Vægter du KPI’er over medarbejdertrivsel? Derfor er du ikke leder om få år

LEDELSE | Af Jackieline Panduro Gyrup

Der er brug for bevidste ledere, der har blik for det hele menneske i stedet for et ensidigt fokus på målbarhed og KPI’er. Det siger speciallæge Imran Rashid, der mener, at behovet er blevet ekstra udtalt i en tid med højt forandringstempo, hybride arbejdspladser og en verden, der ser anderledes ud post corona.

Vil du opnå resultater som leder, er du nødt til at fokusere på vejen, der leder derhen. Sådan lyder budskabet fra Imran Rashid, der er speciallæge i almen medicin, forfatter, ekspert i digital sundhed og underviser hos Børsen Uddannelse. Han mener, at den tid, vi lever i, med øget digitalisering og et stort fokus på mål og KPI’er, kalder på ledere, der formår at udøve det, han kalder bevidst lederskab og mærkbar ledelse.

”Det er populært sagt holistisk ledelse, hvor hele mennesker leder hele mennesker. Altså hvor der er en forståelse for de bevidste og rationelle aspekter og de ubevidste og emotionelle aspekter hos mennesker. Det indebærer, at man som leder har evner som empati, at man indtager en coachende funktion og er god til at kommunikere – verbalt og nonverbalt,” siger Imran Rashid og specificerer:

”Ledere bør have blik for kerneopgaven, samtidig med at de sikrer, at medarbejderne har de rette forudsætninger for at lykkes med deres arbejde. Du kan opsætte nok så mange mål og KPI’er, men hvis ikke medarbejderne trives, har ressourcerne til at udføre opgaverne, føler sig trygge eller kan se formålet, så bliver det rigtig svært at nå målet.”

Metaforisk er rollen som leder gået fra at være en grønthandler, hvor det handler om at sælge menneskelige ressourcer og få mest muligt for dem, til i højere grad at agere som en gartner, hvor det handler om at skabe de rigtige betingelser for medarbejderne for at få dem til at gro, forklarer Imran Rashid.

 

At ledere kan få det bedste ind i medarbejderne, frem for kun at trække det bedste ud af dem, bliver for mig at se udslagsgivende for, at man har lyst til at blive hos en leder. 

Imran Rashid, speciallæge, forfatter og underviser hos Børsen Uddannelse

 

Fra målbarhed til mærkbarhed
Ifølge Imran Rashid har coronapandemien tydeliggjort, at vi ikke kan fortsætte som hidtil med blikket stift rettet mod det målbare. For med corona blev det klart, hvor stor en betydning emotionelle aspekter, eller det han kalder det mærkbare, har for vores evne til at præstere.

”Vi manglede smalltalken ved kaffemaskinen, følelsen af fællesskab, og gensidig afhængighed var svær at etablere, og den uformelle kontakt mellem leder og medarbejdere var begrænset. Her var man som leder nødt til at sadle om og stille skarpt på mennesket bag medarbejderen bag skærmen for at skabe psykologisk tryghed og motivation i en tid, hvor de vante rammer og rutiner var flået op med rode.”

Har man som leder ikke en forståelse for de mere bløde værdier, ’soft skills’, og betingelserne for at skabe arbejdsglæde og trivsel, så er man ifølge Imran Rashid en uddøende race om blot få år. Han refererer til, at flere studier har vist, at en af de hyppigste årsager til dårlig trivsel og til, at folk skifter job, er den nærmeste leder. Dette bakkes op i en undersøgelse af værdien af god arbejdslyst fra 2019, som Kraka og Videnscenter for God Arbejdslyst står bag. Ifølge rapporten er ledelse en faktor for både arbejdslyst og jobskifte, og der er en signifikant sammenhæng mellem arbejdslyst og virksomhedernes bundlinje. Således vil virksomheder med medarbejdere, der har lav arbejdslyst, have ca. 26.000 kr. lavere overskud pr. medarbejder om året end virksomheder, der har høj arbejdslyst.

”Det er på mange måder relationen mellem medarbejder og leder, der definerer, om man får realiseret key human indicators eller KHI’er, der er den diametrale modsætning til de målbare KPI’er,” siger Imran Rashid og forklarer, at det handler om fem parametre, der er en forudsætning for vores evne til at performe. Disse er: psykologisk tryghed, kollegial afhængighed, struktur og klarhed, mening med arbejdet, og at man ser sit arbejde som betydningsfuldt.

”At ledere kan få det bedste ind i medarbejdere, frem for kun trække det bedste ud af dem, bliver for mig at se udslagsgivende for, at man har lyst til at blive hos en leder.”

Mental grøn omstilling
Det er ikke kun den enkelte leder, der skal blive bedre til at fokusere på KHI’er i stedet for KPI’er. Det er en forandring, der bør finde sted på arbejdsmarkedet generelt. Imran Rashid advokerer for, at virksomheder igangsætter det, han omtaler som en mental grøn omstilling. En mental grøn omstilling, der bør gå hånd i hånd med den globale grønne omstilling.

”Vi er nødt til at skabe bedre forudsætninger for nye ressourcer frem for blindt at forbruge de eksisterende. Ellers går det på samme måde med os mennesker som med planeten. Vi bruger for meget mental energi på ting, der ikke betyder noget, og det underminerer vores evne til at restituere. Vi er ikke bygget til at imødekomme de enorme krav, der ligger på vores skuldre i en målbar verden,” siger Imran Rashid.

Som eksempel nævner han rådgiverkoncernen Deloitte, der i maj i år meldte ud, at de ville skille sig af med nogle af deres mest tidskrævende kunder. Dette for at mindske belastningen på medarbejderne og for at gøre op med en syg arbejdskultur. Imran Rashid peger på, at det er et særsyn, at en organisation vægter mennesker over profit, og at det er et skridt i retningen af at skabe mental bæredygtighed. På samme måde ser han den mentale grønne omstilling som en gennemgribende arbejdsreform, hvor de enkelte virksomheder tager højde for, hvilke mennesker de har ansat, hvad de har brug for, og hvad de kan holde til.

”På baggrund af det udgangspunkt regner man baglæns og finder ud af, hvilket arbejdsklima man vil stille til rådighed for sine medarbejdere. De virksomheder, der formår at knække koden for, hvordan man skaber en mentalt bæredygtig organisation, hvor folk har lyst til at være og føler arbejdsglæde, kommer for mig at se til at være dem, der vil have succes i fremtiden.”

Vil du være en mere bevidst leder? Så læs mere om uddannelsen “Bevidst lederskab og mærkbar ledelse” her