin indsigt i, hvilke forudsætninger der skal være på plads for at få succes som leder.

Hvad skal der til for at få succes som ny leder? Det er måske et spørgsmål, du har stillet dig selv, hvis du for nylig har foretaget skiftet fra medarbejder til leder. Spørger man Johanne Grant, der er underviser på Børsen Uddannelses lederkursus for nye ledere og chefkonsulent hos Lead, så er svaret først og fremmest, at du skal have lyst til det. Og her mener hun, at du skal have lyst til den disciplin, som det også er at lede mennesker med alt, hvad det indebærer. Hun nævner som eksempel, hvad der kan være af samarbejdsvanskeligheder mellem medarbejdere og forhold i deres privatliv.

”Du skal være klar til at håndtere mennesker med alle deres kompleksiteter. Det skal ikke være sådan, at man tænker, at det er et nødvendigt onde. For at få succes kræver det, at man kan se værdien i det mellemmenneskelige, og at man synes, at det er sjovt, interessant og lærerigt. At blive leder er en kæmpe mulighed karrieremæssigt og fagligt, men i særdeleshed også menneskeligt. For du bliver virkelig testet på dine egne styrker og svagheder,” siger Johanne Grant.

Netop fordi du som leder bliver testet på dine egne styrker og svagheder, er det også en forudsætning for succes, at du har kendskab til dig selv. For selvindsigt er ifølge Johanne Grant afgørende for dine evner til at forstå andre, indgå i relationer og afstemme din ledelsesstil i forhold til de mennesker, du står over for, og de situationer, du befinder dig i.

”Du skal være klar over, hvad der tricker og begejstrer dig som menneske. Derved får du et bedre grundlag for at forstå andre. Selvindsigt hjælper dig også med at definere, hvad det er, du gerne vil stå for ledelsesmæssigt,” siger Johanne Grant og supplerer, at ens personlighed spiller en stor rolle for, hvordan man bedriver ledelse.

 

Styr på forudsætningerne som ny leder

Det sidste element, Johanne Grant peger på som forudsætning for at få succes som ny leder, er, at man har faglig eller organisatorisk indsigt. Hun fortæller, at det er centralt, at medarbejderne mener, at man er kompetent.

”I forhold til at skabe følgeskab så ved vi, at det første, mennesker kigger på, er, om de har tillid til lederen – altså om de tror, at man vil dem det godt, og at I er på samme hold. Dernæst vurderer de, om de stoler på det, man siger. Og for at folk skal synes, at det er begavet, hvad man siger, så kræver det, at man har organisatorisk eller faglig indsigt.”

Da der er en lang række parametre, som er styrende for, om man får succes som leder, er det også, hvad Johanne Grant fokuserer på i sin undervisning. Hun fortæller, at deltagerne får en dybdegående indsigt i de forskellige skoler inden for ledelse, samt hvad det vil sige at indtræde i lederrollen. Men teori gør det ikke alene; Johanne Grant gør meget ud af at inddrage deltagernes egne organisationer, og så skal det, de lærer, anvendes i praksis.

”Man lærer mest af at afprøve det, man lærer, i sin egen virksomhed. Derfor er der indlagt en masse praktiske øvelser, hvor man får trænet ledelsessituationer og dilemmaer. Ledelse er i høj grad en disciplin, som skal prøves af og tilrettes hen ad vejen.”

Foruden teoretisk og praktisk erfaring fortæller Johanne Grant, at deltagerne igennem kurset også bliver en del af et netværk af nye ledere.
”Man bliver en del af en stor sparringsgruppe omkring, hvad det vil sige at være leder – både i undervisningen og efter. Min oplevelse er, at man som deltager får enormt meget ud af at kunne dele erfaringer og vende tvivlsspørgsmål med ligesindede.”

Du skal udvikle dig for at få succes som leder

De kompetencer, der førte dig til hvor du er i dag, vil formentlig ikke være de samme kompetencer der vil sikre dig succes i din nye rolle som leder. På denne uddannelse lærer du at skelne mellem det at være medarbejder og det at være leder, og du vil efter forløbet ikke længere være i tvivl om dine ledelsesmæssige prioriteter. Til at hjælpe dig i gang med en vellykket karriere som leder, har vi fundet en ekspert i netop ledelse.

Undgå de mest gængse (og ofte oversete) begynderfejl
I løbet af de fem dage uddannelsen varer, vil du få redskaber til at udfylde din nye rolle som leder og tydeliggøre din ledelsesidentitet med fokus på dine værdier og din personlige vision. Ved at arbejde effektivt med dit personlige lederskab, får du mere mod og større sikkerhed i din lederrolle. Du undgår også at begå de mest gængse ”begynderfejl”, samtidig med at du udvikler effektive ledelsesvaner allerede i begyndelsen af din lederkarriere.

Et (uvurderligt) netværk af ledere
At blive leder kan være en ensom følelse, da man kan opleve at blive isoleret fra fællesskaber, man før var en del af på arbejdspladsen. Derfor er et vigtigt element ved uddannelsen, at du får et forum hvor du kan dele viden, tanker og udfordringer med ligesindede og samtidig få sparring og feedback i et magtfrit rum.

Du bliver en del af et stærkt netværk bestående af nye ledere – et netværk, der strækker sig langt ud over de fem dage, som denne uddannelse varer.

På “Ny Leder” lærer du at:

→  Skifte succesfuldt fra at være medarbejder til leder

  Skabe resultater gennem god ledelse

→  Kommunikere, coache og give feedback

→  Sikre høj performance hos medarbejdere

Du vil efter uddannelsen også have lært at mestre de mest centrale ledelseskompetencer, herunder konflikthåndtering og ledelse i paradokser. Du har derudover fået styrket indsigten i dine egne personlige styrker og svagheder, og i hvordan du bedst muligt bruger dig selv i rollen som leder.